A A A A A
Bible Book List

Evanđelje po Mateju 18 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Najveći u kraljevstvu nebeskom

18 U taj čas pristupe učenici k Isusu pa ga upitaju: »Tko je dakle najveći u kraljevstvu nebeskome?« I on dozva malo dijete, postavi ga usred njih te reče: »Zaista, kažem vam, ako se ne obratite i ne postanete kao dječica, nikada nećete ući u kraljevstvo nebesko. Tko god se dakle ponizi kao ovo malo dijete, taj je najveći u kraljevstvu nebeskom. I tko u moje ime primi jedno ovakvo malo dijete, mene prima.«

Sablazni

»Tko pak sablazni jednoga od ovih malenih što vjeruju u mene, bolje bi mu bilo da mu se o vrat objesi žrvanj što ga magare okreće, te da bude potopljen u morskoj dubini. Jao svijetu zbog sablazni! Jer sablazni neizbježno dolaze, ali jao čovjeku po kome sablazan dolazi! Ako te pak tvoja ruka ili noga sablažnjuje, odsijeci je i baci od sebe. Bolje ti je sakatu ili hromu ući u život nego da te s objema rukama ili s objema nogama bace u oganj vječni. Ako te tvoje oko sablažnjuje, iskopaj ga i baci od sebe. Bolje ti je jednooku ući u život nego da te s oba oka bace u pakao ognjeni. 10 Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih malenih, jer, kažem vam, njihovi anđeli na nebu stalno gledaju lice Oca mojega, koji je na nebesima.« (11) [a]

Zalutala ovca

12 »Što vam se čini? Ako čovjek ima stotinu ovaca, i jedna od njih zaluta, neće li on ostaviti onih devedeset i devet u gorama te poći da traži onu zalutalu? 13 I ako je uspije naći, zaista, kažem vam, njoj se raduje više nego onima devedeset i devetorim koje nisu zalutale. 14 Tako nije ni volja vašega nebeskog Oca da se i jedan od ovih malenih izgubi.«

Bratski ukor

15 »Ako tvoj brat sagriješi protiv tebe, idi i ukori ga nasamo. Ako te posluša, dobio si svojega brata.[b] 16 Ako te ne posluša, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, da se na iskazu dvaju ili triju svjedoka oslanja svaka tvrdnja. 17 Ako ni njih ne posluša, reci crkvi; a ako ne posluša ni crkve, neka ti bude kao poganin i carinik.

18 Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu, i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu.«

Zajednička molitva

19 »Opet, zaista vam kažem, ako se dvoje od vas na zemlji suglase o bilo čemu što zaištu, Otac moj, koji je na nebesima, dat će da im to bude. 20 Jer gdje su dvojica ili trojica sabrani u moje ime, tu sam i ja među njima.«

Opraštanje

21 Tada mu pristupi Petar i reče: »Gospodine, koliko puta da oprostim svojemu bratu ako sagriješi protiv mene? Do sedam puta?« 22 Reče mu Isus: »Ne kažem ti do sedam puta, već do sedamdeset puta sedam.«

Prispodoba o nemilosrdnu dužniku

23 »Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račun sa svojim slugama. 24 Kad on poče obračunavati, dovedoše mu jednoga koji je dugovao deset tisuća talenata. 25 A kako nije mogao vratiti, njegov gospodar zapovjedi da se proda i on, i žena mu i djeca i sve što je imao te se dug podmiri. 26 Nato sluga padne ničice pred njega, i reče: 'Imaj strpljenja sa mnom i sve ću ti vratiti.' 27 I sažali se gospodar toga sluge, otpusti ga i dug mu oprosti. 28 A kad taj isti sluga ode, susretne jednog od svojih drugova koji mu je dugovao sto denara; uhvati ga i stade ga daviti, govoreći: 'Vrati što si dužan!' 29 Njegov drug pade pred njega i stade ga usrdno moliti: 'Imaj strpljenja sa mnom i vratit ću ti.' 30 Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok duga ne vrati. 31 Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, veoma ražalošćeni otiđoše i dojaviše svome gospodaru sav taj događaj. 32 Tada ga gospodar dozva i reče mu: 'Zli slugo! Sav sam ti onaj dug oprostio, jer si me usrdno zamolio. 33 Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu kao što sam se i ja smilovao tebi?' 34 I njegov ga gospodar, razgnjevljen, preda mučiteljima sve dok mu sav dug ne vrati. 35 Tako će i Otac moj nebeski vama učiniti ako od srca ne oprostite svaki svojemu bratu.«

Footnotes:

  1. Mt 18,11 Neki rukopisi dodaju tekst koji pojedini prijevodi umeću u redak 11, »Jer Sin Čovječji dođe spasiti ono što je izgubljeno.« Usp. Lk 19,10.
  2. Mt 18,15 »protiv tebe« - autentičnost nije potvrđena u svim najvažnijim rukopisima.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes