A A A A A
Bible Book List

Evanđelje po Mateju 25 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Deset djevica

25 »Tada će kraljevstvo nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i otiđoše u susret zaručniku. Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih; jer lude uzeše svoje svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. A mudre sa svjetiljkama uzeše i ulje u posudama. Kako je zaručnik okasnio, sve zadrijemaše i pozaspaše. O ponoći je nastala vika: 'Evo zaručnika! Izađite mu u susret!' Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. A lude tada rekoše mudrima: 'Dajte nam od svojega ulja, jer se naše svjetiljke gase!' Mudre im odgovoriše: 'Nipošto! Ne bi nikako bilo dovoljno nama i vama. Nego radije idite trgovcima te ga sebi kupite.' 10 Dok su one išle kupiti, dođe zaručnik. I one koje bijahu pripravne, uđoše s njime na svadbu. I vrata se zatvoriše. 11 Dođu pak kasnije i one druge djevice govoreći: 'Gospodine, Gospodine, otvori nam!' 12 Ali on odgovori: 'Zaista, kažem vam, ne poznajem vas!' 13 Bdijte dakle, jer ne znate dana ni časa!«[a]

Povjereni talenti

14 »I kao kad čovjek koji, polazeći na put, dozva svoje sluge i preda im svoj imetak; 15 jednomu dade pet talenata, drugomu dva, trećemu jedan - svakomu prema njegovoj sposobnosti. I otputova. Odmah 16 onaj koji je primio pet talenata ode te, radeći s njima, stekne drugih pet. 17 Isto tako onaj s dvama stekne druga dva. 18 Ali onaj koji je primio jedan, ode, iskopa zemlju i sakri novac svojega gospodara. 19 Poslije dugo vremena dođe gospodar tih sluga i stane s njima sređivati račun. 20 Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet talenata govoreći: 'Gospodaru, predao si mi pet talenata, evo drugih sam pet stekao!' 21 Njegov mu gospodar reče: 'Dobro, slugo dobri i vjerni. Nad malim si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti. Uđi u radost gospodara svojega!' 22 A pristupi i onaj s dva talenta te reče: 'Gospodaru, predao si mi dva talenta, evo druga sam dva talenta stekao!' 23 Njegov mu gospodar reče: 'Dobro, slugo dobri i vjerni. Nad malim si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti. Uđi u radost gospodara svojega.' 24 Pristupi pak i onaj koji je primio jedan talenat te reče: 'Gospodaru! Znadoh te: tvrd si čovjek, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao; 25 pobojah se, pa odoh i sakrih tvoj talenat u zemlju. Evo, imaš svoje!' 26 A njegov mu gospodar odgovori: 'Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao. 27 Trebao si dakle moj novac dati novčarima, i ja bih, vrativši se, podigao svoje s dobitkom. 28 Uzmite dakle od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. 29 Jer svakomu tko ima dat će se, i obilovat će, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. 30 A beskorisnoga slugu izbacite van, u tamu; ondje će biti plač i škrgut zubi.'«

Razlučivanje pravednika od nepravednika

31 »Kad Sin Čovječji dođe u slavi svojoj i svi anđeli s njime, sjest će tada na prijestolje slave svoje.[b] 32 I skupit će se pred njim svi narodi, a on će razlučiti jedne od drugih kao što pastir razlučuje ovce od jaraca; 33 ovce će postaviti sebi zdesna, a jarce slijeva.

34 Tada će kralj reći onima sebi zdesna: 'Dođite blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo što vam je pripravljeno od postanka svijeta. 35 Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah, i primiste me; 36 gol, i zaodjenuste me; oboljeh, i pohodiste me; u tamnici bijah, i dođoste k meni.' 37 Tada će mu odgovoriti pravednici: 'Gospodine, kada te vidjesmo gladna, i nahranismo te, ili žedna pa te napojismo? 38 Kada te to vidjesmo kao stranca, i primismo te, ili gola pa te zaodjenusmo? 39 Kada te to vidjesmo bolesna ili u tamnici pa dođosmo k tebi?' 40 A kralj će im odgovoriti: 'Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste.'

41 Tada će reći onima slijeva: 'Odlazite od mene, vi prokletnici, u oganj vječni, pripravljen đavlu i njegovim anđelima! 42 Jer ogladnjeh, a ne dadoste mi jesti; ožednjeh, a ne napojiste me; 43 stranac bijah, a ne primiste me; gol, a ne zaodjenuste me; bolestan i u tamnici, a ne pohodiste me!'

44 Tada će mu i oni odgovoriti: 'Gospodine, kada te vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, a da te ne poslužismo?' 45 A on će im tada odgovoriti: 'Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.' 46 I ovi će otići u muku vječnu, a pravednici u život vječni.«

Footnotes:

  1. Mt 25,13 Neki rukopisi dodaju na kraju: »u koji Sin Čovječji dolazi«.
  2. Mt 25,31 Umjesto »anđeli«, neki rukopisi imaju: »sveti anđeli«.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes