A A A A A
Bible Book List

Evanđelje po Ivanu 8 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Preljubnica

A Isus ode na Maslinsku goru. U zoru opet dođe u Hram. Sav je narod dolazio k njemu, te on sjede i stade ih poučavati.

A pismoznanci i farizeji dovedu neku ženu zatečenu u preljubu te, postavivši je u sredinu, reknu mu: »Učitelju, ova je žena zatečena u samom činu preljuba. Mojsije nam u Zakonu zapovjedi da takve kamenujemo. A što ti kažeš?« Govorili su to da ga iskušaju kako bi ga imali zašto optužiti. A Isus se sagnu i stade prstom pisati po tlu. Kako su ga pak nastavljali zapitkivati, on se uspravi i reče im: »Tko je među vama bez grijeha, neka prvi baci kamen na nju.« I ponovno se sagnu i nastavi pisati po tlu. Kad oni to čuše, stadoše jedan za drugim odlaziti, počevši od starješina, te on ostade sam - i žena koja je još stajala u sredini. 10 Isus se uspravi i upita je: »Ženo, gdje su? Nitko te ne osudi?« 11 Ona reče: »Nitko, gospodine.« A Isus joj reče: »Ni ja te ne osuđujem. Idi i odsada više ne griješi.«[a]

Isus, svjetlo svijeta

12 Isus im onda ponovno progovori: »Ja sam svjetlo svijeta. Tko mene slijedi, zasigurno neće hoditi u tami, nego će imati svjetlo života.«

13 Tada mu farizeji rekoše: »Ti svjedočiš sam za sebe; tvoje svjedočanstvo nije istinito.«

14 Isus im odgovori: »Premda svjedočim sam za sebe, moje je svjedočanstvo istinito, jer znam odakle dođoh i kamo idem, a vi ne znate odakle dolazim ni kamo idem. 15 Vi sudite po tijelu; ja ne sudim nikoga. 16 Pa ako ja i sudim, moj je sud istinit, jer nisam sam, nego: ja i Onaj koji me posla, Otac. 17 I u vašem je Zakonu zapisano da je svjedočanstvo dvojice istinito. 18 Ja sam onaj koji svjedočim za sebe, a za mene svjedoči i Onaj koji me posla, Otac.« 19 Pitali su ga nato: »Gdje je tvoj Otac?« Isus odgovori: »Ne poznajete ni mene, ni Oca mojega. Da ste upoznali mene, upoznali biste i Oca mojega.«

20 Ove riječi prozbori Isus pokraj riznice, dok je poučavao u Hramu. I nitko ga ne uhiti, jer još ne bijaše došao njegov čas.

Raspre sa Židovima

21 Isus im onda ponovno reče: »Ja idem, i vi ćete me tražiti i umrijet ćete u svojem grijehu. Kamo ja idem, vi ne možete doći.«

22 Židovi su nato govorili: »Neće li sam sebe ubiti kad kaže: 'Kamo ja idem, vi ne možete doći'?«

23 A on nastavi: »Vi ste odozdol, ja sam odozgor; vi ste od ovoga svijeta, ja nisam od ovoga svijeta. 24 Rekoh vam dakle da ćete umrijeti u svojim grijesima; jer ako ne povjerujete da 'Ja jesam', umrijet ćete u svojim grijesima.«

25 Tada su ga pitali: »Tko si ti?« Reče im Isus: »Ono što vam već od početka zborim. 26 Mnogo toga imam o vama zboriti i suditi; ali Onaj koji me posla istinit je, i ono što sam ja od Njega čuo, to zborim svijetu.«

27 Oni ne razumješe da im govori o Ocu.

28 Isus im tada reče: »Kad podignete Sina Čovječjega, spoznat ćete da 'Ja jesam', i da ništa sam od sebe ne činim, nego onako zborim kako me naučio Otac. 29 A Onaj koji me posla, sa mnom je. Nije me ostavio sama, jer ja uvijek činim što je Njemu ugodno.«

30 Dok je on tako govorio, mnogi povjerovaše u njega. 31 A Židovima koji su mu povjerovali Isus je govorio: »Ako ostanete u mojoj riječi, uistinu ste moji učenici; 32 spoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi.«

33 Odgovoriše mu: »Mi smo potomstvo Abrahamovo i nikada nikomu nismo robovali, kako to ti kažeš: 'Postat ćete slobodni'?«

34 Odgovori im Isus: »Zaista, zaista, kažem vam: tko god grijeh čini rob je grijeha. 35 A rob ne ostaje u kući zauvijek; sin ostaje zauvijek. 36 Ako vas dakle Sin oslobodi, doista ćete biti slobodni. 37 Znam da ste potomstvo Abrahamovo, a ipak hoćete da me ubijete, jer riječ moja nema mjesta u vama. 38 Ja govorim ono što sam vidio kod Oca, a vi činite ono što ste čuli od oca svojega.«

39 Odgovoriše mu: »Naš je otac Abraham.«

Rekne im Isus: »Da ste Abrahamova djeca, činili biste djela Abrahamova. 40 A sad hoćete da me ubijete, mene koji sam vam govorio istinu koju sam čuo od Boga. Abraham toga ne učini! 41 Vi činite djela oca svojega.«

Tada mu rekoše: »Mi nismo rođeni iz preljuba; jednoga imamo Oca - Boga.«

42 Isus im reče: »Kad bi Bog bio vaš Otac, zavoljeli biste mene, jer ja sam od Boga izašao i došao; nisam, naime, došao sam od sebe, nego me On posla. 43 Zašto govora mojega ne razumijete? Zato što niste u stanju slušati moju riječ. 44 Vi ste od svoga oca đavla, i hoće vam se činiti želje oca vašega. On bijaše ubojica ljudi od početka i ne stajaše u istini, jer nema istine u njemu. Kad laž govori, govori svoje vlastito, jer je lažac i otac laži. 45 A zato što ja istinu govorim, meni ne vjerujete. 46 Tko će mi od vas dokazati grijeh? Ako vam istinu govorim, zašto mi ne vjerujete? 47 Onaj tko je od Boga, sluša riječi Božje. Vi zato ne slušate jer niste od Boga.«

48 Odgovoriše mu Židovi: »Ne kažemo li mi pravo da si Samarijanac i da je zli duh u tebi?«

49 Isus odgovori: »Nije zli duh u meni, nego ja častim Oca svojega, a vi me obeščašćujete. 50 Ja ne tražim svoje slave. Postoji Onaj tko traži i sudi. 51 Zaista, zaista, kažem vam, održi li tko moju riječ, zasigurno neće vidjeti smrti dovijeka.«

52 Nato mu Židovi rekoše: »Sad znamo da je u tebi zao duh! Abraham umrije, proroci također, a ti kažeš: 'Održi li tko moju riječ, zasigurno neće okusiti smrti dovijeka.' 53 Zar si ti veći od našega oca Abrahama, koji umrije? I proroci također pomriješe. Kime se ti praviš?«

54 Odgovori Isus: »Ako ja sam sebe slavim, moja slava nije ništa. Onaj koji mene slavi Otac je moj, za koga vi kažete da je vaš Bog. 55 A ne poznajete ga, a ja ga znam. Kad bih rekao da ga ne znam, bio bih lažac kao vi. No znam ga i njegovu riječ držim. 56 Abraham, otac vaš, uskliknu što će moći vidjeti moj Dan; i vidje i obradova se.«

57 Nato mu rekoše Židovi: »Ni pedeset godina ti još nije, a vidio si Abrahama?«

58 Isus im reče: »Zaista, zaista, kažem vam, prije nego Abraham posta 'Ja jesam'!«

59 Tada zgrabiše kamenje da bace na njega, ali se Isus sakri i izađe iz Hrama.

Footnotes:

  1. Iv 7,53 - 8,11 Smatra se da ovaj odlomak, ispušten u mnogim važnim rukopisima, ne pripada izvornom tekstu Ivanova Evanđelja, ali je tradicijski vrlo rano posvjedočen i kanonski prihvaćen. U nekim je rukopisima umetnut iza Iv 7,36, ponegdje iza Iv 21,25, a neki ga svrstavaju u Evanđelje po Luki, iza 21,38.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes