Add parallel Print Page Options

Ang Adlaw-Adlaw nga mga Halad(A)

28 Nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Silinga ang mga Israelinhon nga kinahanglan maghalad sila sa akon sang mga halad nga paagi sa kalayo[a] sa natalana nga tion. Ini nga mga halad amo ang akon pagkaon, kag ang kahamot sini makapalipay sa akon. Gani ihambal ini sa mga Israelinhon: Amo ini ang mga halad nga paagi sa kalayo nga inyo ihalad sa Ginoo: duha ka karnero nga isa ka tuig ang edad kag wala sing deperensya. Ihalad ninyo ini permi kada adlaw bilang halad nga ginasunog. Ang isa ihalad sa aga kag ang isa sa hapon,[b] lakip ang halad nga regalo nga duha ka kilo nga harina nga maayo nga klase kag ginmikslahan sang isa ka litro nga mantika nga halin sa olibo nga ginbayo. Amo ini ang pang-adlaw-adlaw nga halad nga inyo sunugon, nga ginsugo sadto sang Ginoo sa inyo sa Bukid sang Sinai. Ang kahamot sini nga halad nga paagi sa kalayo makapalipay sa Ginoo. Ang halad nga ilimnon nga ilakip sa kada karnero, mga isa ka litro nga bino, kag ibubo ini sa balaan nga lugar para sa Ginoo. Amo man ang inyo himuon sa ikaduha nga karnero nga ihalad ninyo sa hapon. Lakipan man ninyo ini sang halad nga regalo kag halad nga ilimnon. Halad ini nga paagi sa kalayo, kag ang kahamot sini makapalipay sa Ginoo.

Read full chapter

Footnotes

  1. 28:2 halad nga paagi sa kalayo: Tan-awa ang footnote sa 15:3.
  2. 28:4 sa hapon sang nagasalop na ang adlaw.