Add parallel Print Page Options

Ang Mensahi Parte sa Filistia

47 Amo ini ang ginsiling sang Ginoo kay Propeta Jeremias parte sa Filistia sa wala pa ginsalakay sang hari sang Egipto[a] ang Gaza:

“May nasyon nga magasalakay halin sa aminhan nga daw sa nagaawas nga ililigan sang tubig. Lapawan niya ang duta kag ang tanan nga ara sa sini, gani malaglag ang mga banwa kag ang mga pumuluyo sini. Magasinggit ang mga tawo sa kahadlok, kag magahibi sila sing mabaskog. Mabatian nila ang paglinagapak sang tiil sang mga kabayo kag ang gahod sang mga karwahe. Ang mga amay indi na magbalikid sa pagbulig sa ila kabataan. Magahuyhoy na lang ang ila mga kamot. Kay nag-abot na ang tion nga laglagon ang tanan nga Filistinhon kaupod ang ila mga kadampig halin sa Tyre kag Sidon. Laglagon gid sang Ginoo ang mga Filistinhon, ang katawhan nga naghalin sa isla sang Caftor.[b] Ang mga taga-Gaza magapakalbo sa pagpakita sang ila pagpangasubo, kag ang mga taga-Ashkelon magahipos sing masinulub-on. Kamo nga mga pumuluyo sa kapatagan, hasta san-o pa bala ang pagpilas ninyo sang inyo kaugalingon sa pagpakita sang inyo pagpangasubo? Nagapamangkot kamo kon san-o pa ako mag-untat sa pagsilot sa inyo paagi sa akon espada? Ginasilingan ninyo ako nga ibalik ko ini sa iya tagob kag pabay-an lang kamo. Pero paano ini mag-untat kay ginamanduan ko ini sa pagsalakay sa Ashkelon kag sa katawhan nga nagaestar malapit sa dagat?”

Footnotes

  1. 47:1 hari sang Egipto: sa Hebreo, Faraon.
  2. 47:4 Caftor: ukon, Crete.