Add parallel Print Page Options

Nagkasubo si Jesus sa mga Taga-Jerusalem(A)

37 “Kamo nga mga taga-Jerusalem, ngaa ginabato ninyo kag ginapamatay ang mga propeta nga ginpadala sang Dios sa inyo? Permi ko ginahandom nga tipunon kamo kag atipanon pareho sang munga nga nagatipon sang iya mga piso sa idalom sang iya mga pakpak, pero indi kamo gusto sini! 38 Karon, bahala kamo sa inyo kaugalingon. 39 Kay indi na gid ninyo ako makita hasta sa pag-abot sang adlaw nga magasiling kamo, ‘Ginapakamaayo sang Ginoo ang iya pinadala.’ ”[a] [b]

Read full chapter

Footnotes

  1. 23:39 ang iya pinadala: sa literal, ang nagakari sa ngalan sang Ginoo.
  2. 23:39 Salmo 118:26.