Add parallel Print Page Options

13 “Sang una, kon maghambal na gani ang tribo sang Efraim nagakurog sa kahadlok ang iban nga mga tribo sang Israel, kag ginadayaw nila siya. Pero nakasala ang iya katawhan tungod sang ila pagsimba kay Baal. Amo gani nga nagkalamatay[a] sila. Karon, kamo nga ginatawag Efraim[b] padayon nga nagapakasala.[c] Kay nagahimo kamo sang mga imahen nga mga dios-dios halin sa inyo mga pilak agod inyo simbahon. Pero ini tanan hinimo man lang sang tawo kag suno man lang sa iya nga naisipan. Nagasiling pa kamo nga magahalad kamo sang tawo sa sini nga mga dios-dios nga baka kag magahalok sa ila. Gani madula kamo pareho sang ambon ukon tun-og sa kaagahon, ukon pareho sang upa sa linasan nga ginapalid sang hangin ukon sang aso nga nagaguwa sa simboryo.

“Ako ang Ginoo nga inyo Dios nga nagpaguwa sa inyo sa Egipto.[d] Wala na kamo sing kilalahon pa nga Dios kag Manluluwas kundi ako lang. Gin-atipan ko kamo sa desierto, sa mamala gid nga lugar. Pero sang ginpakamaayo ko kamo kag nag-uswag kamo, nangin bugalon kamo kag ginkalimtan na ninyo ako. 7-8 Gani salakayon ko kamo kag laglagon pareho sang pagsalakay kag paggus-ab sang mapintas nga sapat sa iya biktima, pareho sang ginahimo sang leon ukon sang oso[e] nga gin-agawan sang mga anak. Magabantay ako sa mga dalan sa pagsalakay sa inyo pareho sang sapat nga leopardo. Laglagon ko kamo nga mga taga-Israel, tungod kay kontra ninyo ako nga inyo manugbulig. 10 Ti diin na ang inyo hari kag ang mga pangulo sang inyo mga banwa nga magaluwas sa inyo? Ginpangayo ninyo sila sa akon, 11 gani sa akon kaakig ginhatag ko sila sa inyo, kag sa akon man kaugot ginkuha ko sila. 12 Ang inyo[f] mga sala indi ko gid pagkalimtan, daw pareho ina sa kasulatan nga ginputos kag gintago.

13 “May kahigayunan kamo nga magkabuhi liwat. Pero tungod kay wala kamo sing paghangop, ginabaliwala ninyo ini. Pareho kamo sa bata nga indi gusto magguwa sa tiyan sa tion nga inugguwa na niya. 14 Luwason ko bala kamo sa kamatayon? Indi! Hambalon ko pa gani ang kamatayon, ‘Diin na ang imo kalalat-an, O kamatayon? Diin na ang imo kalaglagan para sa sini nga mga tawo?’

“Indi ko gid kamo pagkaluoyan. 15 Bisan pa nga mas mauswagon kamo sang sa inyo mga kadugo, laglagon ko kamo. Ipadala ko ang mainit nga hangin halin sa desierto sa sidlangan kag magakalahubas ang inyo mga tuburan kag mga bubon. Kag pagaagawon ang inyo malahalon nga mga pagkabutang. 16 Dapat nga silutan ang mga taga-Samaria tungod sang ila nga pagrebelde sa akon nga ila nga Dios. Magakalamatay sila sa inaway. Pagadugmukon ang ila magagmay nga mga bata, kag pagaririan ang tiyan sang ila nagabulusong nga mga babayi.”

Footnotes

  1. 13:1 nagkalamatay: ukon, magakalamatay.
  2. 13:2 kamo nga ginatawag Efraim: buot silingon, ang mga taga-Israel.
  3. 13:2 padayon nga nagapakasala: ukon, nagadugang pa gid ang inyo pagpakasala.
  4. 13:4 nga nagpaguwa sa inyo sa Egipto: ukon, halin pa sang tion nga didto kamo sa Egipto.
  5. 13:7-8 oso: sa English, bear.
  6. 13:12 inyo: sa Hebreo, Efraim. Tan-awa ang footnote sa 4:17.