Add parallel Print Page Options

Dal-on ko sila sa akon balaan nga bukid, kag lipayon ko sila didto sa akon balay nga palangamuyuan.[a] Batunon ko sa akon halaran ang ila mga halad nga ginasunog kag iban pa nga mga halad; kay ang akon balay tawgon nga balay nga palangamuyuan para sa tanan nga nasyon.”

Read full chapter

Footnotes

  1. 56:7 balay nga palangamuyuan: buot silingon, ang templo.