A A A A A
Bible Book List

Evanđelje po Luki 3 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Propovijedanje Ivana Krstitelja

U petnaestoj godini vladanja cara Tiberija, kad Poncije Pilat bijaše upravitelj Judeje, Herod tetrarh Galileje, i Filip, njegov brat, tetrarh Itureje i područja Trahonitide, i Lizanija, tetrarh Abilene, a za velesvećenika Ane i Kaife, dođe riječ Božja Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji.

I on prođe cijelu okolicu jordansku, propovijedajući krštenje obraćenja za oproštenje grijeha, kako je pisano u Knjizi besjeda proroka Izaije:

»Glas onoga koji viče u pustinji:
Pripravite put Gospodnji,
poravnajte staze njegove!
Neka se svaka dolina ispuni,
i svaka gora i brežuljak neka se slegne.
Što je krivo neka se ispravi,
neravni nek se putovi poravnaju.
I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.«

Govorio je dakle mnoštvu koje je dolazilo da ih on krsti: »Legla gujinja, tko li vas upozori da bježite od gnjeva koji dolazi? Donesite dakle plodove dostojne obraćenja i ne počinjite u sebi govoriti: 'Imamo oca Abrahama!' Jer, kažem vam, Bog može iz ovoga kamenja podignuti djecu Abrahamu. Već je i sjekira položena na korijen stablima; svako se dakle stablo koje ne rađa dobra ploda siječe i u oganj baca.«

10 Pitalo ga mnoštvo: »Što dakle da učinimo?« 11 On im je odgovarao: »Tko ima dvije haljine, neka podijeli s onim koji nema, i tko ima hrane, neka čini isto.«

12 Dođoše i neki carinici da se krste, pa ga upitaše: »Učitelju, što da učinimo?« 13 A on im reče: »Ne tražite ništa više mimo onoga što vam je zapovjeđeno.«

14 Pitali su ga i neki vojnici: »A mi, što da učinimo?« A on im reče: »Nikomu ne učinite nasilja, nikoga lažno ne prijavite, i budite zadovoljni svojom plaćom.«

15 Narod je bio u iščekivanju i svi su se u svojemu srcu pitali o Ivanu nije li on možda Krist. 16 Ivan odgovori i reče svima: »Ja vas, doduše, krstim vodom, ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remena na obući. On će vas krstiti u Duhu Svetome i ognju. 17 Vijača mu u ruci da očisti svoje gumno i skupi pšenicu u svoju žitnicu, a pljevu će sažeći ognjem neugasivim.«

18 I napominjujući još mnogo toga, navješćivao je Evanđelje narodu. 19 A Herod tetrarh, kojega je on prekoravao zbog Herodijade, žene njegova brata, i zbog svih zlodjela koja učini Herod, 20 pridoda povrh svega još i ovo: zatvori Ivana u tamnicu.

Isusovo krštenje

21 Kad bi kršten sav narod, bi kršten i Isus. I dok se molio, otvori se nebo 22 i siđe na njega Duh Sveti u obličju tjelesnom, poput goluba. I glas se javi s neba: »Ti si Sin moj, Ljubljeni, ti si mi omilio!«

Isusovo ljudsko i Božje podrijetlo

23 A sam Isus kad je započeo, imao je oko trideset godina, a bijaše, kako se smatralo, sin Josipov, Elijev, 24 Matatov, Levijev, Malkijev, Janajev, Josipov, 25 Matatijin, Amosov, Naumov, Heslijev, Nagajev, 26 Mahatov, Matatijin, Šimijev, Josehov, Jodin, 27 Johananov, Resin, Zerubabelov, Šealtielov, Nerijev, 28 Malkijev, Adijev, Kosamov, Elmadamov, Erov, 29 Jošuin, Eliezerov, Jorimov, Matatov, Levijev, 30 Šimunov, Judin, Josipov, Jonamov, Elijakimov, 31 Melejin, Menin, Matatin, Natanov, Davidov, 32 Jišajev, Obedov, Boazov, Salin, Nahšonov,[a] 33 Aminadabov, Adminov, Arnijev, Hesronov, Peresov, Judin,[b] 34 Jakovljev, Izakov, Abrahamov, Terahov, Nahorov, 35 Serugov, Reuov, Pelegov, Eberov, Šelahov, 36 Kenanov, Arpakšadov, Šemov, Noin, Lamekov, 37 Metušalahov, Henokov, Jeredov, Mahalalelov, Kenanov, 38 Enošev, Šetov, Adamov, Božji.

Footnotes:

  1. Lk 3,32 Umjesto »Salin«, neki rukopisi imaju: »Salmonov«.
  2. Lk 3,33 Neki rukopisi u ovom retku imaju: »Aminadabov, Aramov, Esromov, Faresov, Judin«. Postoje brojne inačice.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes