A A A A A
Bible Book List

Evanđelje po Mateju 10 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Izbor i slanje apostola

10 Dozvavši potom dvanaestoricu svojih učenika dade im vlast nad nečistim dusima, da ih izgone i da iscjeljuju svaku bolest i svaku nemoć. Ovo su imena dvanaestorice apostola: prvi Šimun, koji se zove Petar, i Andrija, njegov brat, i Jakov, sin Zebedejev i Ivan, njegov brat, Filip i Bartolomej, Toma i carinik Matej, Jakov Alfejev i Tadej,[a] Šimun Kananaj i Juda Iskariotski, koji ga izdade. Ovu Dvanaestoricu odasla Isus uputivši ih: »K poganima ne idite, ni u grad samarijanski ne ulazite. Idite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Putem propovijedajte: 'Blizu je kraljevstvo nebesko!' Bolesne iscjeljujte, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zle duhove izgonite. Besplatno primiste, besplatno dajte. Ne pribavljajte ni zlata, ni srebra, ni bakrena novca sebi u pojase, 10 ni torbe za put, ni dviju haljina, ni obuće, ni štapa. Jer vrijedan je radnik hrane svoje.

11 U koji god grad ili selo uđete, raspitajte se tko je u njemu dostojan i ondje ostanite dok ne odete. 12 Ulazeći u kuću, zaželite joj mir. 13 Bude li kuća dostojna, neka mir vaš siđe na nju. Ako li pak ne bude dostojna, neka se vaš mir k vama vrati. 14 Ako li vas tkogod ne primi i ne posluša vaših riječi, izlazeći iz te kuće ili toga grada otresite prašinu sa svojih nogu. 15 Zaista, kažem vam, lakše će biti zemlji sodomskoj i gomorskoj u Dan sudnji nego tome gradu.«

Upozorenja apostolima

16 »Evo, ja vas šaljem kao ovce među vukove. Budite dakle mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi. 17 Čuvajte se pak ljudi, jer će vas predavati vijećima, i u svojim će vas sinagogama bičevati. 18 Vodit će vas zbog mene pred upravitelje i kraljeve, za svjedočanstvo njima i poganima. 19 A kad vas predadu, ne budite zabrinuti kako ili što ćete govoriti, jer će vam se u taj čas dati što ćete govoriti. 20 Jer niste vi oni koji to govorite, nego Duh Oca vašega govori u vama.

21 Brat će brata na smrt predavati, i otac dijete. I djeca će ustajati na roditelje i ubijati ih. 22 Zbog imena mojega svi će vas zamrziti. Ali tko ustraje do svršetka, bit će spašen.

23 Kad vas stanu progoniti u jednom gradu, bježite u drugi. Jer kažem vam zaista, nećete zasigurno svršiti s gradovima izraelskim prije no što dođe Sin Čovječji.

24 Nije učenik nad svojim učiteljem, niti sluga nad svojim gospodarom. 25 Dosta je učeniku da bude kao učitelj njegov, i sluzi kao njegov gospodar. Ako su domaćina nazvali Beelzebulom, koliko li će više njegove ukućane! 26 No vi ih se ne bojte! Jer nema ništa skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. 27 Što vam govorim u tami, recite na svjetlu; što na uho čujete, propovijedajte na krovovima. 28 Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se radije Onoga koji može i dušu i tijelo uništiti u paklu.

29 Ne prodaju li se dva vrapca za jedan novčić? Pa ipak, ni jedan od njih ne pada na zemlju mimo Oca vašega. 30 Vama su pak i vlasi na glavi sve izbrojene. 31 Dakle, ne bojte se; vi vrijedite više od mnogo vrabaca.

32 Tko god se dakle prizna mojim pred ljudima, priznat ću se i ja njegovim pred Ocem svojim koji je na nebesima. 33 A tko mene zaniječe pred ljudima, zanijekat ću i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima.

34 Ne mislite da sam došao donijeti mir na zemlju. Nisam došao donijeti mir, nego mač. 35 Štoviše, došao sam razdvojiti čovjeka od oca njegova, kćer od majke njezine, snahu od svekrve njezine. 36 I neprijatelji će čovjeku biti njegovi ukućani. 37 Tko voli oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. I tko voli sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. 38 I tko ne uzme svoj križ i ne slijedi me, nije mene dostojan.

39 Tko nađe svoj život, izgubit će ga, a tko zbog mene život svoj izgubi, naći će ga. 40 Tko vas prima, mene prima; a tko prima mene, prima Onoga koji je mene poslao. 41 Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku; tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću pravedničku. 42 I tko napoji jednoga od ovih malenih samo čašom hladne vode zato što je moj učenik, zaista, kažem vam, zacijelo mu neće propasti plaća.«

Footnotes:

  1. Mt 10,3 Neki rukopisi umjesto »Tadej« imaju »Lebej prozvan Tadej«, a postoje i druge inačice.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes