A A A A A
Bible Book List

Evanđelje po Mateju 12 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Gospodar subote

12 U ono vrijeme prođe Isus u subotu kroz žitna polja. Njegovi pak učenici ogladnješe pa stadoše trgati klasje i jesti. Vidjevši to, farizeji mu rekoše: »Gle, tvoji učenici čine što nije dopušteno činiti u subotu.« A on im reče: »Niste li čitali što učini David kada ogladnje on i oni koji su bili s njime? Kako uđe u Dom Božji i pojedoše prinesene kruhove, koje nije bilo dopušteno jesti ni njemu ni onima koji su bili s njime, nego samo svećenicima? Ili zar niste čitali u Zakonu da subotom svećenici u Hramu krše subotu, a nedužni su? A ja vam kažem, ovdje je nešto veće od Hrama! I kad biste razumjeli što znači: 'Milosrđe želim, a ne žrtvu', ne biste osudili ove nedužne. Jer je Sin Čovječji gospodar subote.«

Iscjeljenje u subotu

Otišavši potom odande, dođe u njihovu sinagogu, 10 kad gle: a to čovjek s usahlom rukom. Kako bi Isusa mogli optužiti, upitaše ga: »Je li dopušteno subotom iscjeljivati?« 11 A on im reče: »Tko od vas ne bi uhvatio i izvadio jedinu ovcu koju ima, ako bi u jamu subotom pala? 12 A koliko je čovjek vredniji od ovce! Tako, dopušteno je subotom činiti dobro.« 13 Tada reče onom čovjeku: »Ispruži svoju ruku.« I on je ispruži, a ona opet postade zdrava kao i druga. 14 A farizeji izađoše i održaše vijećanje protiv njega, kako da ga pogube.

Isus - Sluga Božji

15 Kad Isus to dozna, povuče se odande. A veliko ga mnoštvo stade slijediti i on ih sve iscijeli. 16 I zaprijeti im da ga ne očituju 17 - kako bi se ispunilo ono što je rečeno po proroku Izaiji:

18 »Gle Sluga moj koga izabrah, Ljubljeni moj, miljenik duše moje. Stavit ću Duha svojega na njega, i on će pravo narodima naviještati. 19 Neće se prepirati niti vikati, niti će se čuti njegov glas po ulicama. 20 Trske stučene neće slomiti, niti ugasiti stijenja što tinja, sve dok pravo ne izvede do pobjede. 21 U njegovo će se ime uzdati narodi.«

Odakle Isusu vlast?

22 Tada mu doniješe opsjednuta, slijepa i nijema. I on ga iscijeli tako da nijemi progovori i progleda. 23 I sve je ono mnoštvo zapanjeno govorilo: »Nije li ovo sin Davidov?« 24 A farizeji, čuvši to, rekoše: »Ovaj ne izgoni zle duhove doli po Beelzebulu, knezu zlih duhova.«

25 Znajući pak njihove misli, on im reče: »Svako kraljevstvo u sebi podijeljeno - opustjet će, i svaki grad ili kuća u sebi podijeljena neće se održati. 26 I ako Sotona Sotonu izgoni, u sebi je podijeljen. Kako će se dakle održati njegovo kraljevstvo? 27 I ako ja po Beelzebulu izgonim zle duhove, po kome ih izgone sinovi vaši? Stoga će vam oni biti suci. 28 Ali ako ja po Duhu Božjem izgonim zle duhove, tada je k vama stiglo kraljevstvo Božje.

29 Ili kako bi tko mogao ući u kuću jakoga i oplijeniti njegovo pokućstvo ako najprije jakoga ne sveže? Tek će mu tada kuću oplijeniti. 30 Tko nije sa mnom, protiv mene je, i tko ne sabire sa mnom, prosipa.«

Hula na Duha

31 »Stoga vam kažem: Svaki će se grijeh i hula oprostiti ljudima, ali hula na Duha neće se oprostiti. 32 I tko god rekne riječ protiv Sina Čovječjega, oprostit će mu se, ali tko rekne protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti ni u ovome svijetu ni u budućem.

33 Ili priznajte stablo dobrim i plod njegov dobrim; ili priznajte stablo nevaljalim i plod njegov nevaljalim; jer po plodu se stablo poznaje. 34 Legla gujinja! Kako možete govoriti dobro kad ste zli? Jer usta govore iz onoga čega je srce prepuno. 35 Dobar čovjek iz dobre riznice iznosi dobro, a zao čovjek iz zle riznice iznosi zlo. 36 A ja vam kažem: ljudi će za svaku bezvrijednu riječ koju reknu položiti račun u Dan sudnji. 37 Jer riječima ćeš se svojim opravdati, i riječima ćeš svojim biti osuđen.«

Znak Jonin

38 Tada mu neki pismoznanci i farizeji nato reknu: »Učitelju, htjeli bismo od tebe vidjeti znak.« 39 A on im odgovori: »Zli i preljubnički naraštaj traži znak, ali mu se neće dati znak, osim znaka proroka Jone. 40 Jer, kao što Jona bijaše u utrobi morske nemani tri dana i tri noći, tako će i Sin Čovječji biti u srcu zemlje tri dana i tri noći. 41 Ninivljani će ustati na Sudu s ovim naraštajem i osudit će ga, jer se oni obratiše na Joninu propovijed, a gle: ovdje je nešto veće od Jone. 42 Kraljica Juga ustat će na Sudu s naraštajem ovim i osudit će ga, jer ona dođe s krajeva zemlje čuti mudrost Salomonovu, a gle: ovdje je nešto veće od Salomona.«

Povratak nečistog duha

43 »A kad nečisti duh izađe iz čovjeka, on luta bezvodnim mjestima tražeći spokoja, ali ga ne nalazi. 44 Onda rekne: 'Vratit ću se u svoju kuću odakle izađoh'. I kad se vrati, nađe je praznu, pometenu i uređenu. 45 Tada ode i uzme sa sobom sedam drugih duhova, gorih od sebe, i oni uđu te se ondje nastane. Tako tomu čovjeku posljednje postane gore od prijašnjega.« Tako će biti i s ovim pokvarenim naraštajem.«

Isusova prava rodbina

46 Dok je on još govorio mnoštvu, gle: a to majka i njegova braća. Stajali su vani, tražeći da s njime govore. 47 A netko mu reče: »Gle, tvoja majka i tvoja braća stoje vani i traže da s tobom govore.«[a] 48 Ali on odgovori onomu koji mu to kaza: »Tko je moja majka, i tko su moja braća?« 49 Tad ispruži ruku prema svojim učenicima pa reče: »Evo, moja majka i moja braća! 50 Doista, tko god bude izvršavao volju Oca mojega koji je na nebesima, taj mi je brat, i sestra i majka.«

Footnotes:

  1. Mt 12,47 Autentičnost retka nije potvrđena u svim najvažnijim rukopisima.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes