Add parallel Print Page Options

Ang Pagtuli Tanda sang Kasugtanan

17 Sang nagaedad si Abram sing 99 ka tuig, nagpakita ang Ginoo sa iya kag nagsiling, “Ako ang Dios nga Makagagahom. Magtuman ka permi sa akon kag magkabuhi nga matarong. Tumanon ko ang akon kasugtanan sa imo; padamuon ko gid ang imo mga kaliwat.” Pagkabati sadto ni Abram, nagluhod siya bilang pagtahod sa Dios. Nagsiling ang Dios sa iya, “Sa akon bahin, amo ini ang akon kasugtanan sa imo: Mangin amay ka sang madamo nga mga nasyon. Sugod subong indi na Abram ang itawag sa imo kundi Abraham[a] na, tungod kay himuon ko ikaw nga amay sang madamo nga mga nasyon. Padamuon ko gid ang imo mga kaliwat kag magatukod sila sang mga nasyon, kag ang iban sa ila mangin hari. Tumanon ko ang akon kasugtanan sa imo kag sa imo mga kaliwat sa palaabuton nga mga henerasyon, nga ako padayon nga mangin Dios ninyo. Ini nga kasugtanan magapadayon hasta san-o. Mga dumuluong lang kamo subong sa duta sang Canaan. Pero igahatag ko ining bug-os nga duta sa imo kag sa imo mga kaliwat. Mangin inyo na ina hasta san-o, kag ako padayon nga mangin Dios ninyo.”

Nagsiling pa gid siya kay Abraham, “Sa imo bahin, tipigan mo ang akon kasugtanan sa imo. Kag amo man ini ang dapat nga himuon sang imo mga kaliwat sa palaabuton nga mga henerasyon. 10 Kag bahin sang sina nga kasugtanan, dapat tulion ninyo ang tanan ninyo nga lalaki. 11 Ini ang mangin tanda sang akon kasugtanan sa inyo. 12-13 Sugod subong hasta sa palaabuton nga mga henerasyon, dapat tulion ninyo ang kada bata nga lalaki sa edad nga walo ka adlaw. Tulion man ninyo ang mga ulipon nga lalaki nga natawo sa inyo panimalay kag pati ang mga ulipon nga inyo ginbakal sa mga taga-iban nga lugar. Ina nga tanda sa inyo lawas magapamatuod nga ang akon kasugtanan sa inyo magapadayon hasta san-o. 14 Ang bisan sin-o nga lalaki sa inyo nga wala matuli indi ninyo pagkabigon nga sakop ninyo, kay ginbaliwala niya ang akon kasugtanan.”

15 Nagsiling pa gid ang Dios kay Abraham, “Kon parte sa imo asawa nga si Sarai, indi mo na siya pagtawgon nga Sarai, kundi sugod subong Sara[b] na ang itawag mo sa iya. 16 Bendisyunan ko siya kag hatagan ko gid ikaw sang anak paagi sa iya. Mangin iloy siya sang madamo nga mga nasyon, kag ang iban niya nga mga kaliwat mangin hari.”

17 Pagkabati sadto ni Abraham nagluhod siya bilang pagtahod sa Dios, pero nagkadlaw siya sa iya nabatian. Nagsiling siya sa iya kaugalingon, “Makapabata pa bala ako nga 100 na ang akon edad? Kag si Sara, makabata pa bala nga 90 na ang iya edad?” 18 Dayon nagsiling siya sa Dios, “Kabay pa nga si Ishmael ang magabaton sang mga ginpromisa mo sa akon.” 19 Nagsabat ang Dios, “Indi. Ang imo asawa nga si Sara magabata sing lalaki kag ngalanan mo siya nga Isaac.[c] Sa iya ko padayunon ang akon kasugtanan sa imo, kag magapadayon ini nga kasugtanan sa iya mga kaliwat hasta san-o. 20 Kon parte kay Ishmael, nabatian ko ang imo pangabay para sa iya. Bendisyunan ko siya kag hatagan sang madamo nga mga kaliwat. Mangin amay siya sang dose ka pangulo, kag ang iya mga kaliwat mangin bantog nga katawhan.[d] 21 Ugaling, kay Isaac kag sa iya mga kaliwat ko lang tumanon ang akon kasugtanan sa imo. Magabata si Sara kay Isaac sa amo man sini nga tion sa sunod nga tuig.” 22 Pagkatapos hambal sang Dios kay Abraham, naghalin siya dayon.

23 Sa sadto gid mismo nga adlaw, gintuman ni Abraham ang ginsugo sa iya sang Dios. Gintuli niya ang iya anak nga si Ishmael kag ang tanan nga lalaki sa iya panimalay: ang mga ulipon nga natawo sa iya panimalay kag ang mga ulipon nga iya ginbakal. 24 Nagaedad si Abraham sing 99 ka tuig sang gintuli siya, 25 kag si Ishmael iya nagaedad sing 13 ka tuig. 26-27 Sa sadto gid mismo nga adlaw nga nagsugo ang Dios nga ang tanan nga lalaki dapat matuli, nagpatuli si Abraham kag si Ishmael pati ang tanan nga ulipon ni Abraham nga natawo sa iya panimalay kag ang mga ulipon nga iya ginbakal sa mga taga-iban nga lugar.

Footnotes

  1. 17:5 Abraham: posible ang buot silingon sa Hebreo, amay sang madamo.
  2. 17:15 Sara: buot silingon sa Hebreo, prinsesa.
  3. 17:19 Isaac: buot silingon sa Hebreo, nagakadlaw siya.
  4. 17:20 katawhan: ukon, nasyon.

The Covenant of Circumcision

17 When Abram was ninety-nine years old,(A) the Lord appeared to him(B) and said, “I am God Almighty[a];(C) walk before me faithfully and be blameless.(D) Then I will make my covenant between me and you(E) and will greatly increase your numbers.”(F)

Abram fell facedown,(G) and God said to him, “As for me, this is my covenant with you:(H) You will be the father of many nations.(I) No longer will you be called Abram[b]; your name will be Abraham,[c](J) for I have made you a father of many nations.(K) I will make you very fruitful;(L) I will make nations of you, and kings will come from you.(M) I will establish my covenant(N) as an everlasting covenant(O) between me and you and your descendants after you for the generations to come, to be your God(P) and the God of your descendants after you.(Q) The whole land of Canaan,(R) where you now reside as a foreigner,(S) I will give as an everlasting possession to you and your descendants after you;(T) and I will be their God.(U)

Then God said to Abraham, “As for you, you must keep my covenant,(V) you and your descendants after you for the generations to come.(W) 10 This is my covenant with you and your descendants after you, the covenant you are to keep: Every male among you shall be circumcised.(X) 11 You are to undergo circumcision,(Y) and it will be the sign of the covenant(Z) between me and you. 12 For the generations to come(AA) every male among you who is eight days old must be circumcised,(AB) including those born in your household or bought with money from a foreigner—those who are not your offspring. 13 Whether born in your household or bought with your money, they must be circumcised.(AC) My covenant in your flesh is to be an everlasting covenant.(AD) 14 Any uncircumcised male, who has not been circumcised(AE) in the flesh, will be cut off from his people;(AF) he has broken my covenant.(AG)

15 God also said to Abraham, “As for Sarai(AH) your wife, you are no longer to call her Sarai; her name will be Sarah.(AI) 16 I will bless her and will surely give you a son by her.(AJ) I will bless her so that she will be the mother of nations;(AK) kings of peoples will come from her.”

17 Abraham fell facedown;(AL) he laughed(AM) and said to himself, “Will a son be born to a man a hundred years old?(AN) Will Sarah bear a child at the age of ninety?”(AO) 18 And Abraham said to God, “If only Ishmael(AP) might live under your blessing!”(AQ)

19 Then God said, “Yes, but your wife Sarah will bear you a son,(AR) and you will call him Isaac.[d](AS) I will establish my covenant with him(AT) as an everlasting covenant(AU) for his descendants after him. 20 And as for Ishmael, I have heard you: I will surely bless him; I will make him fruitful and will greatly increase his numbers.(AV) He will be the father of twelve rulers,(AW) and I will make him into a great nation.(AX) 21 But my covenant(AY) I will establish with Isaac, whom Sarah will bear to you(AZ) by this time next year.”(BA) 22 When he had finished speaking with Abraham, God went up from him.(BB)

23 On that very day Abraham took his son Ishmael and all those born in his household(BC) or bought with his money, every male in his household, and circumcised them, as God told him.(BD) 24 Abraham was ninety-nine years old(BE) when he was circumcised,(BF) 25 and his son Ishmael(BG) was thirteen; 26 Abraham and his son Ishmael were both circumcised on that very day. 27 And every male in Abraham’s household(BH), including those born in his household or bought from a foreigner, was circumcised with him.

Footnotes

  1. Genesis 17:1 Hebrew El-Shaddai
  2. Genesis 17:5 Abram means exalted father.
  3. Genesis 17:5 Abraham probably means father of many.
  4. Genesis 17:19 Isaac means he laughs.