A A A A A
Bible Book List

Evanđelje po Luki 6 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Trganje klasja subotom

Jednom je u subotu prolazio kroz žitna polja, a učenici su njegovi trgali klasje i jeli, tarući ga rukama.[a] Neki pak farizeji rekoše: »Zašto činite što subotom nije dopušteno?«[b] Isus im nato odgovori: »Zar niste čitali što ono učini David kad ogladnje on i oni koji su bili s njime? Kako uđe u Dom Božji te uze i pojede prinesene kruhove, pa ih dade i onima koji su bili s njime, premda ih nije dopušteno jesti nikomu osim svećenicima.« I govorio im je: »Sin Čovječji Gospodar je i subote!«

Iscjeljenje subotom

Druge subote uđe on u sinagogu i stane poučavati. Bio je ondje čovjek kojemu desna ruka bijaše usahla. Pismoznanci su i farizeji vrebali na njega neće li iscjeljivati u subotu, kako bi našli za što da ga optuže. Ali on je znao njihove namisli, pa reče čovjeku koji je imao usahlu ruku: »Ustani i stani u sredinu!« On usta i stade. A Isus im reče: »Pitam vas: Je li subotom dopušteno činiti dobro, ili zlo činiti; spasiti život ili upropastiti?« 10 I pogledavši ih sve unaokolo, reče onomu: »Ispruži svoju ruku!« On učini tako, i ruka mu opet postade zdrava. 11 Oni pak, puni bijesa, stadoše se među sobom dogovarati što bi Isusu mogli učiniti.

Izbor Dvanaestorice

12 Tih dana on ode na goru da se moli. I provede svu noć u molitvi Božjoj. 13 Kad osvanu dan, dozva svoje učenike te od njih izabra Dvanaestoricu koje prozva apostolima:

14 Šimuna, koga prozva i Petrom, i Andriju njegova brata, i Jakova i Ivana i Filipa i Bartolomeja 15 i Mateja i Tomu i Jakova Alfejeva i Šimuna koji se zove Revnitelj 16 i Judu Jakovljeva i Judu Iskariotskoga, koji postade izdajnik.

Blaženstva

17 Siđe s njima i zaustavi se na nekoj zaravni. Veliko mnoštvo njegovih učenika i veliko mnoštvo naroda iz cijele Judeje i Jeruzalema, te iz tirskog i sidonskog primorja, 18 došlo je da ga sluša i da budu izliječeni od svojih bolesti. Iscjeljivani su i oni koje su mučili nečisti dusi. 19 Sve ga je mnoštvo nastojalo dotaknuti, jer je iz njega izlazila sila i sve liječila.

20 On, upravivši oči na svoje učenike, govorio je:

»Blaženi siromasi, jer vaše je kraljevstvo Božje!

21 Blaženi koji sada gladujete, jer ćete biti nasićeni!

Blaženi koji sada plačete, jer ćete se smijati!

22 Blaženi ste kad vas ljudi zamrze, i kad vas izopće i pogrde, i kad odbace vaše ime kao opako zbog Sina Čovječjega!

23 Radujte se u onaj dan i poskakujte od veselja, jer evo, velika je plaća vaša na nebu! Jer isto su tako postupali s prorocima očevi njihovi.

Jao vama!

24 Ali jao vama, bogataši, jer imate svoju utjehu!

25 Jao vama koji ste sada siti, jer ćete gladovati!

Jao - vi koji se sada smijete - jer ćete žalovati i plakati!

26 Jao - kad svi ljudi budu o vama dobro govorili, jer tako su isto činili lažnim prorocima očevi njihovi!«

Ljubav prema neprijateljima

27 »Nego, vama koji slušate, kažem: Ljubite neprijatelje svoje, dobro činite onima koji vas mrze; 28 blagoslivljajte one koji vas proklinju, molite za one koji vas kleveću. 29 Onomu tko te udari po jednom obrazu, pruži i drugi. A onomu tko ti otima ogrtač, ne brani mu ni donje haljine. 30 Svakomu tko od tebe ište, podaj. A od onoga koji tvoje uzme, ne išti natrag. 31 I kako želite da ljudi čine vama, tako činite vi njima. 32 I ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam je hvala? Jer i grješnici ljube one koji njih ljube. 33 Ako, naime, činite dobro onima koji vama dobro čine, kakva li vam je hvala? I grješnici to isto čine. 34 I ako pozajmljujete onima od kojih se nadate dobiti, kakva li vam je hvala? I grješnici grješnicima pozajmljuju, da opet prime jednako.

35 Nego, ljubite neprijatelje svoje, činite dobro i pozajmljujte ne nadajući se ičemu, pa će plaća vaša biti velika, i bit ćete sinovi Svevišnjega, jer je On dobrostiv i prema nezahvalnima i prema zlima. 36 Budite milosrdni kao što je i Otac vaš milosrdan.«

Moralne pouke

37 »Ne sudite, i nećete ni biti suđeni. Ne osuđujte, i nećete ni biti osuđeni. Opraštajte, i bit će vam oprošteno.

38 Dajte, i dat će vam se; mjera dobra, nabijena, stresena i prepuna dat će se u vaše krilo. Jer mjerom kojom mjerite, odmjerit će se i vama.«

39 A kaza im i prispodobu: »Može li slijepac slijepca voditi? Neće li obojica u jamu pasti?

40 Nije učenik nad učiteljem, već će i posvema poučen biti tek kao njegov učitelj.

41 Zašto gledaš trunak u oku brata svojega, a brvna u svojemu oku ne zamjećuješ? 42 Kako možeš reći svojemu bratu: 'Brate, dopusti da ti izvadim trunak iz tvoga oka', a sam ne vidiš brvna u svojemu oku? Licemjere, najprije izvadi brvno iz svojega oka, pa ćeš onda jasno vidjeti kako iz oka svojega brata trunak izvaditi.«

Stablo se poznaje po plodovima

43 »Nema, naime, stabla dobra koje rodi plodom nevaljalim, niti pak stabla nevaljala koje rodi plodom dobrim. 44 Jer se svako stablo poznaje po plodu svojemu. Ta ne beru se smokve s trnja, niti se grožđe trga s drače. 45 Dobar čovjek iz dobre riznice srca iznosi dobro, a zlikovac iz zla iznosi zlo, jer mu usta govore iz onoga čega je srce prepuno.«

Prispodoba o gradnji kuće

46 »Zašto me zovete: 'Gospodine, Gospodine!', a ne činite što kažem? 47 Svaki onaj koji dolazi k meni i sluša moje riječi i vrši ih, pokazat ću vam komu je nalik: 48 nalik je čovjeku koji gradi kuću, pa iskopa duboko i postavi temelj na stijeni. Kad nadođe poplava, navali bujica na tu kuću, ali je ne može pomaknuti, jer je dobro sagrađena.[c] 49 A tko čuje i ne izvrši, nalik je čovjeku koji sagradi kuću na tlu, bez temelja. Navali bujica na nju, i odmah se sruši te nastade od te kuće ruševina velika.«

Footnotes:

  1. Lk 6,1 Umjesto »u subotu«, u nekim rukopisima stoji: »u jednu drugu prvu subotu (u drugu subotu po prvoj)«.
  2. Lk 6,2 Iza »dopušteno«, neki rukopisi dodaju: »činiti«.
  3. Lk 6,48 Umjesto »jer je dobro sagrađena«, neki rukopisi donose: »jer je utemeljena na stijeni«.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes