A A A A A
Bible Book List

Evanđelje po Mateju 1 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Rodoslovlje Isusovo

Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova.

Abraham rodi Izaka, Izak rodi Jakova, Jakov rodi Judu i njegovu braću; Juda s Tamarom rodi Peresa i Zeraha, Peres rodi Hesrona, Hesron rodi Arama, Aram rodi Aminadaba, Aminadab rodi Nahšona, Nahšon rodi Salmona; Salmon s Rahabom rodi Boaza, Boaz s Rutom rodi Obeda, Obed rodi Jišaja, Jišaj rodi Davida - kralja. David sa ženom Urijinom rodi Salomona, Salomon rodi Roboama, Roboam rodi Abiju, Abija rodi Asafa,[a] Asaf rodi Jošafata, Jošafat rodi Jorama, Joram rodi Uziju, Uzija rodi Jotama, Jotam rodi Ahaza, Ahaz rodi Ezekiju, 10 Ezekija rodi Manašea, Manaše rodi Amosa, Amos rodi Jošiju,[b] 11 Jošija rodi Jehoniju i njegovu braću za prognanstva u Babilonu.

12 Poslije prognanstva u Babilon Jehonija rodi Šealtiela, Šealtiel rodi Zerubabela, 13 Zerubabel rodi Abijuda, Abijud rodi Elijakima, Elijakim rodi Azora, 14 Azor rodi Sadoka, Sadok rodi Ahima, Ahim rodi Elijuda, 15 Elijud rodi Eleazara, Eleazar rodi Matana, Matan rodi Jakova, 16 Jakov rodi Josipa - muža Marije, od koje se rodi Isus, koji se zove Krist.

17 Svega je dakle naraštaja: od Abrahama do Davida četrnaest naraštaja, od Davida do prognanstva u Babilon četrnaest naraštaja, od prognanstva u Babilon do Krista četrnaest naraštaja.

Rođenje Isusovo

18 A rođenje Isusa Krista bijaše ovako. Njegova majka Marija bila je zaručena s Josipom, ali prije nego se sastadoše nađe se trudna po Duhu Svetom. 19 A Josip, muž njezin, jer bijaše pravedan te je ne htjede izvrgnuti bruci, naumi je potajno otpustiti. 20 Kad on o tome promisli, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju, jer je od Duha Svetoga ono što je u njoj začeto. 21 Rodit će sina, i nadjenut ćeš mu ime Isus, jer će on spasiti narod svoj od njegovih grijeha.«

22 Sve se to dogodilo da se ispuni ono što Gospodin reče po proroku:

23 »Gle, djevica će zatrudnjeti i roditi sina, i nadjenut će mu ime Emanuel«, što znači: »S nama Bog!«

24 Kad se Josip probudi iza sna, učini kako mu anđeo Gospodnji zapovjedi - i uze k sebi svoju ženu. 25 I nije ju poznavao dok ne rodi sina. I nadjenu mu ime Isus.[c]

Footnotes:

  1. Mt 1,7 Neki rukopisi umjesto »Asaf«, imaju: »Asa«.
  2. Mt 1,10 Neki rukopisi umjesto »Amos«, imaju: »Amon«.
  3. Mt 1,25 Iza »sina«, neki rukopisi dodaju: »svoga prvorođenca«.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

Evanđelje po Mateju 1 Knijga O Kristu (CRO)

Isusovi preci

Ovo je rodoslovlje Isusa Krista, potomka kralja Davida koji je bio Abrahamov potomak.

Abrahamu se rodio Izak. Izaku se rodio Jakov. Jakovu su se rodili Juda i njegova braća.

Judi je Tamara rodila Peresa i Zeraha. Peresu se rodio Hesron, a Hesronu Ram.

Ramu se rodi Aminadab. Aminadabu se rodi Nahšon, a Nahšonu Salma.

Salmi je Rahaba rodila Boaza. Boazu je Ruta rodila Obeda. Obedu se rodio Jišaj.

Jišaju se rodio kralj David. Davidu je bivša Urijina žena rodila Salomona.

Salomonu se rodio Roboam. Roboamu se rodio Abija. Abiji se rodio Asa.

Asi se rodio Jozafat. Jozafatu se rodio Joram, a Joramu Ahazja.

Ahazji se rodio Jotam, Jotamu Ahaz, a Ahazu Ezekija.

10 Ezekiji se rodio Manaše, Manašeu Amon. Amonu se rodio Jošija.

11 Jošiji su se, u vrijeme progonstva u Babilon, rodili Jehonija i njegova braća.

12 Poslije progonstva u Babilon Jehoniji se rodio Šealtiel. Šealtielu se rodio Zerubabel.

13 Zerubabelu se rodio Elijakim, a Elijakimu Azor.

14 Azoru se rodio Sadok. Sadoku se rodio Akim, Akimu Elijud.

15 Elijudu se rodio Eleazar, Eleazaru Matan, a Matanu Jakov.

16 Jakovu se rodio Josip, muž Marije koja je rodila Isusa zvanoga Krist.

17 To je, dakle, ukupno četrnaest naraštaja od Abrahama do kralja Davida, četrnaest naraštaja od kralja Davida do progonstva u Babilon i četrnaest naraštaja od progonstva do Krista.

Rođenje Isusa Krista

18 Evo kako se zbilo rođenje Isusa Krista: Njegova majka Marija bila je zaručena s Josipom. Ali dok je još bila djevica, začela je po Svetome Duhu.

19 Kako je njezin muž Josip bio pravedan čovjek i kako ju nije htio javno osramotiti, naumi ju potajice napustiti.

20 Razmišljajući o tome, zaspao je te mu se u snu ukaže Božji glasnik. 'Josipe, sine Davidov,' reče mu on, 'ne oklijevaj uzeti Mariju za ženu! Jer dijete koje nosi začeto je po Svetome Duhu.

21 Ona će roditi sina i nazvat ćeš ga Isus (što znači Jahve spasava) jer će spasiti svoj narod od njegovih grijeha.'

22 Sve se to dogodilo da bi se obistinilo što je Gospodin rekao po proroku:
23     'Slušajte! Djevica će zanijeti! Rodit će sina koji će se zvati Emanuel' (što znači Bog je s nama).

24 Kad se Josip probudio, učini kako mu je Božji glasnik zapovjedio - dovede Mariju svojoj kući da mu bude žena.

25 Nije joj prišao kao muškarac dok nije rodila sina. A onda mu nadjene ime Isus.

Knijga O Kristu (CRO)

Knijga O Kristu (Croatian New Testament)
Copyright © 1982, 1992, 2000 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes