A A A A A
Bible Book List

Evanđelje po Marku 15 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Isus pred Pilatom

15 Odmah ujutro glavari svećenički zajedno sa starješinama i pismoznancima, cijelo Vijeće, održaše vijećanje, pa svezavši Isusa, odvedoše ga i predadoše Pilatu.

I Pilat ga upita: »Jesi li ti kralj židovski?« A on mu odgovori: »Ti kažeš.« A glavari su ga svećenički za mnogo toga optuživali. Pilat ga opet upita: »Zar ništa ne odgovaraš? Vidi koliko te optužuju!« A Isus više ništa ne odgovori tako da se Pilat čudio.

O Blagdanu bi im puštao jednoga sužnja koga bi iskali. Jedan koji se zvao Baraba bijaše zatvoren zajedno s ostalim pobunjenicima, koji su u pobuni počinili umorstvo. I dođe svjetina te stade od Pilata iskati to što im je običavao činiti. Pilat im odgovori: »Hoćete li da vam pustim kralja židovskoga?« 10 Jer je znao da su ga glavari svećenički bili predali iz zavisti. 11 Ali glavari svećenički potaknuše svjetinu neka traži da im radije pusti Barabu. 12 Pilat im nato opet reče: »Što dakle želite da učinim s ovim koga zovete kraljem židovskim?«[a] 13 Oni opet povikaše: »Raspni ga!« 14 Nato im Pilat reče: »Ta što je zla učinio?« Oni povikaše još glasnije: »Raspni ga!« 15 Tada im Pilat, hoteći ugoditi svjetini, pusti Barabu, a Isusa, pošto ga dade izbičevati, predade da ga raspnu.

Isusu se izruguju

16 Vojnici ga uvedoše u dvor upraviteljev, to jest u pretorij, i sazovu cijelu četu. 17 Zaogrnuše ga potom grimizom te spletoše trnov vijenac i stave mu ga na glavu. 18 Tada ga stadoše pozdravljati: »Zdravo, kralju židovski!« 19 I udarali su ga trskom po glavi, pljuvali na njega i klanjali mu se prigibajući koljena. 20 Kad mu se narugaše, svukoše mu grimiz i odjenuše mu njegove haljine.

Raspeće

I izvedu ga da ga raspnu. 21 I prisile nekog prolaznika koji se vraćao s polja, Šimuna Cirenca, oca Aleksandrova i Rufova, da mu ponese križ. 22 I dovedu ga na mjesto Golgotu, što znači: »Lubanjsko mjesto«. 23 Nudili su mu vino začinjeno smirnom, ali ga on ne uze.

24 Tada ga raspnu. Njegove haljine razdijele bacajući za njih kocku - što će tko dobiti. 25 A bijaše treći sat kad ga raspeše. 26 Bijaše iznad ispisan i natpis s njegovom krivnjom: 'Kralj židovski'. 27 S njime raspnu i dva razbojnika, jednoga njemu zdesna, a drugoga slijeva. (28) [b]

29 A prolaznici su hulili na njega, mašući glavama i govoreći: »Aha, ti što Hram razvaljuješ, i u tri ga dana sagradiš, 30 spasi samoga sebe, siđi s križa!« 31 Slično su, izrugujući se, govorili među sobom glavari svećenički zajedno s pismoznancima: »Druge je spasio, a sebe ne može spasiti. 32 Krist, kralj Izraelov! Neka sada siđe s križa, da vidimo i povjerujemo!« Vrijeđali su ga i oni koji s njime bijahu raspeti.

Isusova smrt

33 A kad dođe šesti sat nastade tama po svoj zemlji, sve do devetog sata. 34 O devetomu satu povika Isus jakim glasom: »Eloi, Eloi, lema sabahthani?«, što znači: »Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?«[c] 35 A neki koji su ondje stajali, čuvši to, govorili su: »Gle, zove Iliju!« 36 Netko pak otrča i namoči spužvu octom, nataknu je na trsku, te mu je davao da pije, govoreći: »Pustite da vidimo dolazi li Ilija da ga skine.« 37 A Isus, viknuvši jakim glasom, izdahnu.

38 I hramski se zastor razdrije nadvoje, odozgor dodolje. 39 A stotnik, koji je stajao nasuprot njemu, vidjevši ga da tako izdahnu, reče: »Uistinu, ovaj čovjek bijaše Sin Božji!«[d]

40 Bijahu tu i neke žene koje su to promatrale izdaleka: među njima Marija Magdalena, i Marija, majka Jakova Mlađega i Josipa, te Saloma. 41 One su ga slijedile dok još bijaše u Galileji i posluživale mu, te mnoge druge koje s njime uzađoše u Jeruzalem.

Isusov ukop

42 A kad se večer već spustila, budući da bijaše Priprava, dan uoči subote, 43 Josip iz Arimateje, ugledan vijećnik, koji i sam bijaše iščekivao kraljevstvo Božje, dođe, odvaži se, te uđe k Pilatu i zaiska Isusovo tijelo. 44 Pilat se začudi da je već umro te dozvavši stotnika, upita ga je li odavno umro. 45 I kad dozna od stotnika, darova tijelo Josipu. 46 A on kupi platno, skinu tijelo i povi ga u platno te položi u grobnicu, koja bijaše izdubljena u stijeni. I dokotrlja kamen na grobna vrata. 47 A Marija Magdalena i Marija Josipova promatrale su gdje ga polažu.

Footnotes:

  1. Mk 15,12 »želite« i »koga zovete« - autentičnost nije potvrđena u svim najvažnijim rukopisima. Bez ovih riječi redak bi glasio: »Što dakle da učinim s ovim kraljem židovskim?«
  2. Mk 15,28 Neki rukopisi dodaju tekst koji pojedini prijevodi umeću u redak 28, »I ispuni se Pismo koje govori: 'Svrstan bi među bezakonike.'« Usp. Lk 22,37, Isa 53,12 (prijevod Septuaginte, dalje: LXX).
  3. Mk 15,34 Umjesto »lema sabahthani«, neki rukopisi donose: »lamma sabahthani«.
  4. Mk 15,39 Umjesto »da tako izdahnu«, neki rukopisi imaju: »da tako povikavši izdahnu«.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes