A A A A A
Bible Book List

Evanđelje po Marku 14 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Zavjera protiv Isusa

14 Bijaše dva dana do Pashe i Beskvasnih kruhova. Glavari su svećenički i pismoznanci tražili kako da ga na prijevaru uhite i ubiju. Govorili su naime: »Ne za Blagdana, da ne nastane pobuna naroda.«

Pomazanje u Betaniji

I dok u Betaniji, u kući Šimuna Gubavca, bijaše za stolom, dođe neka žena s alabastrenom posudicom čiste skupocjene nardove pomasti; i razbivši alabastrenu posudicu izli mu pomast na glavu. A neki su se srdili u sebi: »Čemu ovo prosipanje pomasti? Jer mogla se ta pomast prodati za više od tristo denara i dati siromasima.« I otresali su se na nju. A Isus reče: »Pustite je! Što joj dodijavate? Dobro djelo izvrši na meni. Jer siromahe imate uvijek sa sobom i možete im dobro činiti kad god hoćete, a mene nemate uvijek. Ona je učinila što je mogla. Unaprijed pomaza moje tijelo za ukop. Kažem vam pak, zaista: gdje god se bude propovijedalo Evanđelje, po cijelomu svijetu, kazivat će se i ovo što ona učini - njoj u spomen.«

Juda izdajnik

10 Tada Juda Iskariotski, jedan od Dvanaestorice, ode glavarima svećeničkim da im ga preda. 11 Čuvši to, oni se obradovaše i obećaše mu dati novca. A on je tražio kad bi bilo zgodno da ga preda.

Priprema pashalne večere

12 I prvoga dana Beskvasnih kruhova, kad se žrtvovala pasha, upitaju ga njegovi učenici: »Gdje hoćeš da odemo i pripravimo ti da blaguješ pashu?« 13 On tada pošalje dvojicu svojih učenika i reče im: »Idite u grad i susrest će vas čovjek koji nosi krčag vode. Pođite za njim, 14 pa gdje god da uđe, recite domaćinu: 'Učitelj pita: Gdje mi je gostinjska soba u kojoj bih blagovao pashu sa svojim učenicima?' 15 A on će vam pokazati prostranu gornju sobu, prostrtu sagovima i pripremljenu. Ondje nam pripravite.« 16 Učenici otiđoše, dođoše u grad i nađoše kako im je rekao, te pripraviše pashu.

Najava izdajnika

17 A kad se spusti večer dođe on s Dvanaestoricom.

18 I dok su bili za stolom i blagovali, Isus reče: »Zaista, kažem vam, jedan će me od vas, koji blaguje sa mnom, izdati.« 19 A oni se stadoše žalostiti i govoriti mu jedan za drugim: »Da nisam ja?« 20 A on im reče: »Jedan od Dvanaestorice, koji umače sa mnom u zdjelu. 21 Jer Sin Čovječji, doduše, odlazi kao što je pisano za njega, ali jao čovjeku onomu koji izdaje Sina Čovječjega! Tomu bi čovjeku bolje bilo da se ni rodio nije.«

Euharistija - Večera Gospodnja

22 I dok su blagovali, uzevši kruh i izrekavši blagoslov, razlomi i dade im, te reče: »Uzmite! Ovo je tijelo moje.« 23 I uzevši čašu te izrekavši hvalu, dade im. I pili su iz nje svi. 24 I reče im: »Ovo je moja krv Saveza koja se prolijeva za mnoge.[a] 25 Zaista, kažem vam, zasigurno više neću piti od trsova roda do onoga dana kad ću ga, novoga, piti u kraljevstvu Božjem.«

Najava Petrova zatajenja

26 Kad otpjevaše hvalospjeve, izađoše na Maslinsku goru. 27 I reče im Isus: »Svi ćete se sablazniti. Ta pisano je: 'Udarit ću pastira, i ovce će se razbježati.' 28 Ali nakon što budem uskrišen, ići ću pred vama u Galileju.« 29 A Petar mu reče: »Ako se i svi sablazne, ali ja neću.« 30 Reče mu nato Isus: »Zaista, kažem ti: Danas, već ove noći, prije no što pijetao dvaput zapjeva, triput ćeš me zanijekati.« 31 Ali je on upornije tvrdio: »Bude li trebalo da umrem s tobom, nikako te neću zanijekati.« A tako su i svi govorili.

U Getsemani

32 I dođu u predio imenom Getsemani, te on reče svojim učenicima: »Sjednite ovdje dok se ne pomolim.« 33 I uzme sa sobom Petra i Jakova i Ivana. Tada ga strah stade obuzimati i tjeskoba pritiskati, 34 pa im reče: »Prežalosna mi je duša sve do smrti. Ostanite ovdje i bdijte!« 35 I otišavši malo dalje, padao je na zemlju i molio da ga, ako je moguće, mimoiđe ovaj čas. 36 I reče: »Abba, Oče! Tebi je sve moguće! Otkloni od mene ovu čašu; ali ne što ja hoću, nego što ti hoćeš.« 37 I dođe i nađe ih gdje spavaju, pa reče Petru: »Šimune! Spavaš? Zar nisi mogao ni jedan sat bdjeti? 38 Bdijte i molite da ne padnete u napast! Duh je, doduše, voljan, ali je tijelo slabo.«

39 I opet ode i pomoli se govoreći istu besjedu. 40 Ponovno dođe i nađe ih gdje spavaju, jer im se oči bijahu sklapale i nisu znali što bi mu odgovorili. 41 Dođe i treći put pa im reče: »Još spavate i počivate? Gotovo je! Dođe čas! Evo se Sin Čovječji predaje u ruke grješničke. 42 Ustanite, hajdemo! Evo se približio moj izdajnik.«

Isus izdan i uhićen

43 I tada, dok je on još govorio, dođe Juda, jedan od Dvanaestorice, i s njime svjetina s mačevima i toljagama, poslana od glavara svećeničkih, pismoznanaca i starješina. 44 A njegov izdajnik dao im je znak, govoreći: »Koga poljubim, taj je. Uhitite ga i oprezno odvedite.« 45 I čim dođe, pristupi k njemu i reče: »Rabbi!« I poljubi ga. 46 Oni podigoše ruke na njega i uhitiše ga. 47 A jedan od onih što su stajali ondje, trgnuvši mač, udari slugu velesvećenika i odsiječe mu uho. 48 Isus im tada reče: »Kao na razbojnika izađoste s mačevima i toljagama da me uhvatite! 49 Svaki sam dan bio s vama u Hramu poučavajući i ne uhitiste me. No neka se ispune Pisma.« 50 I ostaviviši ga, svi pobjegoše.

51 A slijedio ga neki mladić ogrnut plahtom po golu tijelu. I uhvate ga, 52 a on, ostavivši plahtu, gol pobježe.

Isus pred Kaifom

53 Dovedoše Isusa velesvećeniku. I saberu se svi glavari svećenički, starješine i pismoznanci. 54 A Petar ga slijedio izdaleka sve do u dvor velesvećenika. I sjedio je sa stražarima grijući se uz vatru.

55 A glavari svećenički i cijelo Vijeće tražili su svjedočanstvo protiv Isusa, da bi ga mogli pogubiti, ali nisu mogli naći - 56 jer su mnogi lažno svjedočili protiv njega, ali svjedočanstva im se nisu slagala. 57 Neki su tako ustali i lažno svjedočili protiv njega: 58 »Mi smo ga čuli gdje govori: 'Ja ću razvaliti ovaj rukom načinjen Hram i za tri dana sagraditi drugi, rukom nenačinjen.'« 59 Ali im se ni ovo svjedočanstvo nije slagalo.

60 Tada velesvećenik ustade, stupi u sredinu i upita Isusa: »Zar ništa ne odgovaraš na to što ovi svjedoče protiv tebe?« 61 A on je šutio i ništa nije odgovorio. Ponovno ga velesvećenik upita: »Jesi li ti Krist, Sin Blagoslovljenoga?« 62 Isus reče: »Ja jesam! I gledat ćete Sina Čovječjega gdje sjedi zdesna Sile i dolazi s oblacima nebeskim.« 63 Tada velesvećenik, razdrijevši svoje haljine, reče: »Što nam još trebaju svjedoci? 64 Čuli ste hulu. Što vam se čini?« A oni svi presudiše da zaslužuje smrt. 65 Potom ga neki stadoše pljuvati, prekrivati mu lice, udarati ga i govoriti mu: »Proreci!« I stražari mu udariše pljuske.

Petar zanijekao Isusa

66 I dok je Petar bio dolje u dvorištu, dođe jedna velesvećenikova sluškinja te, 67 ugledavši Petra gdje se grije, upilji u njega pogled te reče: »I ti bijaše s Nazarećaninom, Isusom!« 68 A on zanijeka: »Ne znam i ne razumijem o čemu govoriš.« I izađe van u predvorje, a pijetao zapjeva.[b] 69 A sluškinja, ugledavši ga, stade opet govoriti onima što su okolo stajali: »Ovaj je jedan od njih.« 70 A on je opet nijekao. Kratko potom oni koji su ondje stajali opet stadoše govoriti Petru: »Uistinu si jedan od njih; ta i Galilejac si!« 71 A on se stade kleti i zaklinjati: »Ne znam toga čovjeka o kome govorite.« 72 I odmah pijetao po drugi put zapjeva. I prisjeti se Petar riječi, koje mu Isus reče: »Prije no što pijetao dvaput zapjeva, triput ćeš me zanijekati.« I briznu u plač.

Footnotes:

  1. Mk 14,24 Umjesto »Saveza«, neki rukopisi imaju: »novoga Saveza«.
  2. Mk 14,68 »a pijetao zapjeva« - autentičnost nije potvrđena u svim najvažnijim rukopisima.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

Evanđelje po Marku 14 Knijga O Kristu (CRO)

Pomazanje u Betaniji

14 Bila su dva dana do Pashe i do Blagdana beskvasnih kruhova. Svećenički poglavari i pismoznanci još su čekali prigodu da Isusa na prijevaru uhvate i ubiju.

'Nećemo na blagdanskoj svetkovini

Dok je Isus u međuvremenu bio u Betaniji u kući Šimuna gubavca, uđe neka žena s alabasternom posudom skupocjenoga nardova mirisnog ulja. Razbije grlo posude i izlije ulje Isusu na glavu.

Neki se zbog toga naljute: 'Čemu tako rasipati skupocjenu pomast!'

Mogla se skupo prodati,[a] a novac pozdijeliti siromasima!'

Ali Isus im reče: 'Pustite ju na miru! Zašto joj dodijavate? Učinila mi je dobro djelo.

Siromaha će uvijek biti da im pomažete kad god budete htjeli, a ja neću zauvijek ostati s vama.

Ona je učinila što je mogla. Unaprijed je pomazala moje tijelo za ukop.

Zaista vam kažem, gdje god se diljem svijeta bude propovijedala Radosna vijest, spominjat će se i ovo njezino djelo, njoj na uspomenu.'

Juda pristaje izdati Isusa

10 Tada Juda Iškariotski, jedan od Dvanaestorice, ode svećeničkim poglavarima da se dogovori kako će izdati Isusa.

11 Oni se obraduju i obećaju mu dati novca. Tako Juda počne tražiti prigodu da izda Isusa.

Posljednja večera

12 Na prvi dan Blagdana beskvasnih kruhova, kad je bio običaj žrtvovati pashalno janje, učenici upitaju Isusa: 'Gdje želiš da ti pripravimo pashalnu večeru?'

13 On pošalje dvojicu u Jeruzalem: 'Idite u grad. Tamo ćete sresti čovjeka koji nosi vodu u vrču. Pođite za njim.

14 U kući u koju uđe potražite domaćina pa mu recite: "Učitelj pita u kojoj sobi može blagovati pashalnu večeru sa svojim učenicima.'

15 On će vas povesti u veliku sobu na katu, posve pripremljenu. Ondje nam pripravite večeru.'

16 Učenici odu u grad i nađu sve kako im je Isus rekao te ondje pripreme pashalnu večeru.

17 Uvečer Isus dođe s Dvanaestoricom.

18 Dok su jeli za stolom, reče im: 'Zaista vam kažem, jedan od vas koji sa mnom jedete izdat će me.'

19 Oni se silno ražaloste pa ga jedan za drugim počnu pitati: 'Nisam valjda ja taj?'

20 On odgovori: 'To je jedan od vas Dvanaestorice, koji sa mnom umače kruh u istu zdjelu!

21 Jer ja, Sin Čovječji, moram umrijeti kao što piše u Svetome pismu. Ali teško onome koji Sina Čovječjega izda! Bilo bi mu bolje da se nije ni rodio!'

22 Dok su jeli, Isus uzme kruh, zahvali Bogu, razlomi ga i dade im govoreći: 'Uzmite; ovo je moje tijelo!'

23 Zatim uzme čašu vina, zahvali Bogu i pruži njima. Svi su iz nje pili.

24 A on im reče: 'Ovo je moja krv, krv Saveza[b] između Boga i Božjega naroda, koja se prolijeva za mnoge.

25 Zaista vam kažem, neću više okusiti vina[c] sve do onoga dana kad budem pio novo vino u Božjemu kraljevstvu.'

26 Zatim zapjevaju psalme te odu na Maslinsku goru.

Isusovo proroštvo o Petru

27 'Svi ćete me napustiti

28 Ali pošto ustanem od mrtvih, ići ću pred vama u Galileju.'

29 Petar mu reče: 'Napuste li te i svi ostali, ja te neću napustiti!'

30 'Zaista ti kažem,' reče mu Isus, 'prije nego što se pijetao sutra ujutro drugi put oglasi, triput ćeš me se odreći.'

31 'Neću!' stane ga uvjeravati Petar. 'Makar morao s tobom i umrijeti, neću te se odreći!' Tako su se zaklinjali i svi ostali.

Isus se moli u Getsemaniju

32 Dođu tako u maslinik nazvan Getsemani, a Isus reče učenicima: 'Sjednite tu dok se ja pomolim!'

33 Povede sa sobom Petra, Jakova i Ivana. Obuzmu ga tjeskoba i duboka žalost.

34 Reče: 'Duša mi je na smrt shrvana tugom. Ostanite tu i bdijte sa mnom.'

35 Ode malo dalje i padne ničice. Molio se da ga, ako je moguće, mimoiđe strašni trenutak koji ga čeka.

36 'Abba, Oče!' molio je, 'tebi je sve moguće. Otkloni ovu čašu od mene! Ipak, neka bude po tvojoj, a ne po mojoj volji.'

37 Zatim se vrati trojici učenika i nađe ih spavati. 'Šimune!' reče Petru. 'Zar spavaš? Nisi mogao ni ure probdjeti sa mnom?

38 Ostanite budni i molite da vas ne bi svladala kušnja. Jer duh je spreman, ali je tijelo slabo.'

39 Ode još jedanput i pomoli se istim riječima.

40 I opet ih po povratku nađe spavati jer su im oči otežale. Nisu znali što bi mu rekli.

41 Kad se treći put vratio, reče im: 'Još spavate i odmarate se? Dosta je bilo! Kucnuo je čas! Ja, Sin Čovječi, predan sam grešnicima u ruke.

42 Ustanite! Hajdemo! Evo, moj je izdajnik već tu!'

Isusovo uhićenje

43 Upravo tada stigne Juda, jedan od dvanaestorice učenika, a s njime i svjetina naoružana mačevima i toljagama, koju su poslali svećenički poglavari, pismoznanci i drugi starješine.

44 Juda im je rekao: 'To je onaj kojega poljubim. Uhvatite ga i odvedite pod stražom.'

45 Čim stignu, Juda priđe Isusu. 'Učitelju!' reče i poljubi ga.

46 Zatim podignu ruke na Isusa i uhvate ga.

47 Jedan od nazočnih nato izvuče mač i njime odsiječe uho sluzi velikoga svećenika.

48 Isus reče: 'Pošli ste na mene mačevima i toljagama kao na razbojnika!

49 A svaki dan sam u Hramu poučavao, pa me ipak niste uhvatili. Ali sve se ovo događa zato da bi se ispunilo ono što o meni piše u Pismu.'

50 Nato ga svi učenici napuste i pobjegnu.

51 Slijedio ga je samo neki mladić u noćnoj košulji od gruba platna na golom tijelu. Kad su ga pokušali uhvatiti,

52 on ostavi košulju koju su mu strgnuli i gol pobjegne od njih.

Isus pred Velikim vijećem

53 Isusa odvedu do kuće velikog svećenika, gdje se ubrzo okupe ostali svećenički poglavari, pismoznanci i drugi starješine.

54 Petar ga je izdaleka slijedio i kradomice ušao u dvorište palače velikog svećenika. Sjeo je sa slugama uz vatru da se zagrije.

55 Unutra su svećenički poglavari i Veliko vijeće tražili svjedočanstvo protiv Isusa na temelju kojega bi ga mogli smaknuti. Ali nisu ga mogli pronaći.

56 Mnogi su lažno svjedočili, ali im se iskazi nisu podudarali.

57 Zatim su neki o njemu lagali:

58 'Čuli smo ga kad je rekao: "Srušit ću ovaj Hram izgrađen ljudskim rukama i za tri dana ću izgraditi drugi, bez ljudskih ruku!''

59 Ali ni tada im se svjedočanstvo nije podudaralo.

60 Veliki svećenik zatim stane pred sud i upita Isusa: 'Zar nećeš odgovoriti na te optužbe protiv sebe?'

61 Isus ne odgovori. Tada ga veliki svećenik upita: 'Jesi li ti Mesija, Sin Preslavnoga Boga?'

62 Isus odgovori: 'Jesam. I vidjet ćete Sina Čovječjega kako sjedi Bogu zdesna i kako dolazi na nebeskim oblacima.'

63 Veliki svećenik nato razdere svoju odjeću i reče: 'Što će nam još svjedoci?

64 Čuli ste ga kako huli! Što kažete?' I svi ga osude na smrt.

65 Neki počnu pljuvati po njemu. Pokrili su mu oči i onda ga udarali šakama rugajući se: 'Pogodi tko te udario, proroče!' Čak su ga i sluge udarali.

Petar se odriče Isusa

66 Dok je Petar bio u dvorištu, dođe sluškinja velikog svećenika.

67 Kad ugleda Petra da se grije pokraj vatre, pobliže ga promotri i reče: 'I ti si bio s Isusom Nazarećaninom!'

68 Petar zaniječe: 'Niti znam niti razumijem o čemu govoriš.' I iziđe u predvorje. Upravo tada zakukuriče pijetao.

69 Sluškinja ga opazi da ondje stoji pa opet počne govoriti ostalima: 'Onaj je čovjek jedan od njih!'

70 Petar ponovno zaniječe.Poslije i ostali koji su se ondje našli počnu Petru govoriti: 'Pa ti si stvarno jedan od njih, a i Galilejac si!'

71 Petar se počne kleti i zaklinjati: 'Ja i ne poznajem tog čovjeka o kojemu vi govorite!'

72 I pijetao se odmah drugi put oglasi. Petar se sjeti Isusovih riječi: 'Prije nego što se pijetao sutra ujutro drugi put oglasi, triput ćeš me se odreći.' I brizne u plač.

Footnotes:

  1. Evanđelje po Marku 14:5 U grčkome: prodati za više od tristo denara.
  2. Evanđelje po Marku 14:24 U nekim rukopisima: krv novoga Saveza.
  3. Evanđelje po Marku 14:25 U grčkome: neću piti od trsova roda.
Knijga O Kristu (CRO)

Knijga O Kristu (Croatian New Testament)
Copyright © 1982, 1992, 2000 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes