A A A A A
Bible Book List

Exodul 37 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Chivotul

37 Beţalel a făcut Chivotul[a] din lemn de salcâm; acesta avea lungimea de doi coţi şi jumătate, iar lăţimea şi înălţimea de un cot şi jumătate[b]. L-a poleit cu aur curat pe dinăuntru şi pe dinafară şi i-a făcut un chenar de aur de jur împrejur. I-a turnat patru inele de aur pentru cele patru colţuri, două inele de o parte şi două inele de cealaltă parte. A făcut nişte drugi din lemn de salcâm şi i-a poleit cu aur; a introdus drugii prin inelele de pe cele două părţi ale Chivotului ca acesta să poată fi dus.

Apoi a făcut Capacul Ispăşirii din aur curat, lung de doi coţi şi jumătate şi lat de un cot şi jumătate[c]. Au făcut şi doi heruvimi din aur bătut la cele două capete ale Capacului Ispăşirii, un heruvim la un capăt şi un heruvim la celălalt capăt. I­a făcut, la cele două capete ale Capacului Ispăşirii, dintr-o singură bucată cu el. Heruvimii erau cu aripile întinse deasupra, umbrind astfel Capacul Ispăşirii cu aripile lor. Ei stăteau faţă în faţă; feţele heruvimilor erau întoarse înspre Capacul Ispăşirii.

Masa pentru pâinea prezentării

10 De asemenea, Beţalel a făcut masa din lemn de salcâm, lungă de doi coţi, lată de un cot şi înaltă de un cot şi jumătate[d]. 11 A poleit-o cu aur curat şi i-a făcut un chenar de aur de jur împrejur. 12 I-a făcut împrejur un pervaz cu lăţimea de o palmă[e] şi un chenar de aur de jur împrejurul pervazului. 13 I-a turnat mesei patru inele de aur şi le-a fixat în cele patru colţuri, în dreptul celor patru picioare ale ei. 14 Inelele care ţineau drugii folosiţi la ducerea mesei se aflau în apropierea pervazului. 15 A făcut drugii pentru ducerea mesei din lemn de salcâm şi i-a poleit cu aur. 16 A făcut uneltele de pe masă din aur curat: farfuriile, vasele pentru tămâie, ulcioarele şi bolurile cu care se toarnă jertfele de băutură.

Sfeşnicul

17 De asemenea, a mai făcut şi sfeşnicul din aur curat. Piciorul şi arborele erau din aur bătut. Cupele, bobocii şi petalele erau dintr-o singură bucată cu el. 18 Din laturile lui ieşeau şase ramuri, trei ramuri ale sfeşnicului într-o parte şi trei ramuri ale sfeşnicului în cealaltă parte. 19 Au fost făcute trei cupe în formă de floare de migdal, fiecare cu boboc şi petale pe o ramură, şi trei cupe în formă de floare de migdal, fiecare cu boboc şi petale pe o altă ramură; aşa au fost făcute toate cele şase ramuri care ies din sfeşnic. 20 Pe sfeşnic erau patru cupe făcute în formă de floare de migdal cu boboci şi petale. 21 Sub fiecare pereche de ramuri dintre cele şase care ies din sfeşnic era câte un boboc. 22 Bobocii şi ramurile erau dintr-o singură bucată cu sfeşnicul; totul era făcut din aur bătut, din aur curat.

23 Cele şapte candele, mucarniţele şi tăviţele le-a făcut din aur curat. 24 A făcut sfeşnicul cu toate uneltele lui dintr-un talant de aur curat[f].

Altarul tămâierii

25 A făcut altarul tămâierii din lemn de salcâm. Atât lungimea, cât şi lăţimea lui erau de un cot[g], având o suprafaţă pătrată. Înălţimea lui era de doi coţi [h], iar coarnele erau dintr-o bucată cu el. 26 A poleit cu aur curat atât partea superioară şi părţile laterale ale altarului, cât şi coarnele sale. I-a făcut un chenar de aur de jur împrejur 27 şi două inele de aur pe care le-a fixat sub chenar, pe ambele părţi. Ele ţineau drugii cu care trebuia dus. 28 Drugii i-a făcut din lemn de salcâm şi i-a poleit cu aur.

29 A preparat untdelemnul sfânt pentru ungere şi tămâia mirositoare, curată, amestecată la fel cum se face parfumul.

Footnotes:

 1. Exodul 37:1 Vezi nota de la 25:10
 2. Exodul 37:1 Vezi nota de la 25:10; aproximativ 1,2 m lungime şi 0,75 m lăţime şi înălţime
 3. Exodul 37:6 Aproximativ 1,2 m lungime şi 0,75 m lăţime
 4. Exodul 37:10 Aproximativ 1 m lungime, 0,5 m lăţime şi 0,75 m înălţime
 5. Exodul 37:12 Vezi nota de la 25:25; aproximativ 8 cm
 6. Exodul 37:24 Vezi nota de la 25:39; aproximativ 30 kg
 7. Exodul 37:25 Aproximativ 0,5 m
 8. Exodul 37:25 Aproximativ 1 m
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Exod 37 Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Facerea chivotului

37 Apoi Beţaleel a făcut chivotul din lemn de salcâm; lungimea lui era de doi coţi şi jumătate, lăţimea de un cot şi jumătate şi înălţimea tot de un cot şi jumătate. L-a poleit cu aur curat pe dinăuntru şi pe dinafară şi i-a făcut un chenar de jur împrejur. A turnat pentru el patru verigi de aur, pe care le-a pus la cele patru colţuri ale lui: două verigi de o parte şi două verigi de cealaltă parte. A făcut nişte drugi de lemn de salcâm şi i-a poleit cu aur. A vârât drugii în verigile de la cele două laturi ale chivotului, ca să ducă chivotul. A făcut şi capacul ispăşirii din aur curat; lungimea lui era de doi coţi şi jumătate şi lăţimea, de un cot şi jumătate. A făcut doi heruvimi din aur bătut la cele două capete ale capacului ispăşirii; un heruvim la un capăt şi un heruvim la celălalt capăt; heruvimii i-a făcut pe capacul ispăşirii la cele două capete ale lui. Heruvimii erau cu aripile întinse deasupra, acoperind capacul ispăşirii cu aripile lor şi uitându-se unul la altul. Heruvimii stăteau cu faţa întoarsă spre capacul ispăşirii.

Facerea mesei

10 A făcut masa din lemn de salcâm: lungimea ei era de doi coţi; lăţimea, de un cot şi înălţimea, de un cot şi jumătate. 11 A poleit-o cu aur curat şi i-a făcut un chenar de jur împrejur. 12 I-a făcut împrejur un pervaz de un lat de mână, pe care a făcut un chenar de jur împrejur. 13 A turnat pentru masă patru verigi de aur şi a pus verigile în cele patru colţuri, care erau la cele patru picioare ale ei. 14 Verigile erau lângă pervaz, şi în ele erau vârâţi drugii pentru ducerea mesei. 15 A făcut drugii din lemn de salcâm şi i-a poleit cu aur; ei slujeau la ducerea mesei. 16 A făcut apoi uneltele, care trebuiau puse pe masă, farfuriile, căţuile, potirele şi ceştile ei, care slujeau la jertfele de băutură; le-a făcut din aur curat.

Facerea sfeşnicului

17 A făcut sfeşnicul din aur curat; a făcut sfeşnicul din aur curat, bătut; piciorul, fusul, potiraşele, gămălioarele şi florile lui erau dintr-o bucată cu el. 18 Din amândouă părţile lui ieşeau şase braţe: trei braţe dintr-o latură şi trei braţe din cealaltă latură. 19 Pe un braţ erau trei potiraşe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele şi florile lor, şi pe un alt braţ, alte trei potiraşe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele şi florile lor; aşa era la toate cele şase braţe care ieşeau din sfeşnic. 20 Pe fusul sfeşnicului erau patru potiraşe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele şi florile lor. 21 Era o gămălioară sub două braţe care ieşeau din sfeşnic, o gămălioară sub alte două braţe şi o gămălioară sub alte două braţe; aşa era la toate cele şase braţe care ieşeau din sfeşnic. 22 Gămălioarele şi braţele sfeşnicului erau dintr-o bucată cu el, bătut în întregime dintr-o bucată de aur curat. 23 A făcut apoi cele şapte candele ale lui, mucările şi cenuşarele lui, toate din aur curat. 24 A întrebuinţat un talant de aur curat pentru facerea sfeşnicului cu toate uneltele lui.

Altarul pentru tămâie

25 Apoi a făcut altarul pentru tămâie din lemn de salcâm: lungimea lui era de un cot şi lăţimea, de un cot; era în patru muchii, şi înălţimea lui era de doi coţi. Coarnele erau dintr-o bucată cu el. 26 L-a poleit cu aur curat, atât partea de sus, cât şi laturile de jur împrejur şi coarnele. Şi i-a făcut o cunună de jur împrejur. 27 Sub cunună a făcut două verigi de aur, pe care le-a pus în cele două unghiuri din cele două laturi, ca să se vâre în ele drugii care slujeau la ducerea lui. 28 A făcut nişte drugi din lemn de salcâm şi i-a poleit cu aur. 29 A făcut untdelemnul pentru ungerea sfântă şi tămâia mirositoare, curată, alcătuită după meşteşugul făcătorului de mir.

Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Copyright of the Cornilescu Bible © 1924 belongs to British and Foreign Bible Society. Copyright © 2010, 2014 of the revised edition in Romanian language belongs to the Interconfessional Bible Society of Romania, with the approval of the British and Foreign Bible Society.

Exodus 37 New International Version (NIV)

The Ark

37 Bezalel made the ark of acacia wood—two and a half cubits long, a cubit and a half wide, and a cubit and a half high.[a] He overlaid it with pure gold, both inside and out, and made a gold molding around it. He cast four gold rings for it and fastened them to its four feet, with two rings on one side and two rings on the other. Then he made poles of acacia wood and overlaid them with gold. And he inserted the poles into the rings on the sides of the ark to carry it.

He made the atonement cover of pure gold—two and a half cubits long and a cubit and a half wide. Then he made two cherubim out of hammered gold at the ends of the cover. He made one cherub on one end and the second cherub on the other; at the two ends he made them of one piece with the cover. The cherubim had their wings spread upward, overshadowing the cover with them. The cherubim faced each other, looking toward the cover.

The Table

10 They[b] made the table of acacia wood—two cubits long, a cubit wide and a cubit and a half high.[c] 11 Then they overlaid it with pure gold and made a gold molding around it. 12 They also made around it a rim a handbreadth[d] wide and put a gold molding on the rim. 13 They cast four gold rings for the table and fastened them to the four corners, where the four legs were. 14 The rings were put close to the rim to hold the poles used in carrying the table. 15 The poles for carrying the table were made of acacia wood and were overlaid with gold. 16 And they made from pure gold the articles for the table—its plates and dishes and bowls and its pitchers for the pouring out of drink offerings.

The Lampstand

17 They made the lampstand of pure gold. They hammered out its base and shaft, and made its flowerlike cups, buds and blossoms of one piece with them. 18 Six branches extended from the sides of the lampstand—three on one side and three on the other. 19 Three cups shaped like almond flowers with buds and blossoms were on one branch, three on the next branch and the same for all six branches extending from the lampstand. 20 And on the lampstand were four cups shaped like almond flowers with buds and blossoms. 21 One bud was under the first pair of branches extending from the lampstand, a second bud under the second pair, and a third bud under the third pair—six branches in all. 22 The buds and the branches were all of one piece with the lampstand, hammered out of pure gold.

23 They made its seven lamps, as well as its wick trimmers and trays, of pure gold. 24 They made the lampstand and all its accessories from one talent[e] of pure gold.

The Altar of Incense

25 They made the altar of incense out of acacia wood. It was square, a cubit long and a cubit wide and two cubits high[f]—its horns of one piece with it. 26 They overlaid the top and all the sides and the horns with pure gold, and made a gold molding around it. 27 They made two gold rings below the molding—two on each of the opposite sides—to hold the poles used to carry it. 28 They made the poles of acacia wood and overlaid them with gold.

29 They also made the sacred anointing oil and the pure, fragrant incense—the work of a perfumer.

Footnotes:

 1. Exodus 37:1 That is, about 3 3/4 feet long and 2 1/4 feet wide and high or about 1.1 meters long and 68 centimeters wide and high; similarly in verse 6
 2. Exodus 37:10 Or He; also in verses 11-29
 3. Exodus 37:10 That is, about 3 feet long, 1 1/2 feet wide and 2 1/4 feet high or about 90 centimeters long, 45 centimeters wide and 68 centimeters high
 4. Exodus 37:12 That is, about 3 inches or about 7.5 centimeters
 5. Exodus 37:24 That is, about 75 pounds or about 34 kilograms
 6. Exodus 37:25 That is, about 1 1/2 feet long and wide and 3 feet high or about 45 centimeters long and wide and 90 centimeters high
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes