Add parallel Print Page Options

Có tiếng bảo, “Hãy kêu lớn!”
    Nhưng tôi hỏi, “Tôi kêu như thế nào?”
“Hãy nói rằng mọi người như cỏ,
    và vinh hiển chúng như hoa trong đồng ruộng.
Cỏ héo hoa rơi,
    khi hơi thở CHÚA thổi qua trên chúng.
Thật vậy loài ngươi giống như cỏ.
Cỏ héo hoa rơi,
    nhưng lời của Thượng Đế chúng ta sẽ còn lại đời đời.”

Read full chapter