Add parallel Print Page Options

Ang Mensahi Parte sa Tyre kag Sidon

23 Ini nga mensahi parte sa Tyre:

Maghibi kamo nga mga nagasakay sa mga barko sang Tarshish! Kay naguba na ang inyo pantalan sa Tyre. Ginsugid na ini sa inyo sang mga naghalin sa Cyprus.[a] Maghipos kamo nga mga nagaestar sa isla[b] pati na kamo nga mga negosyante sang Sidon. Ang inyo mga negosyante nga nagapamanggaranon sa inyo nagapanakayon sa mga kadagatan sa pagbakal kag pagbaligya sang mga patubas sang Shihor nga sakop sang Suba sang Nilo. Kag nagapakignegosyo sa inyo ang mga nasyon. Mahuya ka, siyudad sang Sidon, nga dalangpan sang mga tawo nga nagaestar malapit sa dagat. Ginasikway ka na sang kadagatan nga nagasiling, “Wala na ako sing bata; wala ako sing may ginasagod nga bata nga lalaki ukon babayi.”

Masakitan ang mga Egiptohanon kon mabatian nila ang natabo sa Tyre. Maghinibi kamo nga mga nagaestar sa isla. Tabok kamo sa Tarshish! Sadto anay malipayon ining siyudad sang Tyre nga gintukod sang una nga panahon, nga ang iya katawhan nakaabot sa malayo nga mga lugar kag nagsakop sang sini nga mga lugar. Pero karon ano na ang natabo sa iya? Sin-o bala ang nagplano sini sa Tyre, ang siyudad nga nagpanakop sang mga lugar, nga ang mga dungganon niya nga mga negosyante bantog sa kalibutan? Ang Ginoo nga Makagagahom amo ang nagplano sini agod paubuson ang nagapabugal sa iya pagkagamhanan kag ang mga ginakilala nga bantog sa kalibutan. 10 Kamo nga mga pumuluyo sang Tarshish, mag-agi kamo sing hilway sa Tyre pareho sa Suba sang Nilo nga nagailig sing hilway, tungod kay wala na sing may magpugong sa inyo. 11 Gin-untay sang Ginoo ang iya kamot sa dagat sa paglaglag sini, gani nagakulurog sa kahadlok ang mga ginharian. Nagmando siya nga gub-on ang mabakod nga depensa sang Fenicia.[c] 12 Nagsiling ang Ginoo, “Mga pumuluyo[d] sang Sidon, tapos na ang inyo pagpangalipay. Nalaglag na kamo! Bisan magpalagyo kamo sa Cyprus, wala gihapon kamo sing kapahuwayan didto.”

13 Tan-awa bala ninyo ang duta sang mga taga-Babilonia.[e] Diin na karon ang katawhan sini? Ginhimo sang Asiria ang Babilonia nga elistaran sang mga sapat nga talunon. Kay ginsalakay nila ini, ginwasak ang mabakod nga mga parte sini, kag ginpabay-an nga guba. 14 Maghibi kamo nga mga nagapanakayon sa Tarshish, kay naguba na ang siyudad nga inyo dalangpan. 15 Pagakalimtan ang Tyre sa sulod sang 70 ka tuig, ang kalawigon sang kabuhi sang hari. Pero pagkatapos sina, mangin pareho siya sa isa ka babayi nga nagabaligya sang iya lawas nga ginasambit sa sini nga kanta: “Ikaw nga babayi nga nagabaligya sang imo lawas, ginkalimtan ka na. 16 Gani kuhaa ang imo arpa, kag tukara ini sing maayo samtang nagalibot ka sa siyudad. Damua ang imo kanta, agod madumduman ka.”

17 Pagkatapos sang 70 ka tuig, dumdumon sang Ginoo ang Tyre. Pero himuon liwat sang Tyre ang ginhimo niya sang una, nga pareho sang ginahimo sang babayi nga nagabaligya sang iya lawas. Himuon niya ang malain agod makakuwarta siya sa tanan nga ginharian sang kalibutan. 18 Pero sa ulihi, ang iya maginansya indi pagtaguon kundi ihalad niya sa Ginoo agod ibakal sang madamo nga pagkaon kag sang maayo nga klase sang mga bayo para sa mga tawo nga nagaalagad sa Ginoo.

Footnotes

  1. 23:1 Cyprus: sa Hebreo, Kitim.
  2. 23:2 isla: ukon, lugar nga malapit sa dagat; ukon, malayo nga lugar. Amo man sa bersikulo 6.
  3. 23:11 Fenicia: sa Hebreo, Canaan.
  4. 23:12 Mga pumuluyo: sa literal, Birhen nga anak nga babayi.
  5. 23:13 taga-Babilonia: sa literal, Kaldeanhon. Amo ini kon kaisa ang tawag sa mga taga-Babilonia.