Gomers söner var Ashkenas[a], Rifat[b] och Togarma[c].

Read full chapter

Footnotes

  1. 10:3 Ashkenas   Skytiskt folk i nuvarande Ukraina (Jer 51:27). Anses ofta vara förfader till de skandinaviska folken.
  2. 10:3 Rifat   Obekant folk som enligt Josefus bodde längs nuvarande Turkiets nordkust.
  3. 10:3 Togarma   Kanske staden Tegarama vid Gürün i centrala Turkiet, omnämnd i assyriska källor. Se Hes 27:14, 38:6.