A A A A A
Bible Book List

Evanđelje po Mateju 14 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Herodova strepnja

14 U to vrijeme Herod tetrarh doču glas o Isusu pa svojim slugama reče: »To je Ivan Krstitelj! Uskrišen je od mrtvih i stoga čudesne sile djeluju u njemu.«

Herod, naime, bijaše uhitio Ivana, svezao ga i bacio u tamnicu, zbog Herodijade, žene svojega brata Filipa, jer mu je Ivan govorio: »Nije ti dopušteno imati je.« Htjede ga ubiti, ali se poboja mnoštva, jer su ga držali prorokom. Na Herodov rođendan Herodijadina kći zaplesa pred svima i svidje se Herodu. Zato se zakle dati joj što god zaište. A ona, nagovorena od svoje majke, reče: »Daj mi ovdje na pladnju glavu Ivana Krstitelja!« Kralj se ražalosti, ali zbog zakletve i zbog onih s njime za stolom, zapovjedi da joj se dade; 10 i posla da se odrubi glava Ivanu u tamnici. 11 I donesoše njegovu glavu na pladnju i dadoše je djevojci, a ona je odnese svojoj majci. 12 Ivanovi učenici tada dođoše i uzeše njegovo tijelo te ga ukopaše. Onda otiđoše i dojaviše Isusu.

Isus nahranio pet tisuća ljudi

13 A Isus, čuvši to, povuče se odande lađicom na samotno mjesto, u osamu. A mnoštvo to doču i stade ga iz gradova pješice slijediti. 14 Kad on izađe, ugleda veliko mnoštvo, sažali se nad njima te im iscijeli nemoćne. 15 A kad se spusti večer, pristupiše mu njegovi učenici govoreći: »Ovo je pusto mjesto i već je kasno. Otpusti mnoštvo da odu u sela i kupe sebi hrane.« 16 A Isus im reče: »Ne trebaju ići. Vi im podajte jesti!«[a] 17 A oni mu reknu: »Mi nemamo ovdje ništa, samo pet kruhova i dvije ribe.« 18 A on im reče: »Donesite mi ih ovamo!« 19 I zapovjedi da mnoštvo posjeda po travi. Uzevši pet kruhova i dvije ribe, pogledavši u nebo izreče blagoslov, pa razlomi i dade kruhove svojim učenicima, a učenici mnoštvu. 20 Svi su jeli i nasitili se, a od ulomaka što je preteklo nakupiše dvanaest punih košara. 21 A jelo je oko pet tisuća muškaraca, osim žena i dječice.

Isus hoda po moru

22 Tada Isus odmah nagna svoje učenike da uđu u lađicu i da prije njega prijeđu na drugu stranu, dok on otpusti mnoštvo. 23 I kad otpusti mnoštvo, uzađe na goru, u osamu, da se pomoli. A kad se spusti večer bijaše ondje sam. 24 Lađicu pak, već mnogo stadija udaljenu od obale, bacali su valovi, jer bijaše protivan vjetar.[b] 25 Za četvrte noćne straže dođe on k njima hodajući po moru. 26 A učenici, ugledavši ga gdje hodi po moru, uplašiše se i rekoše: »To je utvara!« I od straha kriknuše. 27 Isus im pak odmah progovori: »Hrabri budite! Ja sam. Ne bojte se!«[c] 28 A Petar mu odgovori: »Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi.« 29 A on mu reče: »Dođi!« I Petar, izašavši iz lađice, stade hodati po vodi i pođe k Isusu. 30 Ali kad ugleda jaki vjetar, prestraši se te, počevši tonuti, povika: »Gospodine, spasi me!«[d] 31 Isus mu odmah pruži ruku, uhvati ga i reče mu: »Malovjerni, zašto si posumnjao?« 32 Čim uđoše u lađicu, vjetar utihnu. 33 A oni u lađici poklone mu se te reknu: »Uistinu si ti Sin Božji!«

Ozdravljenja u Genezaretu

34 Prešavši potom na drugu stranu, pristanu na kopno u Genezaret. 35 I kad ga ljudi tog mjesta prepoznaše, razglasiše po svoj onoj okolici, i doniješe mu sve bolesne. 36 Usrdno su ga molili da bi se samo dotaknuli skuta njegove haljine. I bjehu spašeni svi koji ga se dotaknuše.

Footnotes:

  1. Mt 14,16 »Isus« - autentičnost nije potvrđena u svim najvažnijim rukopisima.
  2. Mt 14,24 Umjesto »mnogo stadija udaljenu od obale«, neki rukopisi imaju: »bijaše nasred mora«.
  3. Mt 14,27 »Isus« - autentičnost nije potvrđena u svim najvažnijim rukopisima.
  4. Mt 14,30 »jaki« - autentičnost nije potvrđena u svim najvažnijim rukopisima.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes