12 (A) På den tiden var ni utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbunden med deras löfte[a]. Ni var utan hopp och utan Gud i världen.

13 (B) Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. 14 (C) Han är vår frid, han som har gjort de två till ett och rivit skiljemuren[b], fiendskapen. I sin kropp 15 (D) har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar, för att i sig själv göra de båda till en enda ny människa och så skapa frid. 16 (E) Så skulle han försona de båda med Gud i en enda kropp genom korset, där han dödade fiendskapen. 17 (F) Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. 18 (G) Genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern.

19 (H) Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. 20 (I) Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. 21 (J) I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren, 22 (K) och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom Anden.

Read full chapter

Footnotes

  1. 2:12 löfte   Dvs om Messias (jfr Gal 3:16f, Hebr 6:13f).
  2. 2:14 skiljemuren   I Jerusalems tempel fanns en mur som vid dödsstraff utestängde hedningar från Israels inre förgård. En inskription från denna mur finns bevarad till idag.