Add parallel Print Page Options

Ang Jerusalem Pareho sang Sanga sang Ubas nga Wala sing Pulos

15 Nagsiling ang Ginoo sa akon, “Tawo, mas maayo bala ang sanga sang ubas sang sa sanga sang iban nga mga kahoy? Puwede bala mahimo ang iya sanga nga bisan ano? Mahimo bala ini nga salab-itan? Siyempre indi! Puwede lang ini nga igatong; pero bisan pa gani madali lang ini maupos. Gani wala ini sing pulos sa wala pa masunog kag labi na kon nasunog na!

“Karon, ako, ang Ginoong Dios, nagasiling nga ang mga pumuluyo sang Jerusalem pareho sang ubas nga nagatubo upod sa mga kahoy sa kagulangan. Tungod nga wala sila sing pulos, sunugon ko sila. Huo, silutan ko gid sila, kag bisan makapalagyo sila sa isa ka kalayo, lamunon gihapon sila sang lain nga kalayo. Dayon mahibaluan nila nga ako amo ang Ginoo. Himuon ko nga mamingaw nga lugar ang ila nasyon tungod kay nagluib sila sa akon. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini.”