A A A A A
Bible Book List

Ezékiel 48 Hungarian New Translation (NT-HU)

Az új ország felosztása

48 Így következnek a törzsek név szerint: az északi határszéltől kiindulva, amely a hetlóni út mentén halad Hamát felé Hacar-Énónig úgy, hogy Damaszkusz határa észak felé esik, Hamát mellett; a keleti oldaltól a nyugati oldalig Dáné lesz egy rész.

Dán határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Áséré lesz egy rész.

Ásér határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Naftálié lesz egy rész.

Naftáli határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Manasséé lesz egy rész.

Manassé határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Efraimé lesz egy rész.

Efraim határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Rúbené lesz egy rész.

Rúben határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Júdáé lesz egy rész.

Júda határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig lesz az a terület, amelyet fölajánlotok: szélessége huszonötezer könyök, hosszúsága pedig annyi, mint egy-egy részé a keleti oldaltól a nyugati oldalig. Ennek a közepén lesz a szent hely.

Az a terület, amelyet az Úrnak fölajánlotok, huszonötezer könyök hosszú és tízezer könyök széles lesz.

10 A fölajánlott szent terület így oszlik meg: a papoké északon huszonötezer könyök hosszú, nyugaton tízezer könyök széles, keleten tízezer könyök széles, délen huszonötezer könyök hosszú. Ennek a közepén lesz az Úr szent helye.

11 Ez a Cádók utódai közül való fölszentelt papoké lesz, akik nekem szolgáltak, és nem tévelyegtek, mint a léviták, amikor tévelygett Izráel.

12 Övék lesz ez, mint az országból fölajánlott igen szent terület, a léviták határa mellett.

13 A lévitáké lesz a papok határa mentén egy huszonötezer könyök hosszú és tízezer könyök széles terület. Az egésznek a hosszúsága tehát huszonötezer könyök, szélessége pedig húszezer könyök.

14 Nem szabad ebből semmit sem eladniuk, sem elcserélniük, és nem szállhat át másra, mert az az országnak a legjava, az Úr szent tulajdona.

15 Az az ötezer könyöknyi terület, amely a huszonötezer könyök szélességből még hátra van, a város közönséges területe lesz, lakóhelyül és legelőül. Ennek a közepén lesz a város.

16 Ezek a méretei: északi oldala négyezer-ötszáz, déli oldala négyezer-ötszáz, keleti oldala négyezer-ötszáz, és nyugati oldala is négyezer-ötszáz könyök.

17 A város legelője észak felé kétszázötven, dél felé kétszázötven, kelet felé kétszázötven és nyugat felé kétszázötven könyök lesz.

18 Ami megmarad a szent terület hosszúságából - keletre tízezer könyök, nyugatra tízezer könyök -, az ott lesz a szent terület mellett, termése pedig legyen a város dolgozóinak a kenyere.

19 Ami pedig a város dolgozóit illeti, Izráel minden törzséből valók fognak ott dolgozni.

20 Az egésznek a területe huszonötezerszer huszonötezer könyök. Ez a négyzet, amelyhez hozzátartozik a város birtoka is, legyen szent terület!

21 A megmaradó rész a fejedelemé: a szent területnek és a város birtokának mindkét oldalán, a huszonötezer könyöknyi területtől a keleti határig, és nyugat felé a huszonötezer könyöknyi területtől a nyugati határig, a törzseknek kiosztott részek közé eső terület lesz a fejedelemé. Ennek a közepén lesz a fölajánlott szent terület, a szent hely és a templom.

22 A léviták birtoka és a város birtoka a fejedelem birtokai közé esik. A fejedelem birtoka Júda területe és Benjámin területe közt lesz.

23 A többi rész így következik: a keleti oldaltól a nyugati oldalig Benjáminé lesz egy rész.

24 Benjámin határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Simeoné lesz egy rész.

25 Simeon határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Issakáré lesz egy rész.

26 Issakár határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Zebuloné lesz egy rész.

27 Zebulon határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Gádé lesz egy rész.

28 Gád határa mellett a dél felé eső oldalon a határ Támártól a Kádésnél levő Meríbá vizéig húzódik, azután a Nagy-tenger patakja mellett.

29 Ezt a földet kell sorsvetéssel elosztani, és így részesednek belőle Izráel törzsei! - így szól az én Uram, az Úr.

Az új Jeruzsálem

30 Ezek lesznek a város kijáratai a négyezer-ötszáz könyök hosszú északi oldalon kezdve.

31 A város kapui Izráel törzseiről kapják a nevüket. Három kapu van északon: Rúbené egy kapu, Júdáé egy kapu és Lévié egy kapu.

32 Négyezer-ötszáz könyök hosszú a keleti oldal, és három kapu van rajta: Józsefé egy kapu, Benjáminé egy kapu és Dáné egy kapu.

33 Négyezer-ötszáz könyök hosszú a déli oldal, és három kapu van rajta: Simeoné egy kapu, Issakáré egy kapu és Zebuloné egy kapu.

34 Négyezer-ötszáz könyök hosszú a nyugati oldal, és három kapu van rajta: Gádé egy kapu, Áséré egy kapu és Naftálié egy kapu.

35 A város kerülete tizennyolcezer könyök. A város neve pedig ez lesz: Ott van az Úr!

Hungarian New Translation (NT-HU)

Copyright © 1975, 1990 Hungarian Bible Society

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes