A A A A A
Bible Book List

Evanjelium Podľa Jána 14 Nádej pre kazdého (NPK)

Ježiš utešuje apoštolov

14  Nech sa vaše srdce nechveje úzkosťou. Veríte v Boha, verte aj vo mňa.

V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to nebolo tak, povedal by som vám to.

Odchádzam, aby som všetko pre vás pripravil. Keď bude všetko hotové, zase sa vrátim, vezmem vás k sebe a zostanete so mnou.

A cestu, kam idem, poznáte."

Nie, Pane," namietol Tomáš, nevieme, kam ideš, tak ako by sme mohli poznať cestu?"

Ja som tá Cesta, Pravda i Život!" povedal mu Ježiš. A nikto nemôže prísť k Otcovi inak ako cezo mňa.

Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj môjho Otca. Teraz ho už poznáte, lebo ste ho videli."

Pane, ukáž nám Otca a budeme spokojní!" poprosil Filip.

Tak dlho som s vami, Filip, a ešte vždy ma nepoznáš?" vyčítavo povedal Ježiš. Kto videl mňa, videl Otca. Prečo teda žiadaš, aby som ti ho ukázal?

10 Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Veď všetko, čo hovorím a konám, nepochádza odo mňa, ale od môjho Otca.

11 Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne. A ak už neveríte mojim slovám, verte aspoň mojim činom.

12 Slávnostne vám vyhlasujem, že každý, kto verí vo mňa, bude konať také isté činy ako ja, ba aj väčšie, lebo ja odchádzam k Otcovi.

13 O čokoľvek ho budete prosiť v mojom mene, dá vám, aby Otec bol oslávený v Synovi.

14 A ak budete o niečo prosiť v mojom mene, tak to urobím."

O Duchu pravdy -- Svätý Duch je zasľúbený

15 Ak ma milujete, budete žiť tak, ako som vám prikázal.

16 A ja poprosím Otca, aby namiesto mňa poslal iného zástancu, ktorý vás nikdy neopustí.

17 Bude to Boží Duch -- Duch pravdy. Svet ho nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Ale vy ho poznáte, lebo už teraz žije s vami a raz bude aj vo vás.

18 Nie, neopustím vás a nezanechám vás tu ako siroty. Znova prídem k vám.

19 Onedlho ma už nik na tomto svete neuvidí, ale vy ma uvidíte. A pretože ja žijem, aj vy budete žiť.

20 Potom poznáte, že som vo svojom Otcovi, že vy ste vo mne a ja som vo vás.

21 Kto tieto prikázania zachováva a žije podľa nich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať aj môj Otec. Aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba."

22 Tu sa ho spýtal Júda, ale nie Iškariotský: Pane, prečo sa chceš zjaviť nám, a nie svetu?"

23 Ježiš mu odpovedal: Lebo sa dám poznať iba tomu, kto ma miluje a podľa môjho slova žije. Ten bude aj môjho Otca milovať, obaja prídeme k nemu a budeme uňho bývať.

24 Ale kto ma nemiluje, ten sa ani nepridŕža mojich slov. A slová, ktoré vám hovorím, nepochádzajú odo mňa, ale od Boha, ktorý ma poslal.

25 Toto všetko vám vravím, kým som ešte s vami.

26 Svätý Duch, ktorého pošle Otec namiesto mňa, pripomenie vám všetko, čo som vám povedal, a on vás aj všetko naučí.

27 Po svojom odchode vám tu niečo zanechám -- pokoj v mysli aj v srdci. Taký pokoj, aký vám nemôže dať nik na svete. Preto sa nebojte ani nestrachujte!

28 Pamätajte na to, čo som vám povedal: Odchádzam, ale opäť sa vrátim. Ak ma naozaj milujete, mali by ste sa radovať, že odchádzam k Otcovi, lebo on je väčší ako ja.

29 Povedal som vám, čo sa stane, aby ste uverili, keď sa moje predpovede splnia.

30 Už nezostáva veľa času na rozhovor, lebo prichádza zlý vládca tohto sveta. Proti mne však nič nezmôže,

31 lebo sa podriaďujem Otcovej vôli. Robím to z lásky k Otcovi a na svedectvo svetu. A teraz vstaňme a odíďme odtiaľto."

Nádej pre kazdého (NPK)

Copyright © 1993 by Biblica

John 14 New International Version (NIV)

Jesus Comforts His Disciples

14 “Do not let your hearts be troubled. You believe in God[a]; believe also in me. My Father’s house has many rooms; if that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going.”

Jesus the Way to the Father

Thomas said to him, “Lord, we don’t know where you are going, so how can we know the way?”

Jesus answered, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you really know me, you will know[b] my Father as well. From now on, you do know him and have seen him.”

Philip said, “Lord, show us the Father and that will be enough for us.”

Jesus answered: “Don’t you know me, Philip, even after I have been among you such a long time? Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, ‘Show us the Father’? 10 Don’t you believe that I am in the Father, and that the Father is in me? The words I say to you I do not speak on my own authority. Rather, it is the Father, living in me, who is doing his work. 11 Believe me when I say that I am in the Father and the Father is in me; or at least believe on the evidence of the works themselves. 12 Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these, because I am going to the Father. 13 And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. 14 You may ask me for anything in my name, and I will do it.

Jesus Promises the Holy Spirit

15 “If you love me, keep my commands. 16 And I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever— 17 the Spirit of truth. The world cannot accept him, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be[c] in you. 18 I will not leave you as orphans; I will come to you. 19 Before long, the world will not see me anymore, but you will see me. Because I live, you also will live. 20 On that day you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. 21 Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them.”

22 Then Judas (not Judas Iscariot) said, “But, Lord, why do you intend to show yourself to us and not to the world?”

23 Jesus replied, “Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. 24 Anyone who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own; they belong to the Father who sent me.

25 “All this I have spoken while still with you. 26 But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. 27 Peace I leave with you; my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid.

28 “You heard me say, ‘I am going away and I am coming back to you.’ If you loved me, you would be glad that I am going to the Father, for the Father is greater than I. 29 I have told you now before it happens, so that when it does happen you will believe. 30 I will not say much more to you, for the prince of this world is coming. He has no hold over me, 31 but he comes so that the world may learn that I love the Father and do exactly what my Father has commanded me.

“Come now; let us leave.

Footnotes:

  1. John 14:1 Or Believe in God
  2. John 14:7 Some manuscripts If you really knew me, you would know
  3. John 14:17 Some early manuscripts and is
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes