A A A A A
Bible Book List

Evanđelje po Luki 8 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Žene u službi Evanđelja

Potom je redom obilazio gradove i sela propovijedajući i navješćujući Evanđelje o kraljevstvu Božjemu. S njime su bila Dvanaestorica i neke žene koje bijahu iscijeljene od zlih duhova i bolesti: Marija koja se zove Magdalena, iz koje je bilo izašlo sedam zlih duhova, i Ivana, žena Huze, Herodova upravitelja, te Suzana i mnoge druge koje su im služile svojim imanjima.[a]

Prispodoba o sijaču

Kako se skupljalo veliko mnoštvo, te su dolazili k njemu iz svakoga grada, reče on u prispodobi:

»Izađe sijač sijati sjeme. I dok je sijao, jedno pade uz put, i bi pogaženo te ga ptice nebeske pozobaše. Drugo pade na stijenu; i čim izniknu, usahnu jer nije imalo vlage. Drugo opet pade u trnje, a trnje uzraste skupa s njime i uguši ga. A neko drugo pade na dobru zemlju, izniknu i dade strostruki rod.« Rekavši to, viknu: »Tko ima uši da čuje, neka čuje!«

Njegovi ga učenici upitaju kakva bi to bila prispodoba. 10 On nato reče: »Vama je dano upoznati tajne kraljevstva Božjega, ali ostalima tek u prispodobama, 'da gledajući ne vide i slušajući ne razumiju'.

11 A ovo je ta prispodoba: Sjeme je riječ Božja. 12 Oni 'uz put', to su oni koji čuju; zatim dolazi đavao i otima Riječ iz srca njihova da ne bi uzvjerovali i spasili se. 13 A 'na stijeni', to su oni koji, kad čuju, primaju Riječ s radošću, ali nemaju korijena; oni neko vrijeme vjeruju, ali u vrijeme kušnje otpadnu. 14 A što pade 'u trnje', to su oni koji čuju, no odu pa se pod brigama, bogatstvom i životnim užicima uguše i ne donesu zrela roda. 15 Ono pak u 'dobroj zemlji', to su oni koji čuju i drže Riječ u plemenitu i dobru srcu, i donose rod u ustrajnosti.«

Prispodoba o svjetiljci

16 »Nitko pak zapalivši svjetiljku, ne pokriva je posudom, niti je stavlja ispod postelje, nego je stavlja na svijećnjak, da oni koji ulaze vide svjetlo. 17 Jer ništa nije skriveno a da se neće očitovati, niti išta ima tajno a da se ne bi doznalo i objelodanilo. 18 Pazite dakle kako slušate! Jer tko ima, njemu će se dati, a tko nema, tomu će se oduzeti i ono što misli da ima.«

Isusova prava rodbina

19 Dođoše k njemu majka i njegova braća, ali nisu mu mogli prići zbog mnoštva. 20 Dojaviše mu: »Tvoja majka i tvoja braća stoje vani i žele te vidjeti!« 21 A on im odgovori: »Moja majka i moja braća oni su koji slušaju riječ Božju i vrše je.«

Isus stišava oluju

22 Jednoga dana uđe u lađicu on i učenici njegovi, te im reče: »Prijeđimo na drugu stranu jezera.« I isploviše. 23 Dok su plovili, on zaspa. Tada se na jezero spusti olujni vjetar i voda stade prodirati, te bijahu u pogibli. 24 Oni pristupiše i probudiše ga, govoreći: »Učitelju, učitelju! Ginemo!« A on se probudi, zaprijeti vjetru i uspjenjenom valovlju, te se oni smiriše i nastade utiha. 25 Reče im tada: »Gdje je vaša vjera?« A oni, prestrašeni, začudiše se, govoreći jedni drugima: »Tko li je dakle ovaj da i vjetrovima i vodi zapovijeda, i pokoravaju mu se?«

Opsjednuti Gerazenac

26 Doploviše u gerazenski kraj, koji je nasuprot Galileji.[b] 27 Čim izađe na kopno, ususret mu iz grada dođe neki čovjek koji je imao zle duhove. Već se dugo vremena nije odijevao niti boravio u kući, nego po grobnicama.[c]

28 Kad ugleda Isusa, kriknu, pade ničice pred njega i jakim glasom reče: »Što ja imam s tobom, Isuse, Sine Boga Svevišnjega? Molim te, ne muči me!« 29 Bijaše, naime, zapovjedio nečistome duhu da izađe iz toga čovjeka. Jer ga već dugo vremena bijaše držao pa su ga čuvali vezana u lancima i verigama, a on bi raskidao okove, i zli bi ga duh gonio u pustinju. 30 Isus ga upita: »Kako ti je ime?« On pak reče: »Legija«, jer su mnogi zli dusi ušli u njega. 31 Oni su ga preklinjali da im ne zapovjedi vratiti se u Bezdan.

