11 (A) Herren avskyr falsk våg[a],

    full vikt behagar honom.

(B) När högfärd kommer följer förakt,
    men vishet finns hos de ödmjuka.

(C) De ärligas hederlighet leder dem,
    de trolösas falskhet
        blir deras fördärv.

(D) Rikedom hjälper inte
        på vredens dag,
    men rättfärdighet räddar
        från döden.

Den hederliges rättfärdighet
        jämnar hans väg,
    den gudlöse faller
        genom sin gudlöshet.

(E) De ärligas rättfärdighet räddar dem,
    de trolösa fångas av sina begär.

(F) När en gudlös dör
        försvinner hans hopp,
    vad de onda[b] väntar på går förlorat.

(G) Den rättfärdige räddas ur nöden,
    den gudlöse drabbas i hans ställe.

(H) Med sin mun fördärvar
        den gudlöse sin nästa,
    genom kunskap räddas
        de rättfärdiga.

10 (I) De rättfärdigas framgång
        ger glädje i staden,
    när de gudlösa förgås
        blir det jubel.

11 Genom de ärligas välsignelse
        upphöjs en stad,
    genom de gudlösas mun
        rivs den ner.

12 (J) Den som föraktar sin nästa
        är utan vett,
    den som har förstånd tiger.

13 (K) Skvallraren förråder hemligheter,
    ett trofast hjärta
        döljer vad det vet.

14 (L) Utan ledning faller ett folk,
        när många ger råd går det väl.

15 (M) Den som går i borgen
        för en främling råkar illa ut,
    den som avskyr handslag är trygg.

16 En älsklig kvinna vinner ära,
    våldsverkare[c] vinner rikedom.

17 Den barmhärtige gör väl
        mot sin själ,
    den grymme skadar sitt eget kött.

18 (N) Den gudlöse gör en bedräglig vinst,
    den som sår rättfärdighet
        får en säker lön.

19 (O) Den som står fast i rättfärdighet
        vinner liv,
    den som jagar efter ont
        går mot sin död.

20 (P) Herren avskyr förvridna hjärtan,
    de som lever hederligt
        behagar honom.

21 (Q) De onda blir förvisso
        inte ostraffade,
    men de rättfärdigas
        efterkommande går fria.

22 Som en guldring
        i grisens tryne
    är skönhet hos en kvinna
        utan vett[d].

23 (R) Vad de rättfärdiga önskar
        är enbart det goda,
    vad de gudlösa kan hoppas på
        är vrede.

24 (S) Den ene strör ut och får ändå mer,
    den andre snålar[e]
        och blir bara fattigare.

25 (T) En generös[f] själ blir rikt mättad,
    den som vederkvicker andra
        blir själv vederkvickt.

26 Den som undanhåller sin säd
        förbannas av folket,
    välsignelse kommer
        över den som vill sälja.

27 (U) Den som söker det goda
        strävar efter nåd,
    den som jagar efter det onda
        drabbas av det själv.

28 (V) Den som litar till sin rikedom
        kommer på fall,
    men de rättfärdiga
        ska grönska som löven.

29 Den som drar olycka över sitt hus
        får ärva vind,
    dåren blir slav
        åt den som har ett vist hjärta.

30 (W) Den rättfärdiges frukt
        är ett livets träd,
    den som vinner själar är vis.[g]

31 (X) Om den rättfärdige
        får sin lön på jorden,[h]
    hur mycket mer då
        den gudlöse och syndaren!

Footnotes

  1. 11:1 falsk våg   Oärliga köpmän ökade vinsten genom fusk med måtten (3 Mos 19:36, Amos 8:5).
  2. 11:7 de onda   Annan översättning: ”kraften”.
  3. 11:16 våldsverkare   Andra handskrifter (Septuaginta): ”flitiga”. Septuaginta har två ordspråk i versen: ”En älsklig kvinna vinner ära, en hustru som hatar det rätta är en skamlig sits. De lata blir egendomslösa, de flitiga vinner rikedom.”
  4. 11:22 vett   Annan översättning: ”smak”.
  5. 11:24 snålar   Ordagrant: ”sparar mer än vad som är rätt”.
  6. 11:25 generös   Ordagrant: ”välsignande”.
  7. 11:30 den som vinner själar är vis   Andra handskrifter (Septuaginta): ”våld tar liv”.
  8. 11:31 får sin lön på jorden   Septuaginta: ”knappt blir frälst”. Citeras så av Petrus i 1 Petr 4:18.