Add parallel Print Page Options

Ang mga Halad para sa Tolda nga Simbahan(A)

25 Nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Silinga ang mga Israelinhon nga maghalad sila sa akon. Ikaw amo ang magbaton sang ila mga halad nga ila gusto ihalad sa akon. Amo ini ang mga halad nga imo batunon halin sa ila: bulawan, pilak, saway, delana[a] nga asol, granate[b] kag pula, linen, panapton nga hinimo halin sa bulbol sang kanding, panit sang karnero nga lalaki nga ginlugom sa pula, maayo nga klase sang panit,[c] kahoy nga akasya, lana sang olibo para sa suga, mga panakot para sa lana nga inughaplas kag para pahamot sa insenso,[d] kag bato nga onix kag iban pa nga malahalon nga mga bato nga inugtakod sa espesyal nga panapton[e] sang pangulo nga pari kag sa bulobulsa sa dughan sini. Kag pahimua ang katawhan sang Israel sang simbahan para sa akon nga sa diin makaestar ako upod sa ila. Ipahimo ining Tolda nga Simbahan kag ang tanan nga kagamitan sini suno gid sa plano nga ipakita ko sa imo.

Ang Kahon sang Kasuguan(B)

10 “Magpahimo ka sang Kahon nga akasya—45 ka pulgada ang kalabaon, 27 ka pulgada ang kasangkaron, kag 27 ka pulgada ang kataason. 11 Pahaklapi ini sang puro nga bulawan sa sulod kag sa guwa, kag parebitihi sang bulawan ang mga kilid sini. 12 Pahimui ini sang apat ka sulosingsing nga bulawan kag itakod sa iya apat ka tiil. 13 Dayon magpahimo ka sang mga tukon nga akasya kag pahaklapi sang bulawan. 14 Igulo ang mga tukon sa mga sulosingsing sa kada kilid sang Kahon agod matuwangan ang Kahon. 15 Indi gid pagkuhaon ang mga tukon sa sulosingsing sang Kahon. 16 Dayon isulod sa Kahon ang malapad nga bato nga sa diin nasulat ang Kasuguan nga ihatag ko sa imo.

17 “Pahimui ini nga Kahon sang takop nga puro bulawan, nga 45 ka pulgada ang kalabaon kag 27 ka pulgada ang kasangkaron. 18-19 Dayon magpahimo ka sang duha ka kerubin nga bulawan sa kada punta sang takop sang Kahon. Isaha lang sila ka pagporma sang takop sang Kahon. 20 Kinahanglan nga ang mga pakpak sang kerubin nagahumlad sa ibabaw sang takop agod mahandungan nila ini, kag kinahanglan nga nagaatubangay sila nga duha kag nagatulok sa takop. 21 Isulod sa Kahon ang malapad nga bato nga sa diin nasulat ang Kasuguan nga ihatag ko sa imo, kag takpan mo ang Kahon. 22 Magapakigkita ako didto sa imo sa tunga sang duha ka kerubin nga ara sa ibabaw sang Kahon, kag ihatag ko sa imo ang tanan ko nga mga sugo para sa katawhan sang Israel.

Ang Lamisa nga Ginabutangan sang Tinapay(C)

23 “Magpahimo ka man sang lamisa nga akasya, nga 36 ka pulgada ang kalabaon, 18 ka pulgada ang kasangkaron, kag 27 ka pulgada ang kataason. 24 Pahaklapi ini sang puro nga bulawan kag parebitihi sang bulawan ang mga kilid sini. 25 Pabutangi man ini sang sanipa[f] sa kada kilid, nga apat ka pulgada ang kasangkaron, kag parebitihi sang bulawan ang sanipa. 26 Dayon magpahimo ka sang apat ka sulosingsing nga bulawan kag itakod ini sa apat ka tiil sang lamisa, 27 malapit sa sanipa. Diri ninyo igulo ang mga tukon nga pangtuwang sa lamisa. 28 Dapat ini nga mga tukon akasya kag nahaklapan sang bulawan.

29 “Magpahimo ka man sang mga pinggan, mga tasa,[g] mga tibod, kag mga yahong nga gamiton para sa mga halad nga ilimnon.[h] Kinahanglan nga puro ini tanan bulawan. 30 Kag kinahanglan butangan permi sang tinapay nga ginahalad sa akon presensya ato nga lamisa.

Ang Bulutangan sang Suga(D)

31 “Magpahimo ka man sang bulutangan sang suga[i] nga puro bulawan ang iya tiil, lawas, kag dekorasyon nga mga bulak, nga ang iban bukol pa lang kag ang iban nagabuskad na. Ang dekorasyon naporma na nga daan upod sa lawas sang bulutangan sang suga sang pagkahimo sini. 32 Ang bulutangan sang suga dapat may anom ka sanga, tag-tatlo sa kada kilid. 33 Ang kada sanga may tatlo ka dekorasyon nga mga bulak nga ang korte daw almendro, nga ang iban bukol pa lang kag ang iban nagabuskad na. 34 Ang lawas sang bulutangan sang suga may apat ka dekorasyon nga mga bulak nga ang korte daw almendro man, nga ang iban bukol pa lang kag ang iban nagabuskad na. 35 May isa ka bulak sa idalom sang kada paris sang sanga. 36 Ang mga dekorasyon kag ang mga sanga naporma na nga daan upod sa lawas sang bulutangan sang suga sang pagkahimo sini. 37 Dayon magpahimo ka sang pito ka suga kag ibutang sa sini nga bulutangan, kag iplastar mo ini nga masanagan ang lugar sa atubangan sini. 38 Ang mga kimpit kag mga inugsalod sa upos nga pabilo sang suga dapat puro man bulawan. 39 Mga 35 ka kilo nga puro nga bulawan ang kinahanglan mo sa pagpahimo sang bulutangan sang suga kag sang tanan nga kagamitan sini. 40 Siguraduha nga ipahimo mo ini tanan suno gid sa plano nga ginpakita ko sa imo diri sa bukid.

Footnotes

  1. 25:4 delana: sa English, wool.
  2. 25:4 granate: sa English, purple.
  3. 25:5 maayo nga klase sang panit: Posible ang buot silingon sini sa Hebreo, panit sang dolfin.
  4. 25:6 insenso: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.
  5. 25:7 espesyal nga panapton: sa Hebreo, efod.
  6. 25:25 sanipa: sa English, rim.
  7. 25:29 tasa: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
  8. 25:29 halad nga ilimnon: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.
  9. 25:31 bulutangan sang suga: ukon, kandelero.