32 Veliko je krdo svinja paslo ondje u gori, pa ga oni stadoše preklinjati da im dopusti ući u njih. I on im dopusti. 33 Zli dusi nato izađoše iz čovjeka te uđoše u svinje. Krdo se sjuri niz padinu u jezero i podavi se.

34 Kad svinjari vidješe što se dogodilo, pobjegoše i razglasiše to po gradu i po selima. 35 I ljudi izađoše vidjeti što se dogodilo, pa dođoše k Isusu i nađoše onoga čovjeka, iz koga bijahu izašli zli dusi, gdje odjeven i pri zdravoj pameti sjedi do Isusovih nogu. I prestrašiše se. 36 Oni pak koji to vidješe, ispripovjediše kako se opsjednuti spasio. 37 I zamoli ga sve ono mnoštvo iz okolice gerazenske da ode od njih, jer ih obuze velik strah. On uđe u lađicu i vrati se.[d]

38 A čovjek iz koga bijahu izašli zli dusi molio ga je da bude s njime. No on ga otpusti govoreći: 39 »Vrati se svojoj kući i pripovijedaj što ti Bog učini.« I on ode razglašujući po svemu gradu što mu je Isus učinio.

Kći Jairova i ozdravljenje bolesnice

40 Kad se Isus vraćao, dočeka ga mnoštvo, jer ga svi bjehu očekivali. 41 I gle, dođe čovjek imenom Jair, koji bijaše nadstojnik sinagoge. On pade pred Isusove noge, usrdno ga moleći da uđe u njegovu kuću, 42 jer imaše kćerku jedinicu, od oko dvanaest godina, koja je umirala.

Dok je išao onamo, mnoštvo se tiskalo oko njega. 43 A neka žena, koja je već dvanaest godina bolovala od izljeva krvi, i koja je sve svoje imanje potrošila na liječnike a nitko je nije mogao iscijeliti,[e] 44 priđe mu odostraga i dotaknu se skuta njegove haljine, a izljev joj krvi odmah prestade. 45 »Tko me se dotaknu?« - upita Isus. A kako su svi nijekali, Petar reče: »Učitelju, mnoštvo te gura i tiska.«[f] 46 A Isus reče: »Netko me se dotaknu, jer osjetih da iz mene izlazi sila.« 47 Kad žena uvidje da se nije skrila, pristupi dršćući, pade pred njega ničice, te mu pred svim narodom ispripovjedi zašto ga se dotakla i kako je odmah ozdravila. 48 A on joj reče: »Kćeri! Vjera te tvoja spasila. Idi u miru!«

49 Dok je on još govorio, dođe netko od nadstojnikovih ukućana, govoreći: »Kći ti je umrla. Ne muči više učitelja.« 50 Kad je Isus to čuo, reče mu: »Ne boj se, samo vjeruj, i bit će spašena!« 51 Kad dođe u kuću, nikomu ne dopusti da s njime uđe osim Petru, Ivanu, Jakovu te ocu djetetovu i majci. 52 Svi su plakali i naricali za njom. A on reče: »Ne plačite, jer ona nije umrla, nego spava.« 53 A oni mu se podsmjehivahu, znajući da je umrla. 54 A on, prihvativši je za ruku, viknu: »Dijete, ustani!« 55 I njezin se duh povrati, te ona odmah ustade, a on zapovjedi da joj dadu jesti. 56 Njezini se roditelji zapanjiše, a on im zapovjedi da nikomu ne reknu što se dogodilo.

Footnotes:

  1. Lk 8,3 Umjesto »im«, neki rukopisi imaju: »mu«.
  2. Lk 8,26 Umjesto »gerazenski«, neki rukopisi imaju »gadarski«, a drugi: »gergezenski«. Usp. Lk 8,37.
  3. Lk 8,27 Neki rukopisi »već dugo vremena« vežu uza prvi dio retka, te donose čitanje: »koji je imao zle duhove već dugo vremena. Nije se odijevao ...«.
  4. Lk 8,37 Umjesto »gerazenski«, neki rukopisi imaju »gadarski«, a drugi: »gergezenski«. Usp. Lk 8,26.
  5. Lk 8,43 »sve svoje imanje potrošila na liječnike« - autentičnost nije potvrđena u svim najvažnijim rukopisima.
  6. Lk 8,45 Iza »Petar«, neki rukopisi dodaju: »i oni s njime«.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes