Add parallel Print Page Options

(A)от Сиор в посока към Египет до границата на Акарон на север, която принадлежи на ханаанците – петте области на филистимците: на газците, на азотците, на аскалонците, на гетците и на акаронците; и земята, която е на авейците;

Read full chapter