Add parallel Print Page Options

Nagsugot si Judas nga Itugyan si Jesus(A)

14 Karon, ang isa sang dose ka apostoles nga ginatawag Judas Iscariote[a] nagkadto sa manugdumala nga mga pari. 15 Nagsiling siya sa ila, “Pila ang inyo ibayad sa akon kon itugyan ko sa inyo si Jesus?” Ginhatagan nila dayon si Judas sing 30 ka bilog nga pilak. 16 Kag halin sadto nagpangita siya sing kahigayunan kon paano niya matugyan si Jesus sa ila.

Read full chapter

Footnotes

  1. 26:14 Judas Iscariote: Indi apelyido ni Judas ang “Iscariote.” Siguro ang buot silingon, Judas nga taga-Keriot.

Nagsugot si Judas sa Pagtraidor kay Jesus(A)

Nagsulod si Satanas kay Judas nga ginatawag Iscariote, nga isa sang dose ka apostoles ni Jesus. Gani naglakat siya kag nagpakigkita sa manugdumala nga mga pari kag sa mga opisyal sang mga guwardya sa templo. Ginhambalan nila kon paano niya matugyan si Jesus sa ila. Nalipay gid sila kag nagsugot nga bayaran siya. Nagsugot man si Judas, kag halin sadto nagpangita siya sing kahigayunan kon paano niya matugyan si Jesus sa ila nga indi mahibaluan sang mga tawo.

Read full chapter