A A A A A
Bible Book List

Evanđelje po Mateju 11 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

11 Kad Isus završi upućivati dvanaestoricu svojih učenika, ode odande poučavati i propovijedati po njihovim gradovima.

Poslanstvo Ivanovo

Kad je Ivan u zatvoru čuo za djela Kristova, posla svoje učenike[a] da ga upitaju: »Jesi li ti Onaj koji ima doći, ili da čekamo drugoga?« A Isus im odgovori: »Idite i javite Ivanu što čujete i vidite: Slijepi opet vide, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje Evanđelje. I blažen je onaj tko se ne sablazni o mene.«

Kad oni otiđoše, stade Isus govoriti mnoštvu o Ivanu: »Što ste izašli u pustinju pogledati? Trsku koju vjetar njiše? Ili što ste izašli vidjeti? Čovjeka u meke haljine odjevena? Eno, oni što meke haljine nose u kraljevskim su dvorima! Onda što ste izašli vidjeti? Proroka? Da, kažem vam, i više od proroka. 10 On je onaj o kome je pisano:

'Evo, ja šaljem glasnika svojega pred licem tvojim da pripravi put tvoj pred tobom.'

11 Zaista, kažem vam, među onima koje su rodile žene nije se pojavio veći od Ivana Krstitelja; ipak je najmanji u kraljevstvu nebeskom veći od njega. 12 Od dana Ivana Krstitelja do sada kraljevstvo nebesko silom se probija, i nasilnici ga grabe. 13 Jer svi su Proroci i Zakon proricali do Ivana. 14 I ako hoćete priznati: on je Ilija koji ima doći. 15 Tko ima uši, neka čuje!«[b]

Isus o suvremenicima

16 »Čemu ću reći da je nalik ovaj naraštaj? Nalik je dječici što sjede na trgovima pa jedni drugima dovikuju:

17 'U frule vam zasvirasmo i ne zaigraste, tužaljke zapjevasmo i ne zaplakaste.'

18 Jer, dođe Ivan koji niti jede niti pije, a oni govore: 'Zlog duha ima.' 19 Dođe Sin Čovječji, koji i jede i pije, a oni govore: 'Gle proždrljivca i pijanice, prijatelja carinika i grješnika!' A mudrost se opravda djelima svojim.«[c]

'Jao' neobraćenim gradovima

20 Tada stade prekoravati gradove u kojima se dogodilo najviše njegovih silnih djela, a oni se ne obratiše: 21 »Jao tebi, Korozaine! Jao tebi, Betsaido! Jer da su se u Tiru i Sidonu dogodila silna djela koja su se dogodila u vama, odavno bi se u kostrijeti i pepelu bili obratili. 22 Ali kažem vam: Tiru će i Sidonu biti lakše u Dan sudnji negoli vama. 23 I ti, Kafarnaume, zar ćeš se do neba uzdići? Do Podzemlja ćeš se strovaliti. Jer da su se u Sodomi dogodila silna djela koja su se u tebi dogodila, do danas bi Sodoma ostala. 24 Ali kažem vam: zemlji će sodomskoj biti lakše u Dan sudnji nego tebi.«

Otkrivenje malenima

25 U ono vrijeme Isus prozbori: »Hvalim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i razumnih, a otkrio malenima. 26 Da, Oče, jer se tako svidjelo tebi. 27 Sve mi je predao Otac moj, i nitko ne zna Sina - doli Otac; i nitko ne zna Oca - doli Sin, i onaj komu Sin htjedne otkriti.«

Poziv umornima i opterećenima

28 »Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti. 29 Uzmite jaram moj na sebe i poučite se od mene, jer sam krotka i ponizna srca, i naći ćete spokoj dušama svojim. 30 Jer jaram je moj ugodan i breme je moje lako.«

Footnotes:

  1. Mt 11,2 Umjesto »svoje učenike«, neki rukopisi imaju: »dvojicu svojih učenika«.
  2. Mt 11,15 Iza »uši«, neki rukopisi dodaju: »da čuje«. Usp. Mt 13,9, 13,43.
  3. Mt 11,19 Umjesto »djelima«, neki rukopisi imaju: »djecom«.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes