Genom ödmjukhet till upphöjelse

Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i Anden och medkänsla och barmhärtighet, (A) gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. (B) Sök inte konflikt[a] eller tom ära. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. (C) Se inte till ert eget bästa utan också till andras. (D) Var så till sinnes som Kristus Jesus var:

(E) Han var till i Guds gestalt
    men räknade inte jämlikheten
        med Gud som segerbyte[b],
(F) utan utgav sig själv
    och tog en tjänares gestalt
        och blev människan lik.
    När han till det yttre
        hade blivit som en människa,
(G) ödmjukade han sig
    och blev lydig ända till döden –
        döden på korset.

(H) Därför har Gud också
        upphöjt honom över allting
    och gett honom namnet
        över alla namn,[c]
10 (I) för att i Jesu namn
        alla knän ska böjas,
    i himlen och på jorden
        och under jorden,
11 (J) och alla tungor bekänna
    att Jesus Kristus är Herren,
        Gud Fadern till ära.

Kristi lärjungar som ljus i världen

12 (K) Därför, mina älskade, ni som alltid varit lydiga, inte bara när jag var hos er utan ännu mer nu när jag inte är hos er: arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, 13 (L) för det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. 14 (M) Gör allt utan att klaga och tveka 15 (N) så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn mitt i ett falskt och fördärvat släkte, där ni lyser som stjärnor i världen 16 (O) när ni håller fast vid[d] livets ord.

Då blir ni en ära för mig på Kristi dag, att jag inte har kämpat förgäves eller arbetat förgäves. 17 (P) Ja, även om mitt blod skulle utgjutas medan er tro bärs fram som ett offer[e] är jag glad och gläds med er alla. 18 (Q) På samma sätt är ni glada och gläds[f] med mig.

Timoteus och Epafroditus

19 Jag hoppas nu i Herren Jesus att snart kunna sända Timoteus[g] till er, så att även jag blir vid gott mod när jag får veta hur ni har det. 20 (R) Jag har ingen som han, ingen som så uppriktigt kommer att bry sig om er. 21 (S) Alla söker de sitt, inte Jesu Kristi sak.

22 Men ni vet hur äkta han är. Som en son vid sin fars sida har han arbetat tillsammans med mig för evangeliet. 23 Honom hoppas jag alltså kunna sända så snart jag fått se hur det går för mig. 24 (T) Och i Herren är jag övertygad om att snart kunna komma själv.

25 (U) Jag tyckte dock det var nödvändigt att skicka tillbaka Epafroditus[h] till er, min broder, medarbetare och medkämpe som ni sände för att hjälpa mig med vad jag behövde. 26 Han har längtat efter er alla och varit orolig, eftersom ni har hört att han blivit sjuk. 27 Och han var verkligen sjuk, nära döden. Men Gud förbarmade sig över honom, och inte bara över honom utan också över mig så att jag inte skulle få sorg på sorg.

28 Därför är jag så mycket mer angelägen att sända honom, så att ni får glädjen att återse honom och jag själv får känna lättnad. 29 (V) Ta nu emot honom i Herren med all glädje. Visa uppskattning för sådana som han, 30 för han var nära döden i sitt arbete för Kristus. Han satte sitt liv på spel för att ge mig den hjälp som ni inte kunde ge.

Footnotes

  1. 2:3 konflikt   Annan översättning: "egennytta".
  2. 2:6 som segerbyte   Som något att vaka över och visa upp.
  3. 2:9 namnet över alla namn   Det heliga Gudsnamnet, Jhvh eller Herren (2:11).
  4. 2:16 håller fast vid   Annan översättning: "håller fram".
  5. 2:17 medan er tro bärs fram som ett offer   Annan översättning: "över det offer och den tempeltjänst som er tro utgör". Templets brännoffer avslutades med att en bägare vin hälldes över offret på altarhärden (jfr 2 Mos 29:40).
  6. 2:18 är ni glada och gläds   Annan översättning: "ska ni vara glada och glädjas".
  7. 2:19 Timoteus   Paulus närmaste medarbetare (se t ex Apg 16:1f, 1-2 Tim).
  8. 2:25 Epafroditus   hade förmedlat församlingens understöd (4:18), arbetat en tid med Paulus i Rom (2:30) och återvände nu med brevet till Filippi.