Sorgesång över Tyrus

27 Herrens ord kom till mig:

(A) ”Människobarn, stäm upp en sorge­sång över Tyrus. (B) Säg till Tyrus:

Du som bor vid havets portar
        och driver handel med folken
    i många kustländer,
        så säger Herren Gud:
    O Tyrus, du säger:
        Jag är den fullkomliga skönheten.

Dina gränser är mitt i havet,

    de som byggde dig
        gjorde din skönhet fullkomlig.

(C) Av cypress från Senir[a]

        gjorde de allt ditt träarbete.
    De hämtade en ceder från Libanon
        för att göra en mast åt dig.

Av ekar från Bashan

        gjorde de dina åror.
    De prydde ditt däck med elfenben,
        inlagt i ädelt trä
            från kitteernas öländer.

(D) Seglet av fint broderat linne

            från Egypten
        hade du som ditt baner.
    Mörkblått och purpurrött tyg
        från Elishas[b] öländer
            hade du till soltält.

(E) Sidons och Arvads[c] invånare

        var roddare åt dig.
    De vise, som du hade hos dig, Tyrus,
        dem tog du till sjömän.

(F) Gebals[d] äldste och dess vise

    tjänade dig med att täta
        dina fogar.
    Havets alla fartyg
        med sina besättningar
    tjänade dig vid din byteshandel.

10 (G) Perser, ludeer och puteer[e]

    var soldater i din här,
        ditt krigsfolk.
    Sköldar och hjälmar
        hängde de på dig,
            och dessa gav dig glans.

11 Arvads söner och din här

    stod runt omkring
        på dina murar,
    och män från Gammad
        var i dina torn.
    Sina stora sköldar hängde de upp
        runt om på dina murar,
    de gjorde din skönhet fullkomlig.

12 Tarshish[f] var din handelspartner, för du var rik på allt. Du fick silver, järn, tenn och bly i utbyte mot dina varor. 13 (H) Grekland[g], Tubal och Meshek[h] handlade med dig. Slavar och kopparkärl gav de dig i utbyte. 14 Arbetshästar, stridshästar och mulåsnor fick du som betalning från Togarmas land[i].

15 Dedans söner[j] handlade med dig, ja, många kustländer var dina kunder. Elfenben och ebenholts förde de till dig som betalning. 16 Aram[k] var din handelspartner, för du var rik på konstarbeten. Rubiner, purpurrött tyg, broderade vävnader och fint linne, koraller och rubiner gav de dig som betalning.

17 (I) Juda och Israels land handlade med dig. Vete från Minnit[l], bakverk och honung, olja och balsam gav de dig i utbyte för dina varor. 18 Damaskus var din handelspartner, för du var rik på konstarbeten och allt slags gods. De kom med vin från Helbon och med ull från Sahar.[m] 19 Dan och Javan gav dig tvinnad tråd som betalning. De gav konstsmitt järn, kassia och kalmus[n] i utbyte mot dina varor. 20 Dedan handlade med dig med sadeltäcken att rida på. 21 (J) Araberna och Kedars[o] alla furstar tjänade dig med sin handel, med lamm och baggar och bockar drev de handel hos dig.

22 Sabas och Raamas köpmän[p] gjorde affärer med dig. Kryddor av bästa slag och alla slags ädla stenar och guld gav de dig som betalning. 23 Harran[q], Kanne och Eden,[r] Sabas köpmän, Assur och Kilmad[s] drev handel med dig. 24 De gjorde affärer hos dig med vackra kläder, med mörkblå brokigt vävda mantlar, med brokiga täcken, med välslagna, starka rep på din marknad.

25 Fartyg från Tarshish for i väg
        med dina bytesvaror.
    Så fylldes du med gods
        och blev mycket ärad,
            där du låg mitt i havet.

26 (K) Ut på vida vattnen

    förde de dig,
        dina roddare.
    Då kom östanvinden
        och krossade dig,
            där du låg mitt i havet.
27 Ditt gods, dina varor och din handel,
        dina sjömän och styrmän,
    de som lagade dina fogar
        och de som drev din handel,
    allt krigsfolk som fanns hos dig
        och allt manskap hos dig,
    ska sjunka ner i havets djup
        den dag du faller.

28 När dina sjömän höjer sorgerop

    bävar kustländerna.

29 Alla som ror med åror

        lämnar sina skepp.
    Sjömän och alla som far
        på havet stannar i land.

30 (L) De ropar högt över dig

        och klagar bittert,
    de strör stoft på sina huvuden
        och rullar sig i aska.

31 (M) De rakar sig skalliga för din skull

        och klär sig i säcktyg,
    de gråter över dig i bitter sorg,
        under bitter klagan.
32 Med jämmer stämmer de upp
    en sorgesång över dig,
        klagande sjunger de om dig:

Vem är som Tyrus,

        som bringats till tystnad
            mitt ute i havet?

33 När dina handelsvaror

    sattes i land från havet
        mättade du många folk.
    Med din mängd av gods
            och bytesvaror
        gjorde du jordens kungar rika.

34 Men nu, när du förlist

            och försvunnit från havet
        ner i vattnets djup,
    har dina bytesvaror
        och allt ditt manskap
            sjunkit med dig.
35 (N) Kustländernas alla invånare
    häpnar över dig,
        deras kungar står rysande
    med förfäran i sina ansikten.

36 (O) Köpmännen ute bland folken

        visslar hånfullt åt dig.
    Du har fått ett fasansfullt slut,
        du ska inte mer finnas till.”

Footnotes

 1. 27:5 Senir   Hermonbergen (5 Mos 3:9), rikt bevuxna med barrskog.
 2. 27:7 Elisha   Kustområde i Medelhavet, kanske på Cypern. Se 1 Mos 10:4.
 3. 27:8 Sidon och Arvad   Feniciska handelsstäder ca 4 och 17 mil norr om Tyrus.
 4. 27:9 Gebal   På grekiska Byblos, berömd fenicisk handelsstad ca 10 mil norr om Tyrus.
 5. 27:10 Perser, ludeer och puteer   Avlägsna folk i öst (Iran), väst (Lydien, västra Turkiet) och sydväst (Libyen). Jfr Jer 30:5, 38:5, 46:9 och 1 Mos 10:6, 13.
 6. 27:12 Tarshish   Handelscentrum i västra Medelhavet (1 Kung 10:22). Har identifierats med spanska Tartessos, tunisiska Kartago eller Sardinien.
 7. 27:13 Grekland   Hebr. Javán, särskilt Jonien på nuvarande Turkiets västkust.
 8. 27:13 Tubal och Meshek   Riken i östra nuvarande Turkiet. Se 38:2, 1 Mos 10:2.
 9. 27:14 Togarmas land   Kanske staden Tegarama vid Gürün i centrala Turkiet, omnämnd i assyrisk kilskrift. Se 38:6 och 1 Mos 10:3.
 10. 27:15 Dedans söner   Nordvästra Saudiarabien (1 Mos 10:7, Jes 21:13, Jer 25:23). Septuaginta: ­”Rodans söner” (ön Rhodos).
 11. 27:16 Aram   Nuvarande Syriens inland.
 12. 27:17 Minnit   Område i Ammon nordost om Döda havet (Dom 11:33).
 13. 27:18 Helbon … Sahar   Områden strax norr om Damaskus.
 14. 27:19 kassia och kalmus   Doftämnen från bortre Asien.
 15. 27:21 Kedar   Boskapsskötande arabfolk (Jes 60:7), fruktade krigare (Ps 120:5, Jes 21:17).
 16. 27:22 Sabas och Raamas köpmän   Nuvarande Jemen, ett mäktigt handelsrike (1 Kung 10, Job 6:19, Ps 72:10, Jes 60:6).
 17. 27:23 Harran   Stad mellan Syrien och Turkiet, förknippad med Abraham (1 Mos 11:31).
 18. 27:23 Eden   Troligen Bet-Eden, arameiskt rike i norra Syrien sydväst om Harran (Amos 1:5).
 19. 27:23 Kanne … Kilmad   Okända orter, troligen i Syriens inland.