Add parallel Print Page Options

Kag karon ano naman ang natabo sa inyo? Ginbihag kamo sang Babilonia nga wala man lang sing kapuslanan. Ginadumalahan nila kamo kag ginatamay. Permi pa nila ako ginapasipalahan.

Read full chapter