A A A A A
Bible Book List

Evanđelje po Marku 1 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Ivan Krstitelj

Početak Evanđelja Isusa Krista, Sina Božjega.[a] Kao što je pisano u Izaiji proroku:

»Evo, šaljem glasnika svojega pred licem tvojim da pripravi put tvoj;[b] glas onoga koji viče u pustinji: 'Pripravite put Gospodnji, poravnajte staze njegove!'«

Pojavi se Ivan Krstitelj u pustinji propovijedajući krštenje obraćenja za oproštenje grijeha.[c] K njemu je izlazila sva zemlja judejska i svi Jeruzalemci; i on ih je krštavao u rijeci Jordanu, a oni su priznavali svoje grijehe.

Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku, s kožnatim pojasom oko svojih bokova. A hranio se skakavcima i divljim medom. I propovijedao je: »Za mnom dolazi onaj koji je jači od mene. Ja nisam dostojan prignuti se i odriješiti mu remena na obući. Ja vas krstih vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.«

Krštenje Isusovo

U one dane dođe Isus iz Nazareta galilejskoga i Ivan ga krsti u Jordanu. 10 I odmah, tek što izađe iz vode, ugleda nebesa kako se rascjepljuju i Duha kako se poput goluba na njega spušta. 11 A glas s nebesa dođe: »Ti si Sin moj, Ljubljeni, ti si mi omilio!«

Kušnja Isusova

12 I odmah ga Duh izvede u pustinju. 13 I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše među zvijerima, a anđeli su ga posluživali.

Početak propovijedanja

14 Nakon što Ivan bi predan, dođe Isus u Galileju. Propovijedao je Evanđelje Božje:[d] 15 »Ispunilo se vrijeme i kraljevstvo je Božje blizu. Obratite se i vjerujte Evanđelju!«

Prvi učenici

16 I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje bacaju mreže u more, jer bijahu ribari. 17 A Isus im reče: »Pođite za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi.« 18 I oni odmah ostaviše mreže te ga stadoše slijediti. 19 Otišavši pak malo dalje, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana gdje i oni u lađici popravljaju mreže. 20 Odmah pozva i njih. A oni ostaviše svoga oca Zebedeja u lađici s najamnicima i otiđoše za njim.

U kafarnaumskoj sinagogi

21 I stignu u Kafarnaum. Odmah u subotu uđe on u sinagogu i stade poučavati. 22 Bijahu zadivljeni njegovim učenjem, jer ih je učio kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.

23 A upravo bijaše u njihovoj sinagogi čovjek s nečistim duhom, koji povika: 24 »Što mi imamo s tobom, Isuse Nazarećanine? Jesi li nas došao uništiti? Znam te tko si: Svetac Božji!« 25 A Isus mu zaprijeti: »Umukni i izađi iz njega!« 26 I potrese ga nečisti duh te, povikavši jakim glasom, izađe iz njega. 27 A svi se zapanjiše tako da zapitkivahu jedni druge, govoreći: »Što je ovo? Kakva li nova učenja! I s takvom snagom! I nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.« 28 I odmah se glas o njemu proširi posvuda, po svoj okolici galilejskoj.

Iscjeljenje Petrove punice

29 I odmah, čim izađoše iz sinagoge, dođoše s Jakovom i Ivanom u kuću Šimunovu i Andrijinu. 30 A punica Šimunova ležala u ognjici, i odmah mu reknu za nju. 31 On pristupi te je, uhvativši za ruku, podiže. I ostavi je ognjica, te im posluživaše.

Iscjeljenja u Kafarnaumu

32 A kad sunce zađe i spusti se večer, donosili su k njemu sve bolesne i opsjednute. 33 I sav se grad skupio na vratima. 34 I on iscijeli mnoge bolesne obuzete različitim bolestima i izagna mnoge zle duhove. I nije dopuštao zlim dusima da govore, jer su ga poznavali.

Po Galileji

35 A pred jutro, još za mraka, on ustade, izađe i ode na samotno mjesto te se ondje molio. 36 Potražiše ga Šimun i oni koji su bili s njime. 37 I kad ga nađoše, reknu mu: »Svi te traže.« 38 Tada im reče: »Otiđimo drugamo, u obližnja mjesta, da i ondje propovijedam, jer radi toga dođoh.« 39 I pođe po svoj Galileji propovijedajući u njihovim sinagogama i izgoneći zle duhove.

Iscjeljenje gubavca

40 I dođe k njemu neki gubavac te ga, preklinjući i klečeći, zamoli: »Ako hoćeš, možeš me očistiti.«[e] 41 A on se sažali i pruži svoju ruku, dotaknu ga se te mu reče: »Hoću, budi čist!« 42 I odmah nestade guba s njega i očisti se. 43 On ga smjesta otpusti strogo mu zaprijetivši: 44 »Pazi, nikomu ništa ne reci, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi za svoje očišćenje, što zapovjedi Mojsije, njima za svjedočanstvo.« 45 A on čim izađe, stade naveliko pripovijedati i raznositi glas, tako da Isus nije mogao više javno ući u grad, nego se zadržavao vani na samotnim mjestima; i dolazili su k njemu odasvud.

Footnotes:

  1. Mk 1,1 »Sina Božjega« - autentičnost nije potvrđena u svim najvažnijim rukopisima.
  2. Mk 1,2 Umjesto »u Izaiji proroku«, neki rukopisi donose: »u Prorocima«.
  3. Mk 1,4 Umjesto »Ivan Krstitelj«, neki rukopisi imaju: »Ivan; krštavao je«.
  4. Mk 1,14 Umjesto »Evanđelje Božje«, neki rukopisi imaju: »Evanđelje Kraljevstva Božjeg«.
  5. Mk 1,40 »i klečeći« - autentičnost nije potvrđena u svim najvažnijim rukopisima.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes