Add parallel Print Page Options

Ang Makitid nga Puwertahan(A)

13 “Magsulod kamo sa makitid nga puwertahan, tungod kay masangkad ang puwertahan kag malapad ang dalan nga nagapakadto sa impyerno, kag madamo ang nagaagi sa sina nga dalan. 14 Pero makitid ang puwertahan kag mabudlay ang dalan nga nagapakadto sa kabuhi nga wala sing katapusan, kag diutay lang ang nagaagi sa sina nga dalan.”

Read full chapter

Ang Nagahimo sang Malain Indi Pagkilalahon sang Dios(A)

21 “Madamo nga mga tawo ang nagatawag sa akon nga, ‘Ginoo,’ pero wala nagakahulugan nga masakop sila sa paghari sang Dios.[a] Ang mga tawo lamang nga nagatuman sang kabubut-on sang akon Amay sa langit amo ang masakop sa iya paghari. 22 Sa adlaw sang paghukom[b] madamo ang magasiling sa akon, ‘Ginoo, sa imo ngalan[c] nagwali kami sang imo pulong, nagtabog sang malaot nga mga espiritu, kag naghimo sang madamo nga mga milagro.’ 23 Dayon magasiling ako sa ila, ‘Wala ako makakilala sa inyo. Palayo kamo sa akon, kamo nga manugbuhat sang malaot!’ ”

Read full chapter

Footnotes

  1. 7:21 Dios: Tan-awa ang footnote sa 3:2.
  2. 7:22 adlaw sang paghukom: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.
  3. 7:22 ngalan: buot silingon, gahom ukon awtoridad.