A A A A A
Bible Book List

Evanđelje po Ivanu 18 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Isus izdan i uhićen

18 To rekavši Isus ode sa svojim učenicima na drugu stranu potoka Kedrona, gdje bijaše vrt, u koji uđoše on i njegovi učenici. A i Juda, koji ga je izdao, poznavao je ovo mjesto, jer se Isus ondje često sastajao sa svojim učenicima.

Tako Juda, dobivši četu i stražare od glavara svećeničkih i farizeja, dođe onamo sa svjetiljkama, zubljama i oružjem. A Isus, znajući sve što mu se ima dogoditi, istupi te ih upita: »Koga tražite?« »Isusa Nazarećanina«, odgovoriše mu. Rekne im: »Ja sam.« A s njima je stajao i Juda, njegov izdajnik. Čim im dakle reče: »Ja sam«, oni ustuknuše i popadaše na zemlju. Onda ih opet upita: »Koga tražite?« A oni rekoše: »Isusa Nazarećanina.« Isus odgovori: »Rekoh vam: ja sam. Ako dakle mene tražite, pustite ove neka odu« - da se ispuni riječ koju reče: 'Ne izgubih ni jednoga od onih koje si mi dao.'

10 A Šimun Petar trgnu mač koji je imao te udari velesvećenikova slugu i odsiječe mu desno uho. Sluzi je bilo ime Malko. 11 Tada Isus reče Petru: »Vrati mač u korice! Zar da ne ispijem čašu koju mi je Otac dao?«

Isus pred Anom

12 Tada četa, zapovjednik i židovski stražari uhitiše Isusa te ga svezaše. 13 Potom ga najprije odvedoše Ani, koji bijaše tast Kaifi, a taj bijaše one godine velesvećenik. 14 A Kaifa bijaše onaj koji savjetova Židovima: »Bolje da jedan čovjek umre za narod.«

Petar zanijekao Isusa

15 Isusa je slijedio Šimun Petar i drugi učenik. Taj pak učenik bijaše poznat velesvećeniku, te on s Isusom uđe u dvorište velesvećenika, 16 a Petar je ostao vani kod vrata. Tada onaj drugi učenik, koji bijaše poznat velesvećeniku, izađe i progovori s vrataricom te uvede Petra. 17 A sluškinja, vratarica, upita Petra: »Nisi li i ti jedan od učenika ovoga čovjeka?« On rekne: »Nisam.« 18 Stajali su pak ondje sluge i stražari; skupili su žeravicu, jer bijaše studeno, i grijali se. I Petar je stajao s njima i grijao se.

Velesvećenik ispituje Isusa

19 Velesvećenik upita Isusa o njegovim učenicima i o njegovu učenju. 20 »Ja sam javno govorio svijetu« - odgovori mu Isus. »Ja sam uvijek poučavao u sinagogi i u Hramu gdje se svi Židovi okupljaju, i ništa nisam govorio u tajnosti. 21 Zašto pitaš mene? Priupitaj one koji su slušali što sam im govorio; oni, eto, znaju što sam rekao.« 22 Kad to izreče, jedan od stražara, koji su stajali ondje, pljusnu Isusa, rekavši: »Zar tako odgovaraš velesvećeniku?« 23 Odgovori mu Isus: »Ako sam krivo rekao, posvjedoči da je krivo; ako li pravo, zašto me udaraš?«

24 Ana ga zatim posla svezana velesvećeniku Kaifi.

25 A Šimun Petar stajao je i grijao se. Tada ga upitaše: »Nisi li i ti od njegovih učenika?« On zanijeka i reče: »Nisam.« 26 Jedan od slugu velesvećenika, rođak onoga komu je Petar bio odsjekao uho, rekne nato: »Nisam li te ja vidio s njime u vrtu?« 27 Petar ponovno zanijeka, i odmah zapjeva pijetao.

Isus pred Pilatom

28 Onda Isusa odvedu od Kaife u dvor upraviteljev. Bilo je rano jutro, i oni ne uđoše u dvor, da se ne bi oskvrnuli - kako bi mogli blagovati Pashu. 29 Tada Pilat izađe pred njih i upita: »Kakvu optužbu iznosite protiv ovoga čovjeka?« 30 Odgovoriše mu: »Da ovaj nije zločinac, ne bismo ga tebi predali.« 31 A Pilat im reče: »Uzmite ga vi i presudite mu po svojem Zakonu.« Židovi mu rekoše: »Nama nije dopušteno nikoga pogubiti« - 32 da se ispuni riječ Isusova, koju reče označujući kakvom mu je smrću umrijeti.

33 Onda Pilat opet uđe u dvor, pozove Isusa i reče mu: »Zar si ti kralj židovski?« 34 Isus odgovori: »Kažeš li to sam od sebe, ili ti to drugi o meni rekoše?« 35 Odgovori Pilat: »Zar sam ja Židov? Meni te predadoše tvoj narod i glavari svećenički. Što si učinio?« 36 Isus odgovori:

»Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Da je kraljevstvo moje od ovoga svijeta, onda bi se moje sluge borile da ne budem predan Židovima; no kraljevstvo moje nije odavde.«

37 Onda mu Pilat reče: »Onda si dakle kralj?« Isus odgovori: »Ti kažeš da sam ja kralj. Ja sam radi toga rođen i radi toga došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je od istine, sluša moj glas.«

38 Pilat mu rekne: »Što je istina?« I ovo rekavši, izađe ponovno pred Židove te im rekne: »Ja nikakve krivnje na njemu ne nalazim. 39 A u vas je običaj da vam jednoga pustim o Pashi. Hoćete li dakle da vam pustim kralja židovskoga?« 40 Tada svi ponovno povikaše: »Ne njega, nego Barabu!« A Baraba bijaše razbojnik.

Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes