Add parallel Print Page Options

11 Ефата и батът нека имат същия обем, така че батът да побира една десета от кора и ефата – една десета от кора; обемът им да се определя от кора.

Read full chapter