A A A A A
Bible Book List

Ezekiel 29 Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Ang Mensahi Batok sa Egipto

29 Sang ikadose nga adlaw sang ikanapulo nga bulan, sang ikanapulo nga tuig sang amon pagkabihag, nagsiling ang Ginoo sa akon, “Tawo, mag-atubang ka sa Egipto, kag maghambal kontra sa Faraon nga hari sang Egipto, kag sa bug-os niya nga katawhan. Silinga siya nga ako, ang Ginoong Dios, nagasiling: Kontra ko ikaw, Faraon nga hari sang Egipto. Pareho ka sa dako nga buaya nga nagaubog sa imo suba. Nagasiling ka nga imo ang Suba sang Nilo, kag ginhimo mo ini para sa imo kaugalingon. Pero kaw-itan ko sang mga taga ang imo sag-ang, kag guyuron ka patakas halin sa imo suba. Kag samtang ginapatakas ka, may mga isda nga nagatapik sa imo hulohimbis nga panit. Ihaboy ko ikaw kag ang mga isda sa desierto, kag magahamyang ka sa duta nga wala sing may magkuha kag maglubong sa imo. Ipakaon ko ikaw sa talunon nga mga sapat kag sa mga pispis. Dayon mahibaluan sang tanan nga nagaestar sa Egipto nga ako amo ang Ginoo. Kay pareho man lang ikaw sang isa ka maluya nga tigbaw nga ginsaligan sang katawhan sang Israel. Sang maghamboy sila sa imo nabiak ka, kag napilas ang ila mga butkon. Sang magsandig sila sa imo nabali ka, gani natumba sila kag nabali ang ila balikawang. Gani ako, ang Ginoong Dios, nagasiling nga ipasalakay ko ikaw sa mga tawo nga magapatay sang imo katawhan kag sang ila mga kasapatan. Mangin mamingaw nga lugar ang Egipto. Dayon mahibaluan ninyo nga ako amo ang Ginoo.

“Tungod nga nagasiling ka nga imo ang Suba sang Nilo kag ikaw ang naghimo sini, 10 kontra ko ikaw kag ang imo suba. Laglagon ko ang Egipto kag mangin mamingaw na ini halin sa Migdol pakadto sa Aswan, hasta sa dulunan sang Etiopia.[a] 11 Wala sing tawo ukon sapat nga mag-agi dira, kag wala sing may mag-estar sa sulod sang 40 ka tuig. 12 Himuon ko ang Egipto nga pinakamamingaw sa tanan nga nasyon. Sa sulod sang 40 ka tuig, ang iya mga banwa mangin pinakamamingaw sa tanan nga banwa. Kag laptahon ko ang mga Egiptohanon sa nagkalain-lain nga mga nasyon.”

13 Pero nagsiling man ang Ginoong Dios, “Sa tapos sang 40 ka tuig, tipunon ko ang mga Egiptohanon halin sa mga nasyon nga sa diin sila naglalapta. 14 Ibalik ko sila sa Patros sa bagatnan sang Egipto, sa duta nga ila ginhalinan. Pero mangin kubos na sila nga ginharian— 15 pinakakubos sa tanan nga ginharian. Kag indi na gid sila maglabaw pa liwat sa iban nga mga nasyon. Himuon ko sila nga maluya gid nga ginharian agod indi na sila makagahom pa liwat sa iban nga mga nasyon. 16 Indi na gid magsalig liwat ang katawhan sang Israel sa Egipto. Ang gindangatan sang Egipto magapadumdom sa Israel sang ila sala, nga amo ang pagpangayo sang bulig sa Egipto. Dayon mahibaluan sang mga Israelinhon nga ako amo ang Ginoong Dios.”

17 Sang nahauna nga adlaw sang nahauna nga bulan, sang ika-27 nga tuig sang amon pagkabihag, nagsiling ang Ginoo sa akon, 18 “Tawo, ang mga soldado ni Haring Nebucadnezar sang Babilonia nagpakig-away sing tudo sa mga soldado sang Tyre hasta nga nagkalalbo sila kag nagkaladul-ak ang ila mga abaga. Pero wala gid sing may naagaw si Nebucadnezar kag ang iya mga soldado sa mga taga-Tyre. 19 Gani ako, ang Ginoong Dios, nagasiling nga itugyan ko ang Egipto kay Nebucadnezar, ang hari sang Babilonia. Agawon niya ang tanan nga manggad sang Egipto bilang bayad sa iya mga soldado. 20 Itugyan ko sa iya ang Egipto bilang premyo ko sa iya nga pagpangabudlay, tungod kay ginhimo niya ato kag sang iya mga soldado para sa akon. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini.

21 Ezekiel, sa tion nga matabo na ina, pabakuron ko liwat ang Israel, kag mareyalisar sang mga Israelinhon nga matuod ang imo mga ginhambal. Dayon mahibaluan nila nga ako amo ang Ginoo.”

Footnotes:

  1. 29:10 Etiopia: sa Hebreo, Cush.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Ezekiel 29 New International Version (NIV)

A Prophecy Against Egypt

Judgment on Pharaoh

29 In the tenth year, in the tenth month on the twelfth day, the word of the Lord came to me: “Son of man, set your face against Pharaoh king of Egypt and prophesy against him and against all Egypt. Speak to him and say: ‘This is what the Sovereign Lord says:

“‘I am against you, Pharaoh king of Egypt,
    you great monster lying among your streams.
You say, “The Nile belongs to me;
    I made it for myself.”
But I will put hooks in your jaws
    and make the fish of your streams stick to your scales.
I will pull you out from among your streams,
    with all the fish sticking to your scales.
I will leave you in the desert,
    you and all the fish of your streams.
You will fall on the open field
    and not be gathered or picked up.
I will give you as food
    to the beasts of the earth and the birds of the sky.

Then all who live in Egypt will know that I am the Lord.

“‘You have been a staff of reed for the people of Israel. When they grasped you with their hands, you splintered and you tore open their shoulders; when they leaned on you, you broke and their backs were wrenched.[a]

“‘Therefore this is what the Sovereign Lord says: I will bring a sword against you and kill both man and beast. Egypt will become a desolate wasteland. Then they will know that I am the Lord.

“‘Because you said, “The Nile is mine; I made it, 10 therefore I am against you and against your streams, and I will make the land of Egypt a ruin and a desolate waste from Migdol to Aswan, as far as the border of Cush.[b] 11 The foot of neither man nor beast will pass through it; no one will live there for forty years. 12 I will make the land of Egypt desolate among devastated lands, and her cities will lie desolate forty years among ruined cities. And I will disperse the Egyptians among the nations and scatter them through the countries.

13 “‘Yet this is what the Sovereign Lord says: At the end of forty years I will gather the Egyptians from the nations where they were scattered. 14 I will bring them back from captivity and return them to Upper Egypt, the land of their ancestry. There they will be a lowly kingdom. 15 It will be the lowliest of kingdoms and will never again exalt itself above the other nations. I will make it so weak that it will never again rule over the nations. 16 Egypt will no longer be a source of confidence for the people of Israel but will be a reminder of their sin in turning to her for help. Then they will know that I am the Sovereign Lord.’”

Nebuchadnezzar’s Reward

17 In the twenty-seventh year, in the first month on the first day, the word of the Lord came to me: 18 “Son of man, Nebuchadnezzar king of Babylon drove his army in a hard campaign against Tyre; every head was rubbed bare and every shoulder made raw. Yet he and his army got no reward from the campaign he led against Tyre. 19 Therefore this is what the Sovereign Lord says: I am going to give Egypt to Nebuchadnezzar king of Babylon, and he will carry off its wealth. He will loot and plunder the land as pay for his army. 20 I have given him Egypt as a reward for his efforts because he and his army did it for me, declares the Sovereign Lord.

21 “On that day I will make a horn[c] grow for the Israelites, and I will open your mouth among them. Then they will know that I am the Lord.

Footnotes:

  1. Ezekiel 29:7 Syriac (see also Septuagint and Vulgate); Hebrew and you caused their backs to stand
  2. Ezekiel 29:10 That is, the upper Nile region
  3. Ezekiel 29:21 Horn here symbolizes strength.
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes