Add parallel Print Page Options

Ang Iban pa nga mga Panapton sang mga Pari(A)

22 Nagtahi man sila sang pangguwa nga bayo sang mga pari. Ini nga bayo nasampawan sang espesyal nga panapton. Ang tela nga ila gin-gamit sa pagtahi sini delana nga puro asol. 23 Ini nga bayo may liab nga gin-aporohan agod indi ini magisi. 24 Ginpakabitan nila ang palibot sang sidsid sang bayo sang mga puloprutas nga pomegranata, nga hinimo halin sa linen nga ginbordahan sang delana nga asol, granate kag pula. 25-26 Ginbal-utan nila ang mga dekorasyon sang mga lingga-lingganay nga puro bulawan. Ini nga bayo suksukon ni Aaron kon mag-alagad siya sa Ginoo. Ginhimo nila ini tanan suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises.

27 Naghimo man sila sang pangsulod nga mga bayo para kay Aaron kag sa iya mga anak nga lalaki. Ang tela nga ila gin-gamit linen. 28 Amo man nga tela ang gin-gamit nila sa paghimo sang mga turban, mga kalo kag mga pang-idalom nga panapton. 29 Ang mga wagkos linen man nga ginbordahan sang delana nga asol, granate kag pula. Kag maayo gid ang pagkaborda sini. Ginhimo nila ini tanan suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises.

30 Naghimo sila sang medalya nga puro bulawan kag ginpainggreban nila ini pareho sa pag-inggreb sang pangmarka. Kag amo ini ang pulong nga gin-inggreb: “Ginseparar para sa Ginoo.” 31 Gintapik nila ini sa atubangan sang turban ni Aaron paagi sa asol nga higot. Ginhimo nila ini tanan suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises.

Read full chapter