A A A A A
Bible Book List

Józsué 19 Hungarian New Translation (NT-HU)

Simeon öröksége

19 Másodszor Simeonra, Simeon fiainak törzsére esett a sors nemzetségenként. Az ő örökségük Júda fiainak az örökségén belül volt.

Örökségük lett Beérseba, Seba és Móládá,

Hacar-Súál, Bálá és Ecem,

Eltólad, Betúl és Hormá,

Ciklag, Bét-Markábót és Hacar-Szúszá,

Bét-Lebáót és Sárúhen. Tizenhárom város falvaival együtt.

Ain, Rimmón, Eter és Ásán. Négy város falvaival együtt.

Továbbá mindazok a falvak, amelyek ezek körül a városok körül voltak Baalat-Beérig, a délvidéki Rámáig. Ez Simeon fiai törzsének az öröksége nemzetségeinek megfelelően.

Júda fiainak a részéből adtak Simeon fiainak örökséget, mert Júda fiainak az osztályrésze elég nagy volt ehhez. Ezért kaptak örökséget Simeon fiai azoknak az örökségén belül.

Zebulon öröksége

10 Harmadszor Zebulon fiaira, az ő nemzetségeikre esett a sors. Örökségük határa Szárídig ér.

11 Fölmegy a határuk nyugatnak Maralá felé, érinti Dabbesetet, és érinti azt a patakot, amely Jokneámmal szemben van.

12 Keleten Szárídtól keletre fordul Kiszlót-Tábór határán, azután Dobratnak megy, és fölmegy Jáfíáig.

13 Onnan továbbmegy keleti irányban Gát-Héfernek és Ét-Kácínnak, majd elér Rimmónig, amely Néá felé terül el.

14 Ezt megkerüli a határ Hannátóntól északra, és Jiftah-Él völgyében végződik.

15 Ott van még Kattát, Nahalál, Simrón, Jidalá és Betlehem. Tizenkét város falvaival együtt.

16 Ez Zebulon fiainak az öröksége nemzetségeiknek megfelelően: ezek a városok falvaikkal együtt.

Issakár öröksége

17 Negyedszer Issakárra esett a sors, Issakár fiaira, az ő nemzetségeikre.

18 Az ő területükön van Jezréel, Keszulót és Suném,

19 Hafáraim, Síón és Anáharat,

20 Rabbít, Kisjón és Ebec,

21 Remet, Én-Ganním, Én-Haddá és Bét-Paccéc.

22 Érinti a határ Tábórt, Sahacímát és Bétsemest, úgyhogy határuk a Jordánnál végződik. Tizenhat város falvaival együtt.

23 Ez Issakár fiai törzsének az öröksége nemzetségenként: ezek a városok falvaikkal együtt.

Ásér öröksége

24 Ötödször Ásér fiainak a törzsére, az ő nemzetségeikre esett a sors.

25 Az ő területükön van Helkat, Halí, Beten és Aksáf,

26 Alammelek, Amád és Misál. Nyugaton érinti a határ a Karmelt és a Libnát-patakot.

27 Innen kelet felé fordul Bét-Dágónnak, és érintkezik Zebulonnal és Jiftah-Él völgyével észak felé, érinti Bét-Émeket és Neíélt. Majd elér északon Kábúlig.

28 Innen Ebrón, Rehób, Hammón és Káná mellett egészen Szidón-Rabbáig húzódik.

29 Azután Rámá felé fordul a határ, egészen Tírusz erődített városáig. Majd Hószának fordul a határ, és a vége a tengernél van Hebeltől, Akzíbig.

30 Ott van még Ummá, Afík és Rehób. Huszonkét város falvaival együtt.

31 Ez Ásér fiai törzsének az öröksége nemzetségeinek megfelelően: ezek a városok falvaikkal együtt.

Naftáli öröksége

32 Hatodszor Naftáli fiaira esett a sors; Naftáli fiaira, az ő nemzetségeikre.

33 Az ő határuk Héleftől, a caananními tölgyfától Adámí-Nekeben és Jabneélen át Lakkúmig terjed, és a Jordánig ér el.

34 Azután nyugat felé Aznót-Tábórnak fordul a határ, és onnan elér Húkókig. Délen Zebulonnal érintkezik, nyugaton meg Ásérral érintkezik. Keleten pedig a Jordánnal.

35 A megerősített városok ezek: Ciddím, Cér, Hammat, Rakkat és Kinneret,

36 Adámá, Rámá és Hácór,

37 Kedes, Edrei és Én-Hácór,

38 Jirón, Migdal-Él, Horém, Bét-Anát és Bétsemes: tizenkilenc város falvaival együtt.

39 Ez lett Naftáli fiai törzsének az öröksége nemzetségeinek megfelelően: ezek a városok falvaikkal együtt.

Dán öröksége

40 Hetedszer Dán fiainak törzsére esett a sors, az ő nemzetségeikre.

41 Az ő örökségük területén van Corá, Estáól és Ír-Semes,

42 Saalabbin, Ajjálón és Jitlá,

43 Élón, Timnátá és Ekrón,

44 Elteké, Gibbetón és Baalat,

45 Jehud, Bené-Berak és Gat-Rimmón,

46 Mé-Jarkón és Rakkón, a Jáfó előtt levő területtel együtt.

47 De Dán fiai elvesztették területüket. Ezért felvonultak Dán fiai, és megtámadták Lesemet. Elfoglalták azt, és kardélre hányták, birtokba vették, és letelepedtek benne. Azután elnevezték Lesemet Dánnak, ősatyjuknak, Dánnak a nevéről.

48 Ez Dán fiai törzsének az öröksége nemzetségenként: ezek a városok falvaikkal együtt.

Józsué öröksége

49 Amikor befejezték az örökségosztást az ország területén, akkor örökséget adtak Izráel fiai maguk között Józsuénak, Nún fiának is.

50 Az Úr parancsa szerint adták neki azt a várost, amelyet kért: Timnat-Szerahot, az Efraim hegyvidékén. Felépítette a várost, és abban lakott.

51 Ezeket a területeket osztotta ki örökségül Eleázár pap meg Józsué, Nún fia és az izráeli törzsek családfői sorsvetéssel Silóban, az Úr színe előtt, a kijelentés sátrának a bejáratánál. Így fejezték be az ország felosztását.

Hungarian New Translation (NT-HU)

Copyright © 1975, 1990 Hungarian Bible Society

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes