A A A A A
Bible Book List

Józsué 15 Hungarian New Translation (NT-HU)

Júda határai

15 Ez jutott sorsolással Júda fiai törzsének nemzetségenként: Edóm határánál a Cin-puszta, Témán szélétől a Délvidék felé.

Déli határuk a Sós-tenger végétől, a Délvidékre néző tengeröböltől indul ki,

és délen az Akrabbím-hágó felé halad, majd átmegy Cin felé, azután fölmegy délről Kádés-Barneához. Áthalad Hecrónon, fölmegy Addár felé, és Karka felé kanyarodik.

Majd Acmón felé halad, kiér Egyiptom patakjáig, és a határ a tengernél végződik. Ez a déli határotok.

Kelet felé a Sós-tenger a határ a Jordán torkolatáig. Az északi határvonal a tengeröbölnél, a Jordán torkolatánál kezdődik,

és fölmegy a határ Bét-Hoglának, és északra Bét-Arábá mellett megy el. Azután fölmegy a határ a rúbeni Eben-Bóhanra.

Azután az Ákór-völgytől Debír felé megy föl a határ, és észak felé fordul Gilgálnál, amely a pataktól délre eső Adummím-hágóval szemben van. Azután a Semes-forrás mellett halad el a határ, és vége a Rógél-forrásnál van.

Innen fölmegy a határ a Ben-Hinnóm-völgynek a jebúszi hegyhát déli oldalánál, azaz Jeruzsálemnél. Majd fölmegy a határ a hegytetőre, amely a Hinnóm völgyével szemben van nyugatra, és a Refáim-völgy északi szélén van.

A hegycsúcsról lekanyarodik a határ a Mé-Neftóah-forráshoz, és az efróni hegyvidék városaihoz ér ki. Majd lekanyarodik a határ Baalá, azaz Kirjat-Jeárim felé.

10 Baalától nyugatra fordul a határ a Széír-hegység felé, áthalad a Jeárim-hegy, azaz a Keszálón északi oldalán. Innen lemegy Bét-semesnek, és Timná felé halad.

11 Azután továbbmegy a határ az ekróni hegyháttól északra, és Sikkárónnak kanyarodik a határ, azután átmegy a Baalá-hegy felé, és elér Jabneélhez, úgyhogy a határ a tengernél végződik.

12 A nyugati határ a Nagy-tenger partvidéke. Ez Júda fiainak a határa körös-körül nemzetségenként.

Káléb öröksége

13 Kálébnak, Jefunne fiának is Júda fiai között adtak osztályrészt, ahogyan az Úr megmondta Józsuénak: az anákok fővárosát, Kirjat-Arbát, azaz Hebrónt.

14 Káléb kiűzte onnan Anák három fiát: Sésajt, Ahimant és Talmajt, Anák ivadékait.

15 Innen felvonult Debír lakói ellen. Debír neve azelőtt Kirjat-Széfer volt.

16 Akkor ezt mondta Káléb: Aki megveri és elfoglalja Kirjat-Széfert, annak adom a lányomat, Akszát feleségül.

17 Otniél, Káléb öccsének, Kenaznak a fia foglalta el azt, és így neki adta a lányát, Akszát feleségül.

18 Amikor az asszony hozzáment, a férje rábeszélte, hogy kérjen mezőt az apjától. Amikor leszállt a szamárról, Káléb megkérdezte tőle: Mi járatban vagy?

19 Az asszony ezt felelte neki: Ajándékozz meg engem! Ha a Délvidékre adtál férjhez, akkor adj nekem forrásokat is! És neki adta Káléb a Felső-forrásokat, meg az Alsó-forrásokat.

Júda városai

20 Ez Júda fiai törzsének az öröksége nemzetségenként:

21 Júda fiai törzsének legtávolabbi városai Edóm határánál a Délvidéken ezek lettek: Kabceél, Éder és Jágúr,

22 Kíná, Dímóná és Adádá,

23 Kedes, Hácór és Jitnán,

24 Zíf, Telem és Beálót,

25 Hácór-Hadattá és Kerijjót-Hecrón, azaz Hácór,

26 Amám, Sema és Móládá,

27 Hacar-Gaddá, Hesmón és Bét-Pelet,

28 Hacar-Súál, Beérseba és Bizjótjá,

29 Baalá, Ijjím és Ecem,

30 Eltólad, Keszíl és Hormá,

31 Ciklag, Madmanná és Szanszanná,

32 Lebáót, Silhím, Ain és Rimmón. Összesen huszonkilenc város falvaival együtt.

33 A Sefélá-alföldön: Estáól, Corá és Asná,

34 Zánóah, Én-Ganním, Tappúah és Énám,

35 Jarmút, Adullám, Szókó és Azéká,

36 Saaraim, Adítaim, Gedérá és Gedérótaim. Tizennégy város falvaival együtt.

37 Cenán, Hadásá és Migdal-Gád,

38 Dilán, Micpe és Jokteél,

39 Lákis, Bockat és Eglón,

40 Kabbón, Lahmász és Kitlís,

41 Gedérót, Bét-Dágón, Naamá és Makkédá. Tizenhat város falvaival együtt.

42 Libná, Eter és Ásán,

43 Jiftáh, Asná és Necíb,

44 Keílá, Akzíb és Márésá. Kilenc város falvaival együtt.

45 Ekrón, a hozzá tartozó városokkal és falvakkal együtt.

46 Ekróntól a tengerig az egész terület Asdód mellett, az ott levő falvakkal együtt.

47 Asdód, a hozzá tartozó városokkal és falvakkal; Gáza, a hozzá tartozó városokkal és falvakkal egészen Egyiptom patakjáig, meg a Nagy-tenger partvidéke.

48 A hegyvidéken Sámír, Jattír és Szókó,

49 Danná és Kirjat-Szanná, azaz Debir,

50 Anáb, Estemó és Áním,

51 Gósen, Hólón és Giló. Tizenegy város falvaival együtt.

52 Arab, Dúmá és Esán,

53 Jánúm, Bét-Tappúah és Aféká,

54 Humtá, Kirjat-Arba, azaz Hebrón és Cíór. Kilenc város falvaival együtt.

55 Máón, Karmel, Zíf és Juttá,

56 Jizreel, Jokdeám és Zánóah,

57 Kain, Gibeá és Timná. Tíz város falvaival együtt.

58 Halhúl, Bét-Cúr és Gedór,

59 Maarát, Bét-Anót és Eltekón. Hat város falvaival együtt.

60 Kirjat-Baal, azaz Kirjat-Jeárim és Rabbá. Két város falvaival együtt.

61 A pusztában: Bét-Arábá, Middín és Szekáká,

62 Nibsán, Ír-Melah és Én-Gedi. Hat város falvaival együtt.

63 A jebúsziakat, Jeruzsálem lakóit nem tudták kiűzni Júda fiai. Ezért laknak ott a jebúsziak Júda fiaival Jeruzsálemben még ma is.

Hungarian New Translation (NT-HU)

Copyright © 1975, 1990 Hungarian Bible Society

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes