A A A A A
Bible Book List

Eseia 9 Beibl William Morgan (BWM)

Eto ni bydd y tywyllwch yn ôl yr hyn a fu yn y gofid; megis yn yr amser cyntaf y cyffyrddodd yn ysgafn â thir Sabulon a thir Nafftali, ac wedi hynny yn ddwysach y cystuddiodd hi wrth ffordd y môr, tu hwnt i’r Iorddonen, yn Galilea y cenhedloedd. Y bobl a rodiasant mewn tywyllwch, a welsant oleuni mawr: y rhai sydd yn aros yn nhir cysgod angau y llewyrchodd goleuni arnynt. Amlheaist y genhedlaeth, ni chwanegaist lawenydd; llawenychasant ger dy fron megis y llawenydd amser cynhaeaf, ac megis y llawenychant wrth rannu ysbail. Canys drylliaist iau ei faich ef, a ffon ei ysgwydd ef, gwialen ei orthrymwr, megis yn nydd Midian. Canys pob cad y rhyfelwr sydd mewn trwst, a dillad wedi eu trybaeddu mewn gwaed; ond bydd hwn trwy losgiad a chynnud tân. Canys bachgen a aned i ni, mab a roddwyd i ni, a bydd y llywodraeth ar ei ysgwydd ef: a gelwir ei enw ef, Rhyfeddol, Cynghorwr, y Duw cadarn, Tad tragwyddoldeb, Tywysog tangnefedd. Ar helaethrwydd ei lywodraeth a’i dangnefedd ni bydd diwedd, ar orseddfa Dafydd, ac ar ei frenhiniaeth ef, i’w threfnu hi, ac i’w chadarnhau â barn ac â chyfiawnder, o’r pryd hwn, a hyd byth. Sêl Arglwydd y lluoedd a wna hyn.

Yr Arglwydd a anfonodd air i Jacob; ac efe a syrthiodd ar Israel. A’r holl bobl a wybydd, sef Effraim a thrigiannydd Samaria, y rhai a ddywedant mewn balchder, ac mewn mawredd calon, 10 Y priddfeini a syrthiasant, ond â cherrig nadd yr adeiladwn: y sycamorwydd a dorrwyd, ond ni a’u newidiwn yn gedrwydd. 11 Am hynny yr Arglwydd a ddyrchafa wrthwynebwyr Resin yn ei erbyn ef, ac a gysyllta ei elynion ef ynghyd; 12 Y Syriaid o’r blaen, a’r Philistiaid hefyd o’r ôl: a hwy a ysant Israel yn safnrhwth. Er hyn i gyd ni ddychwelodd ei lid ef, ond eto y mae ei law ef yn estynedig.

13 A’r bobl ni ddychwelant at yr hwn a’u trawodd, ac ni cheisiant Arglwydd y lluoedd. 14 Am hynny y tyr yr Arglwydd oddi wrth Israel ben a chynffon, cangen a brwynen, yn yr un dydd. 15 Yr henwr a’r anrhydeddus yw y pen: a’r proffwyd sydd yn dysgu celwydd, efe yw y gynffon. 16 Canys cyfarwyddwyr y bobl hyn sydd yn peri iddynt gyfeiliorni, a llyncwyd y rhai a gyfarwyddir ganddynt. 17 Am hynny nid ymlawenha yr Arglwydd yn eu gwŷr ieuainc hwy, ac wrth eu hamddifaid a’u gweddwon ni thosturia: canys pob un ohonynt sydd ragrithiwr a drygionus, a phob genau yn traethu ynfydrwydd. Er hyn oll ni ddychwelodd ei lid ef, ond eto y mae ei law ef yn estynedig.

18 Oherwydd anwiredd a lysg fel tân; y mieri a’r drain a ysa efe, ac a gynnau yn nrysni y coed; a hwy a ddyrchafant fel ymddyrchafiad mwg. 19 Gan ddigofaint Arglwydd y lluoedd y tywylla y ddaear, ac y bydd y bobl fel ymborth tân: nid eiriach neb ei frawd. 20 Ac efe a gipia ar y llaw ddeau, ac a newyna; bwyty hefyd ar y llaw aswy, ac nis digonir hwynt: bwytânt bawb gig ei fraich ei hun: 21 Manasse, Effraim; ac Effraim, Manasse: hwythau ynghyd yn erbyn Jwda. Er hyn oll ni ddychwelodd ei lid ef, ond eto y mae ei law ef yn estynedig.

Beibl William Morgan (BWM)

William Morgan Welsh Bible Edition © British & Foreign Bible Society 1992.

Isaiah 9 New International Version (NIV)

[a]Nevertheless, there will be no more gloom for those who were in distress. In the past he humbled the land of Zebulun and the land of Naphtali, but in the future he will honor Galilee of the nations, by the Way of the Sea, beyond the Jordan—

The people walking in darkness
    have seen a great light;
on those living in the land of deep darkness
    a light has dawned.
You have enlarged the nation
    and increased their joy;
they rejoice before you
    as people rejoice at the harvest,
as warriors rejoice
    when dividing the plunder.
For as in the day of Midian’s defeat,
    you have shattered
the yoke that burdens them,
    the bar across their shoulders,
    the rod of their oppressor.
Every warrior’s boot used in battle
    and every garment rolled in blood
will be destined for burning,
    will be fuel for the fire.
For to us a child is born,
    to us a son is given,
    and the government will be on his shoulders.
And he will be called
    Wonderful Counselor, Mighty God,
    Everlasting Father, Prince of Peace.
Of the greatness of his government and peace
    there will be no end.
He will reign on David’s throne
    and over his kingdom,
establishing and upholding it
    with justice and righteousness
    from that time on and forever.
The zeal of the Lord Almighty
    will accomplish this.

The Lord’s Anger Against Israel

The Lord has sent a message against Jacob;
    it will fall on Israel.
All the people will know it—
    Ephraim and the inhabitants of Samaria
who say with pride
    and arrogance of heart,
10 “The bricks have fallen down,
    but we will rebuild with dressed stone;
the fig trees have been felled,
    but we will replace them with cedars.
11 But the Lord has strengthened Rezin’s foes against them
    and has spurred their enemies on.
12 Arameans from the east and Philistines from the west
    have devoured Israel with open mouth.

Yet for all this, his anger is not turned away,
    his hand is still upraised.

13 But the people have not returned to him who struck them,
    nor have they sought the Lord Almighty.
14 So the Lord will cut off from Israel both head and tail,
    both palm branch and reed in a single day;
15 the elders and dignitaries are the head,
    the prophets who teach lies are the tail.
16 Those who guide this people mislead them,
    and those who are guided are led astray.
17 Therefore the Lord will take no pleasure in the young men,
    nor will he pity the fatherless and widows,
for everyone is ungodly and wicked,
    every mouth speaks folly.

Yet for all this, his anger is not turned away,
    his hand is still upraised.

18 Surely wickedness burns like a fire;
    it consumes briers and thorns,
it sets the forest thickets ablaze,
    so that it rolls upward in a column of smoke.
19 By the wrath of the Lord Almighty
    the land will be scorched
and the people will be fuel for the fire;
    they will not spare one another.
20 On the right they will devour,
    but still be hungry;
on the left they will eat,
    but not be satisfied.
Each will feed on the flesh of their own offspring[b]:
21     Manasseh will feed on Ephraim, and Ephraim on Manasseh;
    together they will turn against Judah.

Yet for all this, his anger is not turned away,
    his hand is still upraised.

Footnotes:

  1. Isaiah 9:1 In Hebrew texts 9:1 is numbered 8:23, and 9:2-21 is numbered 9:1-20.
  2. Isaiah 9:20 Or arm
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes