A A A A A
Bible Book List

Evanđelje po Marku 14 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Zavjera protiv Isusa

14 Bijaše dva dana do Pashe i Beskvasnih kruhova. Glavari su svećenički i pismoznanci tražili kako da ga na prijevaru uhite i ubiju. Govorili su naime: »Ne za Blagdana, da ne nastane pobuna naroda.«

Pomazanje u Betaniji

I dok u Betaniji, u kući Šimuna Gubavca, bijaše za stolom, dođe neka žena s alabastrenom posudicom čiste skupocjene nardove pomasti; i razbivši alabastrenu posudicu izli mu pomast na glavu. A neki su se srdili u sebi: »Čemu ovo prosipanje pomasti? Jer mogla se ta pomast prodati za više od tristo denara i dati siromasima.« I otresali su se na nju. A Isus reče: »Pustite je! Što joj dodijavate? Dobro djelo izvrši na meni. Jer siromahe imate uvijek sa sobom i možete im dobro činiti kad god hoćete, a mene nemate uvijek. Ona je učinila što je mogla. Unaprijed pomaza moje tijelo za ukop. Kažem vam pak, zaista: gdje god se bude propovijedalo Evanđelje, po cijelomu svijetu, kazivat će se i ovo što ona učini - njoj u spomen.«

Juda izdajnik

10 Tada Juda Iskariotski, jedan od Dvanaestorice, ode glavarima svećeničkim da im ga preda. 11 Čuvši to, oni se obradovaše i obećaše mu dati novca. A on je tražio kad bi bilo zgodno da ga preda.

Priprema pashalne večere

12 I prvoga dana Beskvasnih kruhova, kad se žrtvovala pasha, upitaju ga njegovi učenici: »Gdje hoćeš da odemo i pripravimo ti da blaguješ pashu?« 13 On tada pošalje dvojicu svojih učenika i reče im: »Idite u grad i susrest će vas čovjek koji nosi krčag vode. Pođite za njim, 14 pa gdje god da uđe, recite domaćinu: 'Učitelj pita: Gdje mi je gostinjska soba u kojoj bih blagovao pashu sa svojim učenicima?' 15 A on će vam pokazati prostranu gornju sobu, prostrtu sagovima i pripremljenu. Ondje nam pripravite.« 16 Učenici otiđoše, dođoše u grad i nađoše kako im je rekao, te pripraviše pashu.

Najava izdajnika

17 A kad se spusti večer dođe on s Dvanaestoricom.

18 I dok su bili za stolom i blagovali, Isus reče: »Zaista, kažem vam, jedan će me od vas, koji blaguje sa mnom, izdati.« 19 A oni se stadoše žalostiti i govoriti mu jedan za drugim: »Da nisam ja?« 20 A on im reče: »Jedan od Dvanaestorice, koji umače sa mnom u zdjelu. 21 Jer Sin Čovječji, doduše, odlazi kao što je pisano za njega, ali jao čovjeku onomu koji izdaje Sina Čovječjega! Tomu bi čovjeku bolje bilo da se ni rodio nije.«

Euharistija - Večera Gospodnja

22 I dok su blagovali, uzevši kruh i izrekavši blagoslov, razlomi i dade im, te reče: »Uzmite! Ovo je tijelo moje.« 23 I uzevši čašu te izrekavši hvalu, dade im. I pili su iz nje svi. 24 I reče im: »Ovo je moja krv Saveza koja se prolijeva za mnoge.[a] 25 Zaista, kažem vam, zasigurno više neću piti od trsova roda do onoga dana kad ću ga, novoga, piti u kraljevstvu Božjem.«

Najava Petrova zatajenja

26 Kad otpjevaše hvalospjeve, izađoše na Maslinsku goru. 27 I reče im Isus: »Svi ćete se sablazniti. Ta pisano je: 'Udarit ću pastira, i ovce će se razbježati.' 28 Ali nakon što budem uskrišen, ići ću pred vama u Galileju.« 29 A Petar mu reče: »Ako se i svi sablazne, ali ja neću.« 30 Reče mu nato Isus: »Zaista, kažem ti: Danas, već ove noći, prije no što pijetao dvaput zapjeva, triput ćeš me zanijekati.« 31 Ali je on upornije tvrdio: »Bude li trebalo da umrem s tobom, nikako te neću zanijekati.« A tako su i svi govorili.

U Getsemani

32 I dođu u predio imenom Getsemani, te on reče svojim učenicima: »Sjednite ovdje dok se ne pomolim.« 33 I uzme sa sobom Petra i Jakova i Ivana. Tada ga strah stade obuzimati i tjeskoba pritiskati, 34 pa im reče: »Prežalosna mi je duša sve do smrti. Ostanite ovdje i bdijte!« 35 I otišavši malo dalje, padao je na zemlju i molio da ga, ako je moguće, mimoiđe ovaj čas. 36 I reče: »Abba, Oče! Tebi je sve moguće! Otkloni od mene ovu čašu; ali ne što ja hoću, nego što ti hoćeš.« 37 I dođe i nađe ih gdje spavaju, pa reče Petru: »Šimune! Spavaš? Zar nisi mogao ni jedan sat bdjeti? 38 Bdijte i molite da ne padnete u napast! Duh je, doduše, voljan, ali je tijelo slabo.«

39 I opet ode i pomoli se govoreći istu besjedu. 40 Ponovno dođe i nađe ih gdje spavaju, jer im se oči bijahu sklapale i nisu znali što bi mu odgovorili. 41 Dođe i treći put pa im reče: »Još spavate i počivate? Gotovo je! Dođe čas! Evo se Sin Čovječji predaje u ruke grješničke. 42 Ustanite, hajdemo! Evo se približio moj izdajnik.«

Isus izdan i uhićen

43 I tada, dok je on još govorio, dođe Juda, jedan od Dvanaestorice, i s njime svjetina s mačevima i toljagama, poslana od glavara svećeničkih, pismoznanaca i starješina. 44 A njegov izdajnik dao im je znak, govoreći: »Koga poljubim, taj je. Uhitite ga i oprezno odvedite.« 45 I čim dođe, pristupi k njemu i reče: »Rabbi!« I poljubi ga. 46 Oni podigoše ruke na njega i uhitiše ga. 47 A jedan od onih što su stajali ondje, trgnuvši mač, udari slugu velesvećenika i odsiječe mu uho. 48 Isus im tada reče: »Kao na razbojnika izađoste s mačevima i toljagama da me uhvatite! 49 Svaki sam dan bio s vama u Hramu poučavajući i ne uhitiste me. No neka se ispune Pisma.« 50 I ostaviviši ga, svi pobjegoše.

51 A slijedio ga neki mladić ogrnut plahtom po golu tijelu. I uhvate ga, 52 a on, ostavivši plahtu, gol pobježe.

Isus pred Kaifom

53 Dovedoše Isusa velesvećeniku. I saberu se svi glavari svećenički, starješine i pismoznanci. 54 A Petar ga slijedio izdaleka sve do u dvor velesvećenika. I sjedio je sa stražarima grijući se uz vatru.

55 A glavari svećenički i cijelo Vijeće tražili su svjedočanstvo protiv Isusa, da bi ga mogli pogubiti, ali nisu mogli naći - 56 jer su mnogi lažno svjedočili protiv njega, ali svjedočanstva im se nisu slagala. 57 Neki su tako ustali i lažno svjedočili protiv njega: 58 »Mi smo ga čuli gdje govori: 'Ja ću razvaliti ovaj rukom načinjen Hram i za tri dana sagraditi drugi, rukom nenačinjen.'« 59 Ali im se ni ovo svjedočanstvo nije slagalo.

60 Tada velesvećenik ustade, stupi u sredinu i upita Isusa: »Zar ništa ne odgovaraš na to što ovi svjedoče protiv tebe?« 61 A on je šutio i ništa nije odgovorio. Ponovno ga velesvećenik upita: »Jesi li ti Krist, Sin Blagoslovljenoga?« 62 Isus reče: »Ja jesam! I gledat ćete Sina Čovječjega gdje sjedi zdesna Sile i dolazi s oblacima nebeskim.« 63 Tada velesvećenik, razdrijevši svoje haljine, reče: »Što nam još trebaju svjedoci? 64 Čuli ste hulu. Što vam se čini?« A oni svi presudiše da zaslužuje smrt. 65 Potom ga neki stadoše pljuvati, prekrivati mu lice, udarati ga i govoriti mu: »Proreci!« I stražari mu udariše pljuske.

Petar zanijekao Isusa

66 I dok je Petar bio dolje u dvorištu, dođe jedna velesvećenikova sluškinja te, 67 ugledavši Petra gdje se grije, upilji u njega pogled te reče: »I ti bijaše s Nazarećaninom, Isusom!« 68 A on zanijeka: »Ne znam i ne razumijem o čemu govoriš.« I izađe van u predvorje, a pijetao zapjeva.[b] 69 A sluškinja, ugledavši ga, stade opet govoriti onima što su okolo stajali: »Ovaj je jedan od njih.« 70 A on je opet nijekao. Kratko potom oni koji su ondje stajali opet stadoše govoriti Petru: »Uistinu si jedan od njih; ta i Galilejac si!« 71 A on se stade kleti i zaklinjati: »Ne znam toga čovjeka o kome govorite.« 72 I odmah pijetao po drugi put zapjeva. I prisjeti se Petar riječi, koje mu Isus reče: »Prije no što pijetao dvaput zapjeva, triput ćeš me zanijekati.« I briznu u plač.

Footnotes:

  1. Mk 14,24 Umjesto »Saveza«, neki rukopisi imaju: »novoga Saveza«.
  2. Mk 14,68 »a pijetao zapjeva« - autentičnost nije potvrđena u svim najvažnijim rukopisima.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes