Detta hände på tjugofjärde dagen i sjätte månaden[a] av kung Darejaveshs andra regeringsår.

Det nya templets härlighet

I sjunde månaden, på tjugoförsta dagen i månaden[b], kom Herrens ord genom profeten Haggai. Han sade: Säg till Serubbabel, Shealtiels son, ståthållare i Juda, och till översteprästen Josua, Josadaks son, och till dem som är kvar av folket:

(A) Vilka är kvar bland er
    som har sett detta hus
        i dess forna härlighet?[c]
    Hur tycker ni att det ser ut nu?
        Är det inte som ingenting
            i era ögon?
(B) Men var nu frimodig, Serubbabel,
        säger Herren,
    var frimodig, du överstepräst Josua,
        Josadaks son,
    var frimodiga,
        alla ni människor i landet,
            säger Herren.
    Arbeta, för jag är med er,
        säger Herren Sebaot.
(C) Det löftet gav jag er
        när ni drog ut ur Egypten,
    och min Ande är mitt ibland er.
        Var inte rädda!

(D) Så säger Herren Sebaot:
        Inom kort ska jag än en gång
    skaka himlen och jorden,
        havet och det torra.[d]
(E) Jag ska skaka om alla hednafolk,
    och alla folkens skatter[e]
        ska komma hit.
    Och jag ska fylla detta hus
        med härlighet,
            säger Herren Sebaot.
Mitt är silvret och mitt är guldet,
        säger Herren Sebaot.
10 (F) Den kommande härligheten
        hos detta hus
    ska bli större än den förra,
        säger Herren Sebaot,
    och på denna plats
        ska jag ge frid,
            säger Herren Sebaot.

Ny välsignelse

11 På tjugofjärde dagen i nionde månaden av Darejaveshs andra regeringsår[f] kom Herrens ord till profeten Haggai. Han sade:

12 Så säger Herren Sebaot: Fråga prästerna vad lagen säger: 13 ”Om någon bär heligt kött i sin mantelflik och med fliken rör vid bröd, kokt mat, vin, olja eller annan mat, blir det då heligt?” Prästerna svarade: ”Nej.” 14 (G) Sedan frågade Haggai: ”Om en som blivit oren genom en död rör vid något av allt detta, blir det då orent?”[g] Prästerna svarade: ”Ja, det blir orent.” 15 Då sade Haggai:

Så är det med detta folk,
    så är det med detta hednafolk
        inför mig, säger Herren,
    och så är det med allt
        som deras händer gör:
            Det de offrar där är orent.

16 Lägg nu märke till det som sker,
        från i dag och framåt!
    Innan det lades sten på sten
        till Herrens tempel,
            hur var det då?
17 Kom man till en sädeshög
    som skulle ge tjugo mått
        gav den bara tio,
    kom man till vinpressen
        för att ösa femtio kärl
            gav den bara tjugo.
18 (H) Jag slog er med sot och rost[h]
        och alla era händers verk
            med hagel,
    och ändå vände ni er inte till mig,
        säger Herren.

19 (I) Lägg märke till det som sker
        från i dag och framåt,
    från den tjugofjärde dagen
        i nionde månaden,
    från dagen då grunden lades
        till Herrens tempel.
20 Finns det någon säd kvar
        i kornboden?
    Varken vinstocken, fikonträdet,
        granatträdet eller olivträdet
            har burit någon frukt än.
    Men från denna dag
        ska jag välsigna.”

Serubbabel – Herrens signetring

21 Herrens ord kom för andra gången till Haggai, på tjugofjärde dagen i samma månad. Han sade: 22 Säg till Serubbabel, Juda ståthållare:

Jag ska skaka himlen
    och jorden.
23 Jag ska störta kungatroner
    och göra hednarikenas makt
        om intet.
    Jag ska välta vagnar
        och deras förare,
    och hästar och deras ryttare
        ska falla,
    den ene för den andres svärd.

24 (J) På den dagen, säger Herren Sebaot, ska jag ta dig, min tjänare Serubbabel, Shealtiels son, säger Herren, och göra dig till en signetring.[i] För jag har utvalt dig, säger Herren Sebaot.

Footnotes

  1. 2:1 tjugofjärde dagen i sjätte månaden   21 sept 520 f Kr.
  2. 2:2 sjunde månaden, på tjugoförsta dagen   17 okt 520 f Kr, lövhyddohögtidens sista dag när hela folket var samlat vid templet i Jerusalem till skördefest (3 Mos 23:34f, 5 Mos 16:13f). Detta år hade skörden dock slagit fel (1:6, 10, 2:20).
  3. 2:4 i dess forna härlighet   Det första templet hade skövlats år 587 f Kr, 67 år tidigare.
  4. 2:7 Citeras i Heb 12:26.
  5. 2:8 folkens skatter   Ordagrant: ”det/den som folken längtar efter” (möjlig profetia om Kristus, jfr Mal 3:1).
  6. 2:11 tjugofjärde dagen i nionde månaden   18 dec 520 f Kr (även i 2:21).
  7. 2:14 orent   Rituell orenhet smittade genom beröring tills den tvättades bort (3 Mos 22:4f, 4 Mos 19:11f).
  8. 2:18 sot och rost   Sädessjukdomar som orsakades av ökenvindar och svampangrepp.
  9. 2:24 signetring   Stämpelring för underskrift, en nära personlig tillhörighet (jfr Höga V 8:6, Jer 22:24).

Bible Gateway Sponsors