Add parallel Print Page Options

Ginpabalik ni Haring Cyrus ang mga Judio sa Ila Duta(A)

Sang nahauna nga tuig sang paghari ni Cyrus sa Persia, gintandog sang Ginoo ang tagipusuon ni Cyrus nga magsulat sang isa ka pahibalo nga ibantala sa bug-os niya nga ginharian. Natabo ini agod matuman ang ginsiling sang Ginoo paagi kay Jeremias.[a]

“Amo ini ang pahibalo ni Haring Cyrus sang Persia:

“Ginhatag sa akon sang Ginoo, ang Dios sang langit,[b] ang tanan nga ginharian diri sa kalibutan, kag gintugyanan niya ako sa pagpatindog sang templo para sa iya didto sa Jerusalem nga sakop sang Juda. Kamo tanan nga katawhan sang Dios, magbalik na kamo sa Jerusalem kag patinduga ninyo liwat didto ang templo sang Ginoo, ang Dios sang Israel, nga nagapuyo sa sina nga siyudad. Kag kabay pa nga updan niya kamo. Ang mga katawhan sa mga lugar nga ginaestaran ninyo nga mga Israelinhon nga nagkalabilin, dapat magbulig sa inyo, sa inyo nga paglakat. Maghatag sila sang mga pilak kag bulawan, mga kinahanglanon nga mga butang, mga sapat, kag kinabubut-on nga bulig para sa templo sang Dios sa Jerusalem.”

Read full chapter

Footnotes

  1. 1:1 agod matuman ang ginsiling sang Ginoo paagi kay Jeremias nga mahilway ang mga Israelinhon sa pagkabihag sa Babilonia pagkaligad sang 70 ka tuig. (Tan-awa ang Jeremias 25:11; 29:10.)
  2. 1:2 Dios sang langit: ukon, Dios nga ara sa langit; ukon, Dios nga naghimo sang langit; ukon, Dios nga labaw sa tanan.

Cyrus Helps the Exiles to Return(A)

In the first year of Cyrus king of Persia, in order to fulfill the word of the Lord spoken by Jeremiah,(B) the Lord moved the heart(C) of Cyrus king of Persia to make a proclamation throughout his realm and also to put it in writing:

“This is what Cyrus king of Persia says:

“‘The Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth and he has appointed(D) me to build(E) a temple for him at Jerusalem in Judah. Any of his people among you may go up to Jerusalem in Judah and build the temple of the Lord, the God of Israel, the God who is in Jerusalem, and may their God be with them. And in any locality where survivors(F) may now be living, the people are to provide them with silver and gold,(G) with goods and livestock, and with freewill offerings(H) for the temple of God(I) in Jerusalem.’”(J)

Read full chapter