Barn och föräldrar

(A) Ni barn, lyd era föräldrar i Herren, för det är rätt och riktigt. Hedra din far och din mor – detta är det första budet som har med sig ett löfte – så att det går dig väl och du får leva länge på jorden[a].[b]

(B) Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och förmana dem i Herren.

Tjänare och herrar

(C) Ni tjänare, lyd era jordiska herrar. Visa dem vördnad och respekt med uppriktigt hjärta, så som ni gör mot Kristus. (D) Var inte ögontjänare som försöker ställa sig in hos människor, utan var Kristi tjänare som gör Guds vilja helhjärtat. Tjäna villigt och glatt, gör det för Herren och inte för människor. (E) Ni vet ju att var och en som gör något gott ska få sin lön av Herren, vare sig han är slav eller fri.

(F) Och ni herrar, gör på samma sätt mot era tjänare. Och sluta hota! Ni vet att ni har samme Herre i himlen som de, och han är inte partisk.

Den andliga vapenrustningen

10 (G) Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11 (H) Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 (I) Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. 13 (J) Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt.

14 (K) Stå alltså fasta, med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. 15 (L) Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. 16 (M) Ta dessutom[c] trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. 17 (N) Ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. 18 (O) Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i Anden.

Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. 19 (P) Be också för mig, att ordet ges mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt förkunnar evangeliets hemlighet 20 (Q) för vilket jag är en ambassadör i bojor. Be att jag talar så öppet och fritt som jag bör.

Avslutning

21 (R) För att också ni ska få veta hur jag har det och vad jag gör kommer Tychikus[d] att berätta allt för er. Han är en älskad broder och trogen tjänare i Herren, 22 och jag sänder honom till er just för att ni ska få veta hur det är med oss och för att han ska uppmuntra era hjärtan.

23 Frid vare med bröderna och kärlek och tro från Gud Fadern och Herren Jesus Kristus. 24 (S) Nåd och odödlighet åt alla som älskar vår Herre Jes[e]us Kristus.

Footnotes

  1. 6:3 på jorden   Annan översättning: "i landet" (löfteslandet).
  2. 6:2f 2 Mos 20:12, 5 Mos 5:16.
  3. 6:16 dessutom   Annan översättning: "framför allt", "i alla lägen".
  4. 6:21 Tychikus   Medarbetare till Paulus från Mindre Asien (Apg 20:3) och troligen den som överlämnade brevet till mottagarna.
  5. 6:24 Annan översättning: "Nåd åt alla som älskar vår Herre Jesus Kristus med odödlig kärlek".