A A A A A
Bible Book List

Djela apostolska 2 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Pedesetnica - Duh Sveti ispunja apostole

I kad se navrši dan Pedesetnice, bijahu svi zajedno na istome mjestu. I nastade iznenada huka s neba kao kad se pokrene silan vjetar te ispuni svu kuću u kojoj bijahu sjedili. Tad im se ukazaše jezici kao ognjem razdijeljeni te zasjede po jedan na svakoga od njih. I svi se ispuniše Duhom Svetim te stadoše govoriti drugim jezicima, kako im je već Duh davao zboriti.

A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. I na taj se glas okupi mnoštvo i smete se, jer ih je svatko čuo kako govore njegovim jezikom. Svi su bili zapanjeni i divili su se, govoreći: »Nisu li, eto, svi ovi što govore Galilejci? Pa kako mi svaki čujemo svoj jezik u kome se rodismo? Parti i Međani, i Elamljani, i stanovnici Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, 10 Frigije i Pamfilije, Egipta i libijskih krajeva oko Cirene, i pridošlice iz Rima, 11 Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi - čujemo kako našim jezicima govore o silnim djelima Božjim.« 12 Svi su pak, zapanjeni i zbunjeni, govorili jedan drugomu: »Što bi ovo trebalo biti?« 13 A drugi su, podrugujući se, govorili: »Napili su se mladog vina.«

Petrova propovijed

14 A Petar zajedno s Jedanaestoricom ustade, podiže glas svoj pa im prozbori: »Židovi i svi stanovnici Jeruzalema, neka vam ovo znano bude i riječi moje poslušajte: 15 Jer ovi se nisu napili, kako vi smatrate, ta treći je sat dana; 16 nego je to ono što je rečeno po proroku Joelu:

17 'I bit će u posljednje dane, kaže Bog:
Izlit ću od Duha svojega na svako tijelo,
i proricat će vaši sinovi i kćeri vaše
i vaši će mladići gledati viđenja
i starci vaši snivat će sne.
18 Da, i na svoje sluge i na sluškinje svoje
izlit ću od Duha svojega u dane one,
i proricat će.
19 I dat ću čudesa na nebu gore,
i znamenja na zemlji dolje:
krv, i oganj i sukljanje dima.
20 Sunce će se u tamu okrenuti,
a mjesec u krv,
prije no što dođe Dan Gospodnji,
velik i slavan.
21 I bit će:
tko god prizove ime Gospodnje bit će spašen.'

22 Izraelci, poslušajte ove riječi: Isusa Nazarećanina, čovjeka koji je među vama od Boga potvrđen silnim djelima, čudesima i znamenjima - što ih Bog učini po njemu među vama - kao što i sami znate; 23 njega, koji bi predan po određenom naumu i predznanju Božjemu, vi smaknuste rukama bezakonika razapevši ga. 24 Njega Bog uskrisi oslobodivši ga trudova smrti, jer nije bilo moguće da ga ona pod sobom drži. 25 Jer za njega David kaže:

'Gospodina stalno pred sobom gledah
jer mi je zdesna, da ne posrnem.
26 Stoga se moje srce obradova
i jezik moj zaklikta.
Još će i tijelo moje
počinuti u nadi,
27 jer nećeš u Podzemlju ostaviti moju dušu
niti ćeš dati da Svetac tvoj
truleži ugleda.
28 Putove života obznanio si mi,
ispunit ćeš me veseljem svoje prisutnosti.'

29 Braćo, nek mi je dopušteno otvoreno vam reći o praocu Davidu: da umrije i bi pokopan, i grob mu je među nama do ovoga dana. 30 Budući dakle da bijaše prorok i znajući da mu se zakletvom zakle Bog da će jednog od ploda bedara njegovih posaditi na prijestolje svoje, 31 unaprijed vidjevši, reče za uskrsnuće Kristovo: 'Nije u Podzemlju ostavljen, niti truleži ugleda tijelo njegovo.' 32 Toga Isusa Bog uskrisi, čemu smo svi mi svjedoci. 33 Uzvišen dakle Božjom desnicom i primivši od Oca obećanje Duha Svetoga izli ga kako sada i vidite i čujete. 34 Jer David ne uzađe na nebesa, a sam kaže:

'Reče Gospodin Gospodinu mojemu:
Sjedni meni zdesna
35 dok neprijatelje tvoje ne položim
za podnožje nogama tvojim.'

36 Neka dakle sav dom Izraelov pouzdano zna da je Bog toga Isusa, koga vi raspeste, učinio i Gospodinom i Kristom!«

Prva obraćenja

37 A kad to čuše, dirnuti duboko do srca rekoše Petru i ostalim apostolima: »Što nam je činiti, braćo?« 38 A Petar će im: »Obratite se«, reče, »i neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista za oproštenje svojih grijeha i primit ćete dar, Duha Svetoga. 39 Jer je vama obećanje i djeci vašoj i svima koji su daleko, koje god bude pozvao Gospodin Bog naš.« 40 I mnogim im je drugim riječima svjedočio i poticao ih, govoreći: »Spasite se od ovog pokvarenog naraštaja!« 41 Oni dakle koji prihvatiše njegovu riječ krstiše se te im se onoga dana pribroji oko tri tisuće duša.

Zajedništvo prvih vjernika

42 Oni pak bijahu postojani u apostolskom učenju i zajedništvu, u lomljenju kruha i molitvama. 43 A strahopoštovanje obuzimaše svaku dušu; i mnoga su čudesa i znamenja apostoli činili. 44 Svi vjernici bijahu pak zajedno i sve im bijaše zajedničko. 45 Prodavali su posjede i imanja te ih razdjeljivali svima, kako bi komu trebalo. 46 Svakodnevno bi jednodušno i postojano boravili u Hramu. I lomeći kruh u kućama zajednički bi uzimali hranu, u veselju i prostodušju srca, 47 hvaleći Boga i uživajući naklonost svega naroda. A Gospodin im je svakodnevno pribrajao one koji su se spasavali.[a]

Footnotes:

  1. Dj 2,47 Umjesto »im«, neki rukopisi imaju: »crkvi«.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes