A A A A A
Bible Book List

Haggai 1-2 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Befallning att bygga Herrens hus

I kung Darejaveshs andra regeringsår, i sjätte månaden på första dagen[a] i månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggai till Serubbabel[b], Shealtiels son, ståthållare i Juda, och till översteprästen Josua[c], Josadaks son. Han sade:

Så säger Herren Sebaot: Detta folk säger: ”Tiden har inte kommit än, tiden att bygga upp Herrens hus.” Och Herrens ord kom genom profeten Haggai. Han sade:

Är det då tid för er
    att själva bo i panelklädda hus
        medan detta hus[d] ligger i ruiner?
Så säger nu Herren Sebaot:
        Lägg märke till hur det går för er.
Ni sår mycket men skördar litet.
        Ni äter men blir inte mätta.
    Ni dricker men blir inte glada.
        Ni klär er men blir inte varma.
    Den som får lön har hål i börsen.
Så säger Herren Sebaot:
        Lägg märke till hur det går för er.

Gå upp till bergen,
    hämta virke och bygg upp mitt hus,
        så ska jag glädja mig över det
            och visa min härlighet,
        säger Herren.
Ni väntade er mycket,
        men se, det blev lite.
    Och när ni förde hem det
        blåste jag bort det.
    Varför? säger Herren Sebaot.
        För att mitt hus ligger i ruiner,
    medan ni alla har brått
        med era egna hus.

10  Därför har himlen över er
        hållit tillbaka sin dagg
    och jorden har hållit tillbaka
        sin gröda.
11  Jag har kallat fram torka
        över landet och över bergen,
    över säden, vinet och oljan,
        över det som jorden ger,
    över människor och djur
        och över era händers arbete.

Folket lyder Herrens befallning

12 Serubbabel, Shealtiels son, översteprästen Josua, Josadaks son, och alla de som var kvar av folket lyssnade till Herren sin Guds röst och till profeten Haggais ord, eftersom Herren deras Gud hade sänt honom. Och folket fruktade Herren.

13  Då sade Haggai, Herrens sändebud, genom ett budskap från Herren till folket: ”Jag är med er, säger Herren.” 14 Och Herren väckte en iver hos Serubbabel, Shealtiels son, ståthållare i Juda, hos översteprästen Josua, Josadaks son, och hos alla dem som var kvar av folket så att de började arbeta på Herren Sebaots, sin Guds, hus.

Detta hände på tjugofjärde dagen i sjätte månaden[e] av kung Darejaveshs andra regeringsår.

Det nya templets härlighet

I sjunde månaden, på tjugoförsta dagen i månaden[f], kom Herrens ord genom profeten Haggai. Han sade: Säg till Serubbabel, Shealtiels son, ståthållare i Juda, och till översteprästen Josua, Josadaks son, och till dem som är kvar av folket:

Vilka är kvar bland er
    som har sett detta hus
        i dess forna härlighet?[g]
    Hur tycker ni att det ser ut nu?
        Är det inte som ingenting
            i era ögon?
Men var nu frimodig, Serubbabel,
        säger Herren,
    var frimodig, du överstepräst Josua,
        Josadaks son,
    var frimodiga,
        alla ni människor i landet,
            säger Herren.
    Arbeta, för jag är med er,
        säger Herren Sebaot.
Det löftet gav jag er
        när ni drog ut ur Egypten,
    och min Ande är mitt ibland er.
        Var inte rädda!

Så säger Herren Sebaot:
        Inom kort ska jag än en gång
    skaka himlen och jorden,
        havet och det torra.[h]
Jag ska skaka om alla hednafolk,
    och alla folkens skatter[i]
        ska komma hit.
    Och jag ska fylla detta hus
        med härlighet,
            säger Herren Sebaot.
Mitt är silvret och mitt är guldet,
        säger Herren Sebaot.
10  Den kommande härligheten
        hos detta hus
    ska bli större än den förra,
        säger Herren Sebaot,
    och på denna plats
        ska jag ge frid,
            säger Herren Sebaot.

Ny välsignelse

11 På tjugofjärde dagen i nionde månaden av Darejaveshs andra regeringsår[j] kom Herrens ord till profeten Haggai. Han sade:

12 Så säger Herren Sebaot: Fråga prästerna vad lagen säger: 13 ”Om någon bär heligt kött i sin mantelflik och med fliken rör vid bröd, kokt mat, vin, olja eller annan mat, blir det då heligt?” Prästerna svarade: ”Nej.” 14  Sedan frågade Haggai: ”Om en som blivit oren genom en död rör vid något av allt detta, blir det då orent?”[k] Prästerna svarade: ”Ja, det blir orent.” 15 Då sade Haggai:

Så är det med detta folk,
    så är det med detta hednafolk
        inför mig, säger Herren,
    och så är det med allt
        som deras händer gör:
            Det de offrar där är orent.

16 Lägg nu märke till det som sker,
        från i dag och framåt!
    Innan det lades sten på sten
        till Herrens tempel,
            hur var det då?
17 Kom man till en sädeshög
    som skulle ge tjugo mått
        gav den bara tio,
    kom man till vinpressen
        för att ösa femtio kärl
            gav den bara tjugo.
18  Jag slog er med sot och rost[l]
        och alla era händers verk
            med hagel,
    och ändå vände ni er inte till mig,
        säger Herren.

19  Lägg märke till det som sker
        från i dag och framåt,
    från den tjugofjärde dagen
        i nionde månaden,
    från dagen då grunden lades
        till Herrens tempel.
20 Finns det någon säd kvar
        i kornboden?
    Varken vinstocken, fikonträdet,
        granatträdet eller olivträdet
            har burit någon frukt än.
    Men från denna dag
        ska jag välsigna.”

Serubbabel – Herrens signetring

21 Herrens ord kom för andra gången till Haggai, på tjugofjärde dagen i samma månad. Han sade: 22 Säg till Serubbabel, Juda ståthållare:

Jag ska skaka himlen
    och jorden.
23 Jag ska störta kungatroner
    och göra hednarikenas makt
        om intet.
    Jag ska välta vagnar
        och deras förare,
    och hästar och deras ryttare
        ska falla,
    den ene för den andres svärd.

24  På den dagen, säger Herren Sebaot, ska jag ta dig, min tjänare Serubbabel, Shealtiels son, säger Herren, och göra dig till en signetring.[m] För jag har utvalt dig, säger Herren Sebaot.

Footnotes:

 1. 1:1 i sjätte månaden på första dagen   29 aug 520 f Kr. Darejavesh (Darius) regerade 522-486 f Kr.
 2. 1:1 Serubbabel   Styrde provinsen Juda för kungens räkning. Ättling till kung David och förfader till Jesus (2:24, Matt 1:12). Ansvarig för tempelbygget både år 536 och 520 f Kr (Esra 3:2f, 5:2).
 3. 1:1 översteprästen Josua   Också kallad Jeshua, samma namn som Jesus. Ledare för tempelbygget vid sidan av ståthållaren Serubbabel (Esra 3:8f, se även Sak 3:1f).
 4. 1:4 detta hus   Dvs templet som förstördes år 587 f Kr. En återuppbyggnad påbörjades år 536 f Kr (Esra 3:2f) men låg sedan nere till 520 f Kr (Esra 4:5).
 5. 2:1 tjugofjärde dagen i sjätte månaden   21 sept 520 f Kr.
 6. 2:2 sjunde månaden, på tjugoförsta dagen   17 okt 520 f Kr, lövhyddohögtidens sista dag när hela folket var samlat vid templet i Jerusalem till skördefest (3 Mos 23:34f, 5 Mos 16:13f). Detta år hade skörden dock slagit fel (1:6, 10, 2:20).
 7. 2:4 i dess forna härlighet   Det första templet hade skövlats år 587 f Kr, 67 år tidigare.
 8. 2:7 Citeras i Heb 12:26.
 9. 2:8 folkens skatter   Ordagrant: ”det/den som folken längtar efter” (möjlig profetia om Kristus, jfr Mal 3:1).
 10. 2:11 tjugofjärde dagen i nionde månaden   18 dec 520 f Kr (även i 2:21).
 11. 2:14 orent   Rituell orenhet smittade genom beröring tills den tvättades bort (3 Mos 22:4f, 4 Mos 19:11f).
 12. 2:18 sot och rost   Sädessjukdomar som orsakades av ökenvindar och svampangrepp.
 13. 2:24 signetring   Stämpelring för underskrift, en nära personlig tillhörighet (jfr Höga V 8:6, Jer 22:24).
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes