Add parallel Print Page Options

Sự trừng phạt Ít-ra-en sẽ kết thúc

40 Thượng Đế các ngươi phán,
    “Hãy an ủi, hãy an ủi dân ta.
Hãy nói lời hoà nhã cùng dân cư Giê-ru-sa-lem rằng
    thời kỳ phục dịch của chúng đã xong,
chúng đã trả giá cho tội lỗi mình,
    và CHÚA đã trừng phạt Giê-ru-sa-lem gấp đôi
    về mỗi tội của chúng.”

Đây là tiếng người kêu:
    “Hãy chuẩn bị đường trong sa mạc cho CHÚA.
Hãy làm thẳng lối đi trong xứ khô khan cho Thượng Đế chúng ta.
Các thung lũng sẽ được nâng lên,
    núi đồi sẽ được lấp bằng.
Đất gồ ghề sẽ được san phẳng,
    và những nơi lởm chởm sẽ được ủi láng.
Rồi vinh hiển CHÚA sẽ tỏ ra,
    mọi người sẽ thấy.
Chính CHÚA đã phán vậy.”

Có tiếng bảo, “Hãy kêu lớn!”
    Nhưng tôi hỏi, “Tôi kêu như thế nào?”
“Hãy nói rằng mọi người như cỏ,
    và vinh hiển chúng như hoa trong đồng ruộng.
Cỏ héo hoa rơi,
    khi hơi thở CHÚA thổi qua trên chúng.
Thật vậy loài ngươi giống như cỏ.
Cỏ héo hoa rơi,
    nhưng lời của Thượng Đế chúng ta sẽ còn lại đời đời.”

Sự cứu rỗi của Thượng Đế

Hỡi Xi-ôn, ngươi có tin vui phải loan báo.
    Hãy đi lên núi cao.
Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy rao lớn tin mừng.
    Hãy thông báo tin vui.
Hãy tuyên bố lớn lên đừng sợ hãi.
    Hãy nói cùng các thị trấn Giu-đa rằng,
“Thượng Đế ngươi đây.”
10 Kìa, Chúa là Thượng Đế đến với quyền năng để cai trị muôn dân.
    Nầy Ngài sẽ mang phần thưởng cho dân Ngài;
    Ngài sẽ trả công cho họ.
11 Ngài chăm sóc dân Ngài như người chăn chiên,
    Gom họ lại như chiên con bồng trong tay
    và mang họ đi sát với Ngài.
Ngài dịu dàng dẫn các chiên mẹ.

Thượng Đế cao cả

12 Ai đã lấy bàn tay đo biển cả?
    Ai đã dùng tay đo bầu trời?
Ai đã dùng chậu để lường cát bụi trên đất?
    Hay lấy cân mà cân núi đồi?
13 Ai biết ý của CHÚA
    hay có thể góp ý với Ngài?
14 Ngài cần ai giúp đỡ?
    Ai dạy cho Ngài đường ngay?
Ai dạy cho Ngài trí hiểu
    và ban cho Ngài sự thông sáng?
15 Các dân tộc đều giống như giọt nước nhỏ xíu trong thùng;
    chẳng khác nào một hạt bụi trên cân của Ngài.
Đối với Ngài các hải đảo chỉ như bụi nhuyễn trên cân.
16 Tất cả các cây trong rừng Li-băng
    không đủ để đốt làm củi trên bàn thờ,
    và các súc vật của Li-băng không đủ làm của lễ thiêu.
17 Sánh với CHÚA các dân đều không ra gì;
    đối với Ngài họ chẳng có giá trị gì cả.

Con người không thể hiểu Thượng Đế

18 Các ngươi so sánh CHÚA với gì?
    Các ngươi so Ngài với hình ảnh nào đây?
19 Thần tượng do thợ khéo làm ra,
    rồi thợ bạc bọc vàng
    và làm ra dây xích bạc cho nó.
20 Người nghèo không mua nổi các pho tượng đắt giá đó,
    cho nên đi tìm một loại cây không bị mục nát.
Rồi nhờ một người thợ khéo
    tạc thành pho tượng để không bị ngã nhào.
21 Thật vậy các ngươi vốn biết.
    Hẳn các ngươi đã nghe.
Từ ban đầu chắc đã có người
    bảo cho các ngươi biết.
    Chắc hẳn các ngươi được cho biết
    từ lúc tạo thiên lập địa.
22 Ngôi Thượng Đế ngự trên vòng trái đất,
so với Ngài, loài người giống như cào cào.
    Ngài trải bầu trời ra như tấm vải
và giăng chúng ra như cái lều
    che người ngồi bên dưới.
23 Ngài khiến những kẻ cai trị trở nên vô dụng
    và các quan án thế gian không ra gì cả.
24 Họ giống như cây cối trồng trong đất,
    như hột giống được gieo.
Vừa khi bắt đầu mọc mạnh lên,
    Ngài thổi trên chúng, chúng liền khô héo,
gió thổi chúng bay đi như trấu.
25 Thượng Đế, Đấng Thánh phán,
    “Các ngươi có thể sánh ta với ai không?
Có ai ngang hàng với ta không?”

26 Hãy nhìn lên trời,
    Ai tạo ra những vì sao đó?
Ngài kéo các đạo binh trên trời ra từng đoàn
    và đặt tên cho mỗi vì sao.
Vì Ngài mạnh mẽ và quyền năng,
    cho nên không sót ngôi sao nào.

27 Hỡi dân cư Gia-cốp, sao các ngươi phàn nàn?
    Hỡi dân Ít-ra-en sao ngươi nói,
“CHÚA không thấy thân phận tôi đâu;
    Ngài chẳng thấy tôi hay trừng phạt tôi” [a]?

28 Chắc hẳn các ngươi biết.
    Chắc chắn các ngươi đã nghe.
CHÚA là Thượng Đế hằng hữu,
    Đấng tạo nên thế giới.
Ngài không mệt mỏi hay cần nghỉ ngơi.
    Không ai hiểu được sự khôn ngoan Ngài.
29 Ngài ban sức mạnh cho kẻ mệt mỏi,
    thêm năng lực cho kẻ yếu đuối.
30 Dù cho trẻ thơ cũng mệt mỏi cần nghỉ ngơi,
    cho đến người trẻ tuổi cũng vấp ngã.
31 Nhưng ai trông cậy CHÚA sẽ sung sức.
    Họ sẽ cất lên như chim phượng hoàng tung cánh trên trời [b];
chạy mà không biết mệt;
    đi mà không đuối sức.

Footnotes

  1. I-sai-a 40:27 CHÚA không thấy … trừng phạt tôi Hay “Đường lối tôi bị che khuất trước mặt CHÚA. Ngài không thèm lưu ý đến tôi.”
  2. I-sai-a 40:31 như chim phượng hoàng … trên trời Người thời xưa tin rằng khi chim phượng hoàng rụng lông (và mọc lông mới) thì nó trở lại thời trẻ trung như trước. Xem Thi 103:5. Câu nầy cũng có thể dịch, “Họ sẽ bay lên cao như phượng hoàng tung cánh.